Luật Hợp Đồng

Hợp Đồng Bảo Hiểm

Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa các bên, cụ thể là giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm. Theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm. Để hiểu rõ hơn hợp đồng này hãy xem thêm bài viết dưới đây.

Tổng quan các quy định về hợp đồng bảo hiểm

Tổng quan các quy định về hợp đồng bảo hiểm

Các loại hợp đồng bảo hiểm hiện nay?

Theo Khoản 2 Điều 12 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 có liệt kê ra ba loại hợp đồng bảo hiểm. Đó là hợp đồng bảo hiểm con người, hợp đồng bảo hiểm tài sản và hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Trong đó:

 • Hợp đồng bảo hiểm con người có đối tượng là tuổi thọ, tính mạng, sức khỏe và tai nạn con người. Bên mua bảo hiểm chỉ có thể mua bảo hiểm cho “bản thân; vợ, chồng, con, cha, mẹ; anh, chị, em ruột, người có quan hệ nuôi dưỡng và cấp dưỡng;  người khác, nếu bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm”. Tùy vào đối tượng bảo hiểm mà có cách tính tiền bảo hiểm khác nhau. Ví dụ: nếu đối tượng bảo hiểm là tai nạn con người thì căn cứ vào thương tật thực tế của người được bảo hiểm và thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm để trả tiền bảo hiểm.
 • Hợp đồng bảo hiểm tài sản có đối tượng là tài sản, bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản. Căn cứ để bồi thường là dựa trên cơ sở giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm, nơi xảy ra tổn thất và mức độ thiệt hại thực tế.
 • Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự có đối tượng là trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ ba. Doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm những khoản tiền mà theo quy định của pháp luật người được bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho người thứ ba. Ngoài ra còn phải trả các chi phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp về trách nhiệm đối với người thứ ba và lãi phải trả cho người thứ ba do người được bảo hiểm chậm trả tiền bồi thường.
Các loại hợp đồng bảo hiểm theo quy định pháp luật hiện nay

Các loại hợp đồng bảo hiểm theo quy định pháp luật hiện nay

Các điều khoản cơ bản của hợp đồng bảo hiểm là gì?

Điều khoản cơ bản của hợp đồng được hiểu là những thỏa thuận cơ bản nhất mà hợp đồng cần phải có. Thiết nghĩ những điều khoản cần có ở bất kỳ một hợp đồng bảo hiểm nào đó là “đối tượng của hợp đồng bảo hiểm; số tiền bảo hiểm; phạm vi, điều kiện bảo hiểm; điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm; thời hạn bảo hiểm; thời hạn, phương thức trả tiền và bồi thường; quyền và nghĩa vụ của các bên; thỏa thuận về giải quyết tranh chấp”.

Nội dung của hợp đồng bảo hiểm là gì?

Nội dung của hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận của các bên. Những thỏa thuận đó không được trái với quy định của pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Bên cạnh đó thì nội dung hợp đồng phải có các nội dung được liệt kê tại Khoản 1 Điều 13 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000. Cụ thể là:

 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng;
 • Đối tượng bảo hiểm;
 • Số tiền bảo hiểm, giá trị tài sản được bảo hiểm đối với bảo hiểm tài sản;
 • Phạm vi bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm;
 • Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm;
 • Thời hạn bảo hiểm;
 • Mức phí bảo hiểm, phương thức đóng phí bảo hiểm;
 • Thời hạn, phương thức trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường;
 • Các quy định giải quyết tranh chấp;
 • Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng.

 

>>Xem thêm: Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ

5 (15 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *