Hợp đồng thuê mua nhà, công trình là một hợp đồng thuê tài sản được quy định trong Bộ luật dân sự năm 2015 và phải tuân theo các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản luật nhà ở và các luật khác có liên quan. Để biết thêm các điều khoản cơ bản trong Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng, sau đây luật sư hợp đồng sẽ giải quyết vấn đề này bên dưới:

Hợp đồng thuê mua nhà

Hợp đồng thuê mua nhà

Nội dung của hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng

 • Thông tin của bên cho thuê mua và bên thuê mua;
 • Các thông tin về nhà, công trình xây dựng theo quy định của Luật Kinh doanh BĐS;
 • Giá thuê mua, phương thức và thời hạn thanh toán, thời hạn cho thuê mua;
 • Thời điểm giao nhà, công trình xây dựng;
 • Thời điểm, điều kiện và thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng cho bên thuê mua;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại.

Vì pháp luật Việt Nam tôn trọng sự thỏa thuận của các bên, nên các bên có thể thỏa thuận các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm: Hợp đồng vay tiền  không lãi suất

Hình thức của hợp đồng

Thuê mua nhà, công trình xây dựng là một loại giao dịch đặc biệt và cần phải có tính chính xác cao nhằm thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng, đồng thời cũng là một căn cứ có tính chính xác cao nhằm giải quyết tranh chấp giữa các bên. Vì vậy, hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng phải được lập thành văn bản theo quy định tại Điều 121 Luật nhà ở 2014 nhưng không bắt buộc phải công chứng, chứng thực mà tùy thuộc vào nhu cầu của các bên.

Hình thức của hợp đồng

Hình thức của hợp đồng

>>> Xem thêm: Hoàn cảnh cơ bản của hợp đồng thay đổi thì xử lý thế nào?

Quyền và nghĩa vụ các bên

Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê

Quyền của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng:

 • Lựa chọn và thỏa thuận với bên thuê mua trong hợp đồng về thời hạn cho thuê mua, thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng;
 • Yêu cầu bên thuê mua thanh toán tiền thuê mua theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng;
 • Yêu cầu bên thuê mua cung cấp thông tin về tình trạng thực tế của nhà, công trình xây dựng trong thời gian thuê mua;
 • Yêu cầu bên thuê mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên thuê mua gây ra;
 • Các quyền khác theo sự thỏa thuận của các bên và theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng:

 • Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà, công trình xây dựng và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp;
 • Giao nhà, công trình xây dựng đúng thời hạn, chất lượng đã thỏa thuận trong hợp đồng kèm theo hồ sơ về nhà, công trình xây dựng và hướng dẫn sử dụng;
 • Chuyên giao quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng cho bên thuê mua khi kết thúc thời hạn thuê mua hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng;
 • Bảo đảm chất lượng nhà, công trình xây dựng trong thời gian thuê mua theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc thỏa thuận của các bên trong hợp đồng;
 • Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
 • Thực hiện nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
 • Các nghĩa vụ khác do các bên thỏa thuận và theo quy định của pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê

 Quyền của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng:

 • Nhận nhà, công trình xây dựng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng, sử dụng nhà, công trình xây dựng trong thời gian thuê mua;
 • Nhận quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng đang thuê mua khi kết thúc thời hạn thuê mua hoặc trước khi kết thúc thời hạn thuê mua theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng;
 • Cho thuê lại một phần, toàn bộ nhà, công trình xây dựng hoặc chuyển nhượng quyền thuê mua nhà, công trình xây dựng cho bên thứ ba nhưng phải được sự đồng ý của bên cho thuê mua;
 • Yêu cầu bên cho thuê mua cung cấp tài liệu, hướng dẫn sử dụng và bảo đảm chất lượng nhà, công trình xây dựng trong thời hạn thuê mua theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc thỏa thuận của các bên trong hợp đồng;
 • Yêu cầu bên cho thuê mua chuyển giao quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn với quyền sử dụng đất và hồ sơ kèm theo;
 • Yêu cầu bên cho thuê mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê mua gây ra;
 • Các quyền khác do các bên thỏa thuận và  theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của bên thuê mua nhà, công trình xây dựng:

 • Trong thời gian thuê mua phải bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng đúng công năng, thiết kế và các thỏa thuận trong hợp đồng;
 • Cải tạo, sửa chữa nhà, công trình xây dựng phải được sự đồng ý của bên cho thuê mua;
 • Thanh toán tiền thuê mua nhà, công trình xây dựng theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng;
 • Thực hiện các nghĩa vụ khi hết hạn thuê mua theo hợp đồng;
 • Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
 • Các nghĩa vụ khác do các bên thỏa thuận và theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm: Lưu ý khi yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Những lưu ý khi soạn thảo hợp đồng

Một hình thức không thể thiếu khi xác lập giao dịch cho thuê mua nhà, công trình xây dựng là hợp đồng. Vì vậy, để hợp đồng hợp pháp, và không bị vô hiệu, cần lưu ý những vấn đề sau:

Hình thức: Hợp đồng cho thuê mua nhà, công trình xây dựng phải được thể hiện bằng văn bản và chịu sự điều chỉnh của Luật kinh doanh bất động sản, và các luật chuyên ngành liên quan.

Công chứng và chứng thực: Hợp đồng cho thuê mua nhà, công trình xây dựng tuy có bắt buộc lập thành văn bản nhưng không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Việc công chứng, chứng thực tùy thuộc vào sự thỏa thuận của các bên.Tuy nhiên, để đảm bảo tính pháp lý cho hợp đồng, vẫn nên công chứng, chứng thực hợp đồng cho thuê mua nhà, công trình xây dựng.

Khi thuê mua nhà, công trình xây dựng cần chú ý đến chất lượng cũng như các giấy tờ pháp lý liên quan đến đối tượng của hợp đồng, tránh trường hợp có sự nhầm lẫn trong hợp đồng.

Nên quy định rõ ràng về bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm, giải quyết tranh chấp một các rõ ràng và đúng theo quy định của pháp luật.

Những lưu ý khi soạn thảo hợp đồng

Những lưu ý khi soạn thảo hợp đồng

Trên đây là một số vấn đề hướng dẫn soạn thảo hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng. Để được tư vấn các vấn đề pháp lý một cách chi tiết và kịp thời nhất, bạn đọc vui lòng liên hệ trực tiếp với TƯ VẤN LUẬT HỢP ĐỒNG qua số HOTLINE 1900.63.63.87. Xin cảm ơn!

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: chuyentuvanluat@gmail.com.

Scores: 5 (17 votes)

  Hotline: 1900.63.63.87