HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG CẦN THIẾT CỦA MỘT ĐƠN TỐ CÁO

06 /102017

HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG CẦN THIẾT CỦA MỘT ĐƠN TỐ CÁO

1. Hình thức đơn tố cáo

Đơn tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo; họ, tên, địa chỉ của người tố cáo; nội dung tố cáo. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Tố cáo 2011 thì đơn tố cáo phải do người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của từng người tố cáo, có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tố cáo; họ, tên người đại diện cho những người tố cáo để phối hợp khi có yêu cầu của người giải quyết tố cáo.

Đối với trường hợp có nhiều người cùng tố cáo theo như luật định thì phải cử ra người đại diện làm người tố cáo theo như quy định tại khoản 2 Điều 5 Mục 1 chương 2 Nghị Định 76/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tố cáo 2011 thì người đại diện có thể có nhiều hơn một người ví dụ “10 người trở lên thì có thể cử thêm người đại diện, nhưng tối đa không quá 05 người”. Trong đơn tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người đại diện

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc phối hợp xử lý trường hợp nhiều người cùng tố cáo được quy định rõ trong Mục 2 Chương 2 Nghị Định 76/2012/NĐ-CP.

Đối với một đơn tố cáo thì gồm 6 phần chính đó là:

• Tên cơ quan tiếp nhận đơn tố cáo

• Sơ lược lý lịch của người tố cáo

• Đối tượng bị tố cáo

• Gải trình vụ việc

• Nêu yêu cầu giải quyết tố cáo

• Cam kết của người viết đơn

2. Nội dung đơn tố cáo

Đối với đơn tố cáo trước hết phải xác định được cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn tố cáo của mình , việc xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn tố cáo sẽ dựa vào Điều 31 Luật tố cáo 2011, Điều 9 Chương 3 NĐ 91/2013/NĐ-CP, Điều 12 Chương 3 NĐ 220/2013/NĐ-CP, Điều 20 Mục 3 Chương 3 Thông tư 01/2015/TT-UBDT.

Người tố cáo phải ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, cmnd của mình, và phải ghi rõ đối tượng bị tố cáo là ai.

Về giải trình vụ việc thì phải:

• Tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.

• Chỉ ra những hành vi phạm pháp luật trong nội dung mình đã tóm tắt theo ( Điểm, Khoản, Điều của luật, Nghị Định, Thông Tư)

• Những quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng bị xâm hại.

• Chứng minh thiệt hại, phải chứng minh được đối với những quyền và lợi ích đã bị xâm hại thì đã gặp những hệ lụy thiệt hại gì.

Đối với nêu yêu cầu giải quyết tố cáo thì gồm 2 ý:

• Đề nghị thẩm tra, xác minh sự việc và phải giải quyết theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp ( đối với việc đề nghị thẩm tra, xác minh thì người tố cáo có thể giới thiệu thêm tài liệu chứng cứ, người làm chứng theo như yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để việc tiến hành thẩm tra, xác minh thuận tiện, dễ dàng hơn)

• Đề nghị áp dụng hình thức xử lí thích đáng đối với người bị khiếu nại, tố cáo.

Sau cùng người viết đơn phải trình bày đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày trong đơn.

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.