Luật Hôn Nhân Gia Đình

Hướng dẫn thủ tục yêu cầu cấp dưỡng cho con ngoài giá thú

Thủ tục yêu cầu cấp dưỡng cho con ngoài giá thú được đặt ra nhằm bảo vệ quyền lợi của con ngoài giá thú khi không được cha, mẹ chu cấp đầy đủ. Cấp dưỡng cũng là một nghĩa vụ mà không phải ai cũng biết rõ, nhất là đối với con ngoài giá thú. Do đó, bài viết dưới đây sẽ phân tích cụ thể về vấn đề này để mọi người hiểu rõ hơn.

Cấp dưỡng cho con ngoài giá thú

Cấp dưỡng cho con ngoài giá thú

Nghĩa vụ cấp dưỡng cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo Khoản 24 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định thì: Cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên, người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc người gặp khó khăn, túng thiếu theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Theo đó, căn cứ Điều 110 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì: Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho:

 • Con chưa thành niên
 • Con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con.

Con ngoài giá thú có được cấp dưỡng không?

Theo quy định của khoản 4 Điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, cha mẹ không được phân biệt đối xử với con theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ vì thế không có sự phân biệt giữa con ngoài giá thú với con ruột. Do đó, con ngoài giá thú vẫn được hưởng các quyền lợi tương đương với con ruột.

Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ với con nên con ngoài giá thú phải được hưởng cấp dưỡng tương đương với con ruột, đồng thời cha, mẹ của con ngoài giá thú phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo Điều 110 Luật hôn nhân và gia đình 2014 trong các trường hợp sau:

 • Con chưa thành niên.
 • Con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.
 • Trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con.

Mức cấp dưỡng cho con ngoài giá thú

Điều 116 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào:

 • Thu nhập;
 • Khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng;
 • Nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng;
 • Trong trường hợp không thỏa thuận được thì có thể yêu cầu Tòa án giải quyết.

Mức cấp dưỡng cho con ngoài giá thú

Mức cấp dưỡng cho con ngoài giá thú

Thủ tục khởi kiện yêu cầu cấp dưỡng cho con ngoài giá thú

Hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện yêu cầu cấp dưỡng cho con bao gồm:

 • Đơn khởi kiện (Mẫu số 23 – DS ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ – HĐTP do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ban hành ngày 13/01/2017)..
 • Căn cước công dân người khởi kiện.
 • Sổ hộ khẩu của người khởi kiện (bản sao có chứng thực).
 • Giấy khai sinh của con. Trong trường hợp là người giám hộ thì giấy khai sinh là của người được giám hộ (bản sao).
 • Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ cha, mẹ với con.

(Cơ sở pháp lý: khoản 4, khoản 5 Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015)

Thủ tục giải quyết

Trình tự khởi kiện yêu cầu tiền cấp dưỡng nuôi con được thực hiện theo trình tự, thủ tục khởi kiện một tranh chấp dân sự. Căn cứ Điều 189, 190, 191, 195, 196, 197, 198 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thủ tục khởi kiện được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Nộp đơn khởi kiện

Theo Điều 190 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì người khởi kiện nộp đơn đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án;
 • Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;
 • Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng dịch vụ Công quốc gia

Bước 2: Tòa tiếp nhận và xử lý đơn kiện

Theo Điều 191 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 sau khi nhận đơn khởi kiện Tòa án phải thực hiện các công việc sau:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:

 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
 • Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 317 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015;
 • Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;
 • Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Kết quả xử lý đơn của Thẩm phán phải được ghi chú vào sổ nhận đơn và thông báo cho người khởi kiện.

Bước 3. Tòa án thụ lý vụ án và thông báo về việc thụ lý vụ án

Căn cứ theo quy định tại Điều 195, 196, Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 việc Tòa án thụ lý vụ án được quy định như sau:

 • Sau khi nhận đơn khởi kiện nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.
 • Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án

Bước 4: Chuẩn bị xét xử vụ án

Thời gian chuẩn bị xét xử là 04 tháng kể từ ngày Tòa thụ lý. Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì có thể gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 02 tháng.

Căn cứ khoản 2 Điều 203 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, Thẩm phán thực hiện các công việc sau đây:

 • Lập hồ sơ vụ án theo quy định tại Điều 198 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015;
 • Xác định tư cách đương sự, người tham gia tố tụng khác;
 • Xác định quan hệ tranh chấp giữa các đương sự và pháp luật cần áp dụng;
 • Làm rõ những tình tiết khách quan của vụ án;
 • Xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015;
 • Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
 • Tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, trừ trường hợp vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn.

Bước 5: Đưa vụ án ra xét xử và mở phiên tòa sơ thẩm

Trong 01 tháng kể từ ngày quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa mở phiên tòa sơ thẩm; nếu có lý do chính đáng thì thời hạn này có thể kéo dài đến 02 tháng.

Bước 6: Thực hiện giải quyết theo thủ tục phúc thẩm trong trường hợp có kháng cáo, kháng nghị

Căn cứ theo quy định tại Điều 270, Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp phúc thẩm trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị.

Như vậy, khi xét thấy bản quyết định chưa đảm bảo quyền đúng quyền lợi cho mình thì nguyên đơn, bị đơn, người có quyền có nghĩa vụ liên quan có quyền thực hiện thủ tục kháng cáo.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục khởi kiện yêu cầu cấp dưỡng tiền nuôi con sau ly hôn

Mẫu đơn khởi kiện cấp dưỡng nuôi con

Mẫu đơn khởi kiện cấp dưỡng nuôi con

Luật sư tư vấn thủ tục yêu cầu cấp dưỡng cho con ngoài giá thú

Nhằm bảo vệ quyền lợi của con ngoài giá thú, Chuyên Tư Vấn Luật xin gửi đến Quý bạn đọc dịch vụ Luật sư tư vấn về thủ tục yêu cầu cấp dưỡng cho con ngoài giá thú như sau:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến nghĩa vụ, mức, phương thức cấp dưỡng nuôi con;
 • Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện ra Toà buộc bên có nghĩa vụ phải thực hiện cấp dưỡng cho con;
 • Hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu, giấy tờ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp khi khởi kiện ra Toà;
 • Trực tiếp soạn thảo mẫu đơn khởi kiện, các đơn từ liên quan trong quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Trực tiếp tham gia tố tụng tại phiên tòa để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác có liên quan đến pháp luật hôn nhân gia đình khi khách hàng gặp khó khăn, vướng mắc.

>>> Xem thêm:

Pháp luật đã quy định cha mẹ phải đối xử với con ngoài giá thú như đối với con ruột và cũng phải chịu trách nhiệm cấp dưỡng cho con ngoài giá thú. Trong trường hợp cha mẹ từ chối cấp dưỡng cho con ngoài giá thú hoàn toàn có thể khởi kiện yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng này. Nếu bạn đọc có nhu cầu về đòi tiền cấp dưỡng nuôi con hãy liên hệ với chúng tôi qua số Hotline 1900.63.63.87 để được Luật sư tư vấn về việc thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chi tiết.

Bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

5 (18 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 776 bài viết