Luật Hợp Đồng

Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Vay Tiền

Biên bản thanh lý hợp đồng vay tiền là văn bản mà các bên cùng thống nhất với nhau chấm dứt hiệu lực hợp đồng vay tiền trước thời hạn hoặc khi hợp đồng thời hạn đã hết và các bên đã hoàn thành hết nghĩa vụ cho nhau. Nội dung trong biên bản các bên cần thỏa thuận đảm bảo theo quy định pháp luật tránh tranh chấp hoặc để làm cơ sở giải quyết tranh chấp về sau.

Biên bản thanh lý hợp đồng vay tiền

Biên bản thanh lý hợp đồng vay tiền

Tên gọi của Biên bản thanh lý hợp đồng vay tiền và căn cứ để viết hợp đồng như thế nào?

Khi viết Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà phải gọi cụ thể tên là “BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG VAY được đặt vị trí dưới và giữa so với Quốc hiệu và tiêu ngữ.

Căn cứ hợp đồng dựa vào hợp đồng vay tiền được ký kết trước đó giữa hai bên; tình hình thực tế thực hiện hợp đồng.

Ví dụ:  – Căn cứ vào Hợp đồng vay tiền số 08/HĐVT ngày 4/6/2018 được ký kết giữa Nguyễn Văn A và Lê Thị B.

Thông tin của bên thuê và bên cho thuê phải ghi như thế nào?

Đối với Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà, đây chính là phần rất quan trọng, nó xác định rõ danh tính của bên vay và cho vay để làm cơ sở để xác định tòa án có thẩm quyền, giải quyết khi có tranh chấp xảy ra. Phải đảm bảo gồm các thông tin sau Tên, địa chỉ thường trú, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân mới nhất còn hiệu lực, có thể có số điện thoại liên lạc với nhau.

Cách ghi thông tin chủ thể trong biên bản thanh lý hợp đồng vay

Cách ghi thông tin chủ thể trong biên bản thanh lý hợp đồng vay

Nếu trong hợp đồng vay có chủ thể tham gia là tổ chức thì ghi rõ tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, mã số thuế hoặc mã số doanh nghiệp, fax, … Thông thường nếu tổ chức tham gia vay tiền thì phải thông qua người đại diện theo pháp luật của công ty. Trong trường hợp này phải bổ sung thông tin của người đại diện theo pháp luật.

Mục đích của biên bản thanh lý hợp đồng vay tiền là gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng vay tiền được lập khi các bên mong muốn chấm dứt hợp đồng vay tiền trước thời hạn hoặc sau khi quyền, nghĩa vụ các bên trong hợp đồng vay tiền đã thực hiện xong, bên vay đã hết thời hạn vay và trả tiền đầy đủ. Trong biên bản cần ghi cụ thể ngày tháng năm thanh lý hợp đồng.

Phải xác nhận rằng các quyền và nghĩa vụ các bên đã thực hiện hoàn thành đối với nhau từ thời điểm làm biên bản trở về trước. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng vay tiền hai bên đã tự giải quyết xong.

Hiệu lực của biên bản thanh lý hợp đồng vay tiền như thế nào?

Các bên phải ghi rõ: kể từ ngày lập biên bản thanh lý hợp đồng vay tiền này thì hợp đồng vay tiền (số hợp đồng, ngày tháng năm) không còn hiệu lực nữa. Các bên không còn ràng buộc nhau về quan hệ cho vay.

Ví dụ: Kể từ ngày Biên bản thanh lý này được hai bên ký kết, Hợp đồng vay tiền số …/…/….  ngày … tháng … năm …. không còn giá trị nữa.

Nếu các bên có thỏa thuận biện pháp đảm bảo cho nghĩa vụ vay thì nghĩa vụ đảm bảo đấy chấm dứt luôn. Bên cho vay phải hoàn trả lại tài sản đảm bảo cho bên vay.

Dịch vụ tư vấn soạn hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng vay tài sản

Luật sư của Chuyên tư vấn luật sẽ cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng như sau:

  • Tư vấn quy định về vay tài sản;
  • Tư vấn quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng vay tiền;
  • Hướng dẫn và soạn thảo hợp đồng vay tài sản;
  • Phân tích và giải thích các điều khoản trong hợp đồng vay;
  • Soạn biên bản thanh lý hợp đồng theo quy định pháp luật

Thanh lý hợp đồng vay tài tiền là việc các bên lập thỏa thuận xác nhận các bên đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong hợp đồng vay tiền. Biên bản thanh lý này sẽ được các bên thỏa thuận soạn và đọc kỹ trước khi cùng ký tên xác nhận. Quý khách có nhu cầu cần tư vấn chi tiết, hoặc soạn thảo hợp đồng hãy liên lạc Luật sư tư vấn luật hợp đồng thông qua hotline 1900 63 63 87 để được hướng dẫn cụ thể hơn.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp.

4.8 (20 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *