Luật Hợp Đồng

Điều khoản cơ bản hợp đồng mua bán gạo tấm

Điều khoản cơ bản của Hợp đồng mua bán gạo tấm bao gồm những quy định chung thể hiện sự thỏa thuận của hai bên trong quan hệ mua bán. Trong đó, bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản của mình là gạo tấm cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán. Những điều khoản mà Luật sư tư vấn Luật Dân sự  nêu ra sau đây, là những quy định cơ bản cần có trong một hợp đồng mua bán gạo tấm.

Các điều khoản cơ bản trong hợp đồng mua bán gạo tấm

Các điều khoản cơ bản trong hợp đồng mua bán gạo tấm

Nội dung hợp đồng

Đối tượng hợp đồng

Các bên thỏa thuận mua bán gạo tấm cần lưu ý thỏa thuận rõ ràng về chủng loại, chất lượng, khối lượng, giá cả bằng đồng Việt Nam,…

Đặt cọc

Quy định tại khoản 1, Điều 328 Bộ luật Dân sự 2015

Trong thời gian thỏa thuận Bên B có trách nhiệm giao cho Bên A một khoản tiền để bảo đảm cho việc Bên B sẽ mua số lượng gạo tấm đã xác định tại Điều 1 hợp đồng này theo đúng nội dung hợp đồng này khi Bên A thực hiện đúng nghĩa vụ giao hàng, đủ số lượng, đúng chất lượng,…

Trường hợp Bên A thực hiện đúng nghĩa vụ mà Bên B không nhận, theo thỏa thuận tại hợp đồng này, Bên A có quyền nhận số tiền trên.

Trường hợp Bên A không thực hiện đúng nghĩa vụ thì Bên A có trách nhiệm trả lại số tiền trên cho Bên B và bồi thường một khoản tiền tương đương cho Bên B.

Trường hợp việc không thực hiện được hợp đồng này là do lỗi của cả hai bên, số tiền trên sẽ được giải quyết theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Thanh toán

Giá, phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên. Trường hợp pháp luật quy định giá, phương thức thanh toán phải theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thỏa thuận của các bên phải phù hợp với quy định đó.

Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về giá, phương thức thanh toán thì giá được xác định theo giá thị trường, phương thức thanh toán được xác định theo tập quán tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng.

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

>>> Xem thêm: Điều khoản cơ bản hợp đồng thu mua nông sản

Thay đổi và điều chỉnh hợp đồng

Hai bên thỏa thuận về việc thay đổi và điều chỉnh hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật căn cứ theo Điều 421 Bộ luật Dân sự 2015.

  • Các bên có thể thỏa thuận sửa đổi hợp đồng.
  • Hợp đồng có thể được sửa đổi theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này.
  • Hợp đồng sửa đổi phải tuân theo hình thức của hợp đồng ban đầu.

Hiệu lực hợp đồng

Căn cứ theo Điều 401 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…/…./…..

Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng, hoặc…

Thời gian thực hiện hợp đồng

Thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán do các bên thỏa thuận. Bên bán phải giao tài sản cho bên mua đúng thời hạn đã thỏa thuận; bên bán chỉ được giao tài sản trước hoặc sau thời hạn nếu được bên mua đồng ý.

Khi các bên không thỏa thuận thời hạn giao tài sản thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán giao tài sản và bên bán cũng có quyền yêu cầu bên mua nhận tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho nhau một thời gian hợp lý.

Bên mua thanh toán tiền mua theo thời gian thỏa thuận. Nếu không xác định hoặc xác định không rõ ràng thời gian thanh toán thì bên mua phải thanh toán ngay tại thời điểm nhận tài sản mua hoặc nhận giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản.

Quyền và nghĩa vụ các bên

  • Quyền và nghĩa vụ của bên bán

Được nhận thanh toán đủ và đúng thời hạn của bên bán

chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Bồi thường thiệt hại xảy ra cho bên B nếu có thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm của bản thân.

  • Quyền và nghĩa vụ của bên mua

Thực hiện thanh toán đủ và đúng thời hạn cho bên bán.

Bồi thường thiệt hại xảy ra cho bên B nếu có thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm của bản thân.

Được nhận đủ và đúng số lượng cũng như chất lượng hàng hóa đã giao kết trong hợp đồng.

Được nhận bồi thường nếu bên A vi phạm hợp đồng.

Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng trừ trường hợp bất khả kháng thì bên còn lại có các quyền sau:

Yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm.

Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ theo quy định 308 Luật Thương mại 2005 như sau:

  • Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;
  • Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;
  • Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;
  • Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Nếu sau khi thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

>>> Xem thêm: Hợp đồng mua bán hàng hóa

Giải quyết tranh chấp

Các bên có thể giải quyết bằng thương lượng, hòa giải do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thỏa thuận chọn làm trung gian hoà giải, giải quyết tại Trọng tài thương mại, giải quyết tại Tòa án.

Giải quyết tranh chấp tại Tòa án

Giải quyết tranh chấp tại Tòa án

Hình thức hợp đồng

Theo quy định của Điều 24 Luật Thương mại 2005, Hợp đồng mua bán hàng hóa có thể được giao kết bằng các hình thức sau đây: văn bản, lời nói, hành vi.

>>> Xem thêm: Hợp đồng mua bán tiền ảo

Hỗ trợ gửi tài liệu, đặt lịch gặp luật sư trao đổi qua tổng đài

Trên đây là một số hướng dẫn cơ bản về điều khoản cần có trong hợp đồng mua bán gạo tấm. Để được tư vấn các vấn đề pháp lý một cách chi tiết và kịp thời nhất, bạn đọc vui lòng liên hệ trực tiếp với TƯ VẤN LUẬT HỢP ĐỒNG qua số HOTLINE 1900.63.63.87. Xin cảm ơn!

4.6 (19 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 734 bài viết