Luật Hợp Đồng

Hợp đồng vô hiệu do được xác lập trước khi có giấy phép kinh doanh

Hợp đồng vô hiệu do được xác lập trước khi có giấy phép kinh doanh là một vấn đề pháp lý mà nhiều khách hàng quan tâm. Để giải đáp các câu hỏi liên quan về quy định hợp đồng trước khi có giấy phép kinh doanh, vấn đề hiệu lực của hợp đồng, các trường hợp hợp đồng vô hiệu, hậu quả pháp lý và hướng xử lý tranh chấp do hợp đồng xác lập trước khi đăng ký kinh doanh, chúng tôi xin gửi đến quý đọc giả bài viết sau đây.

Hợp đồng được xác lập trước khi đăng ký kinh doanhHợp đồng được xác lập trước khi đăng ký kinh doanh

Hợp đồng vô hiệu khi nào?

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng theo Bộ luật Dân sự

Căn cứ quy định tại Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015 điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự nói chung và hợp đồng nói riêng theo pháp luật quy định như sau:

 • Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;
 • Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;
 • Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
 • Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.

Có thể kết luận rằng, có 04 yếu tố là điều kiện để hợp đồng có hiệu lực là:

 • Yếu tố về chủ thể xác lập hợp đồng
 • Yếu tố về nội dung hợp đồng
 • Yếu tố về sự tự nguyện của các bên
 • Yếu tố hình thức (nếu có)

CSPL: Điều 117, Điều 407 Bộ luật Dân sự 2015

Các trường hợp hợp đồng vô hiệu

Căn cứ quy định tại Điều 407, Điều 408 Điều 117 và từ Điều 123 đến Điều 128 Bộ luật Dân sự 2015, các trường hợp hợp đồng bị vô hiệu theo quy định là:

 • Trường hợp hợp đồng vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội
 • Trường hợp hợp đồng vô hiệu do giả tạo
 • Trường hợp hợp đồng vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện
 • Trường hợp hợp đồng vô hiệu do bị nhầm lẫn
 • Trường hợp hợp đồng vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép
 • Trường hợp hợp đồng vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ hành vi của mình
 • Trường hợp hợp đồng đặt cọc vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện được

>>>Xem thêm: Hợp đồng thương mại vô hiệu khi nào ?

Hậu quả pháp lý khi hợp đồng bị vô hiệu

Căn cứ quy định tại Điều 131 Bộ luật Dân sự 2015 khi hợp đồng vô hiệu sẽ dẫn đến những hậu quả sau:

 • Làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.
 • Các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.
 • Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả.
 • Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó.
 • Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Ngoài ra, việc giải quyết hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu liên quan đến quyền nhân thân do Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định.

Hợp đồng được xác lập trước khi có giấy phép kinh doanh có vô hiệu không?

Quy định pháp luật hiện nay cho phép việc xác lập hợp đồng trước khi có giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, để được xác lập hợp đồng thì phải đáp ứng những điều kiện theo luật định. Cụ thể về vấn đề hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

 • Người thành lập doanh nghiệp được ký hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này và các bên phải thực hiện việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác.
 • Trường hợp doanh nghiệp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người ký kết hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng; trường hợp có người khác tham gia thành lập doanh nghiệp thì cùng liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.

Theo đó, pháp luật cho phép người thành lập doanh nghiệp được ký hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước hoặc trong quá trình đăng ký doanh nghiệp. Từ đây, có thể kết luận những trường hợp không đáp ứng điều kiện này sẽ không được pháp luật cho phép được xác lập hợp đồng trước khi có giấy phép kinh doanh.

Kết hợp với các phân tích tại mục trước, nếu chủ thể không đủ điều kiện được ký hợp đồng trước khi có giấy phép kinh doanh nhưng vẫn thực hiện ký hợp đồng thì hợp đồng sẽ bị vô hiệu do có chủ thể không có quyền xác lập. Có thể hiểu nôm na là hợp đồng này được ký với tư cách pháp nhân (doanh nghiệp) nhưng thực tế không có pháp nhân (doanh nghiệp) tại thời điểm ký vì vậy hợp đồng có thể bị vô hiệu do chủ thể không có thẩm quyền xác lập.

Hướng xử lý khi tranh chấp hợp đồng do được ký trước khi có giấy phép kinh doanh

Giải quyết tranh chấp hợp đồngGiải quyết tranh chấp hợp đồng

Khi có tranh chấp hợp đồng do ký trước khi có giấy phép kinh doanh, các bên trong tranh chấp có thể lựa chọn những hướng xử lý sau:

 • Thương lượng: Đây là phương pháp mà hai bên sẽ cùng ngồi lại để thương lượng, đưa ra một giải pháp cân bằng lợi ích của cả hai bên, là phương thức giải quyết tranh chấp thông qua việc các bên tự nguyện bàn bạc, thỏa thuận, tự dàn xếp, tháo gỡ những bất đồng phát sinh để loại bỏ tranh chấp. Tuy nhiên, phương pháp này có khuyết điểm là không triệt để.

Do kết quả thương lượng hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nguyện của mỗi bên tranh chấp mà không có bất kỳ cơ chế pháp lý nào đảm bảo việc thực thi đối với thỏa thuận của các bên trong quá trình thương lượng. Vì vậy, có thể dẫn đến tình trạng dù đã thương lượng đạt thành thống nhất nhưng một bên không thực hiện nghĩa vụ của mình.

 • Hòa giải: là phương thức giải quyết tranh chấp có sự tham gia của người thứ ba là bên trung lập là bên đứng ra với tư cách hòa giải mâu thuẫn và tôn trọng quyền quyết định của các bên.
 • Giải quyết thông qua Tòa án: Là hình thức giải quyết tranh chấp thông qua khởi kiện vụ án dân sự. Phương thức giải quyết tranh chấp thương mại tại Tòa án là một phương thức mang ý chí quyền lực nhà nước. Tòa án nhân danh quyền lực nhà nước để giải quyết tranh chấp trên cơ sở các quy định của pháp luật. Quyết định của Tòa án có hiệu lực khiến các bên bắt buộc phải thực thi.
 • Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài: Là phương thức giải quyết thông qua hoạt động của Trọng tài viên với tư cách là bên thứ ba độc lập nhằm chấm dứt các xung đột bằng việc đưa ra phán quyết trọng tài buộc các bên tôn trọng và thực hiện.

Trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp có tính chất tài phán phi chính phủ do các đương sự thỏa thuận lựa chọn để giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 5 Luật Trọng tài thương mại 2010 thì tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thỏa thuận trọng tại. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.

Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng

Đội ngũ luật sư chuyên nghiệpĐội ngũ luật sư chuyên nghiệp

 • Tư vấn hướng giải quyết phù hợp với khách hàng;
 • Thực hiện soạn thảo đơn khởi kiện;
 • Hỗ trợ thực hiện khởi kiện, giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài;
 • Soạn thảo các đơn từ trong quá trình khởi kiện như: Bản ý kiến pháp lý, Bản tự khai, Đơn yêu cầu,…
 • Đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan chức năng.
 • Hỗ trợ khách hàng thu thập các chứng cứ có lợi.
 • Hướng dẫn khiếu nại khi người tiến hành tố tụng không thực hiện đúng thủ tục
 • Tranh tụng tại phiên sơ thẩm và phúc thẩm với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Việc xác lập hợp đồng trước khi có giấy phép kinh doanh theo quy định thì hợp đồng có thể sẽ không bị vô hiệu. Tuy nhiên, để không bị vô hiệu thì hợp đồng cần phải đáp ứng điều kiện theo luật định. Công ty chúng tôi đã cung cấp các giải đáp liên quan nhằm giúp quý khách có thêm thông tin về vấn đề pháp lý này. Nếu có bất kỳ thắc mắc cần được giải đáp, xin quý khách vui lòng liên hệ hotline 1900.63.63.87 để được giải đáp kịp thời và nhanh chóng.

4.8 (14 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 734 bài viết