Luật Hôn Nhân Gia Đình

Tư vấn giành quyền nuôi con khi vợ đi nước ngoài làm việc

Tư vấn giành quyền nuôi con khi vợ đi nước ngoài làm việc là điều cần thiết khi vợ chồng ly hôn nhưng người cha không trực tiếp nuôi dưỡng con. Khi vợ đi nước ngoài lao động, việc chăm sóc con sẽ trở nên phức tạp. Bài viết sau sẽ cung cấp thông tin và tư vấn pháp lý về việc giành quyền nuôi con trong tình huống này dựa trên pháp luật hôn nhân gia đình.

Giành quyền nuôi con khi vợ đi nước ngoài

Giành quyền nuôi con khi vợ đi nước ngoài

Các trường hợp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 có quy định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau:

 • Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;
 • Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Bên cạnh đó, cần lưu ý quy định tại Khoản 3 và 4 Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 như sau:

 • Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 7 tuổi trở lên;
 • Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Như vậy, theo quy định trên thì ngoài thỏa thuận của bố/mẹ về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con, trong trường hợp người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì đây là căn cứ để Tòa án xem xét quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

>>>> Xem thêm: Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như thế nào?

Cha có được giành lại quyền nuôi con khi người mẹ đi nước ngoài làm việc?

Để đảm bảo quyền của con được chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trong điều kiện tốt nhất. Pháp luật Việt Nam cho phép việc thay đổi người trực tiếp nuôi con. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 sẽ được giải quyết khi xét thấy có đủ căn cứ về việc người mẹ không đủ điều kiện và khả năng để trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con thì người cha có quyền nộp đơn yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con đến Tòa án nhân dân nơi có thẩm quyền.

Cạnh đó, để yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con được Tòa án chấp thuận thì người cha cần phải:

Thứ nhất, đưa ra các chứng cứ chứng minh về việc người mẹ không còn đủ điều kiện và khả năng tốt nhất để nuôi con dựa theo các yếu tố sau:

 • Thời gian: người mẹ không có thời gian trực tiếp để chăm sóc, giáo dục con mỗi ngày do đi nước ngoài làm việc;
 • Thu nhập, chỗ ở: người mẹ không có việc làm ổn định, không có thu nhập, có nhiều khoản nợ riêng, không có chỗ ở ổn định;
 • Quan hệ của người mẹ với con: nếu cha có bằng chứng cho thấy rằng người mẹ không duy trì được một mối quan hệ tốt đẹp, ấm áp và ổn định với con do ở xa;
 • Ảnh hưởng đến sự phát triển của con: chứng minh rằng việc con sống cùng người mẹ có thể gây ra nguy cơ cho sự phát triển tâm lý, văn hóa, giáo dục của con.

Thứ hai, đưa ra các chứng cứ chứng minh người bố có điều kiện nuôi con:

 • Thu nhập, chỗ ở: người bố chứng minh được mình có đủ điều kiện vật chất về thu nhập, không thất nghiệp, đảm bảo tài sản và nơi ở ổn định phù hợp cho việc chăm sóc cho con. Đảm bảo giúp con phát triển đầy đủ, lành mạnh, trong sáng;
 • Công việc, thời gian chăm sóc con: người bố cần chứng minh được công việc đang làm là hợp pháp, có thời gian chăm sóc, nuôi dạy con cái hợp lý;
 • Quan tâm, thương yêu, chăm sóc con: người cha cũng cần cho thấy bản thân mình là người quan tâm, chăm sóc con cái, là người có đạo đức tốt để có thể giành được quyền nuôi con.

Như vậy, để giành lại quyền nuôi con trong trường hợp vợ đi nước ngoài làm việc, người cha cần chứng minh rằng mình đáp ứng được các điều kiện về kinh tế, tinh thần và chứng minh được rằng đối phương không đáp ứng được điều kiện nuôi con trực tiếp như trên.

>>>> Xem thêm: Điều kiện để bố giành quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi ly hôn

Đòi lại quyền nuôi con

Đòi lại quyền nuôi con

Thủ tục giành quyền nuôi con khi vợ đi nước ngoài làm việc

Trường hợp vợ chồng không tự thỏa thuận được với nhau về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi vợ đi nước ngoài làm việc thì các bên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về quyền nuôi con. Khi đó, cần chuẩn bị các tài liệu và trình tự thủ tục như sau để giành quyền nuôi con:

Hồ sơ

Căn cứ theo Khoản 4, Khoản 5 Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, hồ sơ cần thiết khi thực hiện khởi kiện giành quyền nuôi con bao gồm:

 • Đơn khởi kiện (Mẫu số 23-DS Nghị quyết 01/2017/NQ- HĐTP do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ban hành ngày 13/01/2017);
 • Bản án/quyết định ly hôn của Tòa án (nếu có);
 • Giấy khai sinh của con (bản sao);
 • Giấy tờ tùy thân như CMND, CCCD, hộ chiếu (bản sao).
 • Danh mục tài liệu, chứng cứ chứng minh các điều kiện nuôi con (như đơn thể hiện nguyện vọng của con, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản,…)

Trình tự, thủ tục khởi kiện

Việc khởi kiện giành quyền nuôi con được thực hiện theo trình tự, thủ tục căn cứ theo quy định từ Điều 190 đến Điều 267, Điều 270 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện và nộp hồ sơ khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền bằng các phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án;
 • Gửi đến Tòa án theo đường bưu chính;
 • Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử quan Cổng dịch vụ công quốc gia (nếu có).

Bước 2: Tòa án thụ lý đơn và Chánh án phân công thẩm phán xem xét đơn khởi kiện

Dựa theo Điều 191 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện giành quyền nuôi con như sau:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán sẽ xem xét đơn và đưa ra một trong các quyết định sau:

 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
 • Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định tại Khoản 1 Điều 317 của Bộ luật này;
 • Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;
 • Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Bước 3: Thụ lý vụ án

Khi xét thấy hồ sơ khởi kiện đầy đủ và vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán sẽ ra thông báo cho người khởi kiện thực hiện thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

Sau khi nhận được biên lai đóng tạm ứng án phí của người khởi kiện, Tòa án sẽ ra Thông báo thụ lý vụ án.

Bước 4: Chuẩn bị xét xử

Thời hạn chuẩn bị xét xử là 04 tháng kể từ ngày thụ lý. Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử không quá 02 tháng.

Trong thời gian chuẩn bị xét xử, Thẩm phán sẽ căn cứ vào các tình tiết vụ việc và ra một trong các quyết định sau:

 • Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự;
 • Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự;
 • Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự;
 • Đưa vụ án ra xét xử.

Bước 5: Đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn mở phiên tòa có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

Bước 6: Hội đồng xét xử ban hành bản án hoặc quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên về quyền nuôi con sau ly hôn

Bước 7: Giải quyết theo thủ tục phúc thẩm nếu có kháng cáo

Trên đây là quy trình và các bước cần thiết để khởi kiện giành quyền nuôi con khi vợ đi nước ngoài làm việc. Để đảm bảo quyền lợi của mình và của con cái, việc nắm rõ các thủ tục và luật lệ liên quan là vô cùng quan trọng.

Luật sư tư vấn giành quyền nuôi con khi vợ đi nước ngoài làm việc

Trong cuộc sống hôn nhân và gia đình, việc bảo vệ quyền lợi của mỗi bên, đặc biệt là quyền nuôi con, là một vấn đề đầy nhạy cảm và phức tạp. Đặc biệt trong trường hợp người vợ đi nước ngoài làm việc, việc quyết định về quyền nuôi con trở nên càng phức tạp và đòi hỏi sự hỗ trợ pháp lý chuyên nghiệp. Để giúp quý khách có cái nhìn rõ ràng và đúng đắn về các thủ tục, quy trình và quyền lợi pháp lý trong việc giành quyền nuôi con trong trường hợp này, Chuyên tư vấn luật giới thiệu dịch vụ tư vấn pháp lý như sau:

 • Tư vấn về điều kiện để giành quyền nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi;
 • Tư vấn quyền nuôi con trong các trường hợp con trên 03 tuổi;
 • Tư vấn điều kiện giành lại quyền nuôi con khi đã có bản án của Tòa án;
 • Tư vấn các quy định pháp luật về khởi kiện giành quyền nuôi con và các điều kiện để giành quyền nuôi con;
 • Soạn thảo hồ sơ, bằng chứng chứng minh bản thân đủ điều kiện nuôi con
 • Tư vấn về các tranh chấp quyền nuôi con sau ly hôn;
 • Tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng trong việc giành quyền nuôi con hoặc thay đổi quyền nuôi con tại Tòa án nhân dân các cấp;
 • Tư vấn và đưa ra những rủi ro pháp lý có thể phát sinh, những bất lợi khi vợ chồng yêu cầu Tòa án giải quyết các tranh chấp về quyền nuôi con;
 • Đại diện cho khách hàng tại phiên tòa xét xử giành quyền nuôi con hoặc thay đổi quyền nuôi con;
 • Các vấn đề pháp lý khác liên quan.

Dịch vụ tư vấn giành quyền nuôi con

Dịch vụ tư vấn giành quyền nuôi con

Quyền nuôi con không chỉ đơn thuần là quyền lợi pháp lý mà còn liên quan đến sự phát triển của con cái. Để bảo vệ quyền lợi cho mình và con cái, việc nắm bắt và thực hiện đúng quy định pháp luật là rất quan trọng. Nếu quý khách hàng còn vướng mắc, xin vui lòng liên hệ luật sư hôn nhân gia đình của Chuyên tư vấn luật thông qua hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn ly hôn giành quyền nuôi con kịp thời.

Bài viết liên quan giành quyền nuôi con có thể bạn quan tâm

4.8 (14 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 776 bài viết