Luật Hôn Nhân Gia Đình

Có thể dừng cấp dưỡng cho con khi cha không đủ điều kiện không?

Có thể dừng cấp dưỡng cho con khi cha không đủ điều kiện không không chỉ là câu hỏi của người cha mà còn là câu hỏi của người mẹ đặt ra trong trường hợp người cha gặp khó khăn tài chính. Pháp luật hiện hành cũng đã quy định khá chi tiết về nghĩa vụ cấp dưỡng sau ly hôn của cha mẹ. Và về mặt thực tế thì vẫn có thể thay đổi mức cấp dưỡng dù trước đó đã có bản án quyết định của tòa án. Bài viết sau đây sẽ giải đáp những thắc mắc về vấn đề này cho bạn đọc.

Có thể ngừng cấp dưỡng cho con không

Có thể ngừng cấp dưỡng cho con không

Khi nào cha hoặc mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con?

Căn cứ theo Khoản 24 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định thì: Cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên, người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc người gặp khó khăn, túng thiếu theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Theo đó, căn cứ Điều 110 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì: Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con.

Như vậy, cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con khi đáp ứng cả 2 yếu tố sau

 • Con chưa thành niên hoặc con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.
 • Cha, mẹ không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con.

Mức cấp dưỡng và phương thức cấp dưỡng cho con

Về mức cấp dưỡng

Theo quy định của Điều 116 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về mức cấp dưỡng nuôi con như sau:

 • Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.
 • Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Theo quy định trên, mức trợ cấp cho con  được xác định theo một trong hai phương thức là:

 • Các bên thỏa thuận.
 • Do tòa án xác định

Về phương thức cấp dưỡng

Căn cứ Điều 117 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần.

Phương thức cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng. Trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án xem xét điều kiện của người có nghĩa vụ trợ cấp để quyết định phương thức cấp dưỡng nuôi con cho phù hợp.

Mức cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn

Mức cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn

Cha không có đủ điều kiện thì có thể dừng cấp dưỡng cho con được không?

Căn cứ Điều 117 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định: Các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Theo quy định trên, trong một số trường hợp có thể dừng cấp dưỡng cho con khi cha không đủ điều kiện theo thỏa thuận giữa các bên. Trong trường hợp không thể thỏa thuận được thì có thể yêu cầu Tòa án giải quyết.

Khởi kiện thay đổi mức cấp dưỡng cho con

Thẩm quyền giải quyết

Căn cứ Điều 28 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, tranh chấp về việc thay đổi mức cấp dưỡng cho con thuộc thẩm quyền của Tòa án.

Căn cứ Điều 35, Điều 37, Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, thẩm quyền giải quyết của Tòa án được quy định như sau:

 • Tòa án Nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết tranh chấp (nếu không có thỏa thuận nào khác).
 • Đối với tranh chấp mà có đương sự ở nước ngoài theo khoản 3 Điều 35 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì do Tòa án Nhân dân cấp tỉnh giải quyết.

Hồ sơ khởi kiện

Căn cứ khoản 4, 5 Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, hồ sơ cần chuẩn bị để khởi kiện thay đổi mức cấp dưỡng bao gồm:

 • Đơn khởi kiện thay đổi mức cấp dưỡng: mẫu 23-DS ban hành kèm Nghị quyết 01/2017/NQ- HĐTP
 • Giấy tờ pháp lý của người khởi kiện như căn cước công dân, hộ chiếu…
 • Các tài liệu, chứng cứ chứng minh yêu cầu khởi kiện thay đổi mức cấp dưỡng cho con là có căn cứ
 • Các tài liệu, chứng cứ khác: Giấy khai sinh, bản án ly hôn, căn cước công dân của người bị kiện (nếu có) …

Trình tự, thủ tục khởi kiện

Thủ tục thay đổi cấp dưỡng như sau:

Bước 1: Nộp đơn khởi kiện

Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án;
 • Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;
 • Gửi trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia (nếu có).

Bước 2: Toà án tiếp nhận và xử lý đơn

Thứ nhất, tiếp nhận đơn

 • Nếu nộp trực tiếp, Tòa án cấp ngay giấy xác nhận đơn cho người khởi kiện
 • Nếu nộp theo đường dịch vụ bưu chính, Tòa án gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn
 • Nếu nộp bằng phương thức gửi trực tuyến, Tòa án phải thông báo ngay việc nhận đơn cho người khởi kiện qua Cổng dịch vụ công Quốc gia (nếu có)

Thứ hai, xử lý đơn

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:

 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
 • Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn
 • Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;
 • Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Bước 3: Thụ lý đơn khởi kiện

Căn cứ Điều 195 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, khi xét thấy hồ sơ khởi kiện đầy đủ và vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán sẽ ra thông báo cho người khởi kiện thực hiện thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí

Bước 4: Tiến hành thủ tục hòa giải và chuẩn bị xét xử

Thời hạn chuẩn bị xét xử đối với tranh chấp về mức cấp dưỡng cho con là 04 tháng. Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 02 tháng.

Trong thời hạn chuẩn bị xét xử, tùy từng trường hợp, Thẩm phán ra một trong các quyết định sau đây: Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự; Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự;  Đưa vụ án ra xét xử.

Bước 5: Xét xử sơ thẩm vụ án

Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.

Bước 6: Hội đồng xét xử ban hành bản án hoặc quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên về việc giải quyết thay đổi mức cấp dưỡng

Bước 7: Kháng cáo, kháng nghị (nếu có)

Theo quy định của Điều 270, Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì Tòa án cấp phúc thẩm trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị.

Thời hạn kháng cáo bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án

 • Đối với đương sự không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.
 • Đối với trường hợp đương sự đã tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt khi Tòa án tuyên án mà không có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày tuyên án.

(Cơ sở pháp lý: từ Điều 186 đến Điều 315 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.)

>>> Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục khởi kiện yêu cầu cấp dưỡng tiền nuôi con sau ly hôn

Tư vấn giải quyết tranh chấp cấp dưỡng nuôi con

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn về cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn, luật sư của Chuyên Tư Vấn Luật sẽ thực hiện các hoạt động như sau:

 • Tư vấn các quy định liên quan đến cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn;
 • Tư vấn thủ tục yêu cầu thực hiện cấp dưỡng sau ly hôn;
 • Tư vấn về chuẩn bị hồ sơ tranh chấp ly hôn, nuôi con;
 • Cung cấp mẫu đơn yêu cầu cấp dưỡng sau khi ly hôn;
 • Tư vấn soạn thảo đơn yêu cầu, đơn khởi kiện khi thực hiện tranh chấp về cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn;
 • Hướng dẫn quy trình gửi đơn và xử lý yêu cầu thay đổi mức cấp dưỡng;
 • Luật sư đại diện theo ủy quyền, trực tiếp nộp đơn giải quyết vấn đề cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền.

Luật sư tư vấn tranh chấp cấp dưỡng nuôi con

Luật sư tư vấn tranh chấp cấp dưỡng nuôi con

Nghĩa vụ cấp dưỡng cho con là nghĩa vụ bắt buộc đối với cha, mẹ người không trực tiếp nuôi con. Tuy nhiên trong trường hợp có thể dừng cấp dưỡng cho con khi cha không đủ điều kiện nếu có thỏa thuận lại về việc thay đổi hoặc tạm ngừng việc cấp dưỡng cho con. Nếu bạn đọc còn thắc mắc vui lòng liên hệ đến Luật sư Hôn nhân gia đình hoặc thông qua hotline: 1900.63.63.87 để được hỗ trợ tư vấn về việc thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chi tiết nhất.

Bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

4.9 (14 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 776 bài viết