Luật Hình Sự

Thủ tục yêu cầu bồi thường trong vụ án hình sự như thế nào?

Yêu cầu bồi thường trong vụ án hình sự là vấn đề tất yếu trong các vụ án, bởi trong các vụ án hình sự thường sẽ xuất hiện người bị hại (bị xâm phạm đến quyền lợi), và những người thực hiện hành vi gây thiệt hại cho người khác và phải BỒI THƯỜNG. Vậy, nguyên tắc giải quyết phần dân sự, đơn yêu cầu thi hành án dân sự trong vụ án hình sự như thế nào mời quý bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây.

Đơn yêu cầu thi hành án dân sự theo quy định pháp luật

Thời điểm giải quyết vấn đề dân sự

Căn cứ Điều 30 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 thì việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được tiến hành cùng với việc giải quyết vụ án hình sự.

Trường hợp vụ án hình sự phải giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại, bồi hoàn mà chưa có điều kiện chứng minh và không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hình sự thì vấn đề dân sự có thể tách ra để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Theo qui định này, vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được giải quyết cùng với việc giải quyết vụ án hình sự, trường hợp vấn đề dân sự chưa có điều kiện chứng minh và không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hình sự thì vấn đề dân sự có thể tách ra để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Nguyên tắc chung giải quyết phần dân sự trong vụ án hình sự

Giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại

Theo mục 2 phần I Công văn số 121/2003/KHXX ngày 19/9/2003 của Tòa án nhân dân tối cao quy định như sau:

Về nguyên tắc chung phần dân sự trong vụ án hình sự phải được giải quyết cùng với xem xét về phần hình sự trong cùng vụ án hình sự. Chỉ được tách để giải quyết phần hay một phần dân sự trong vụ án hình sự bằng một vụ án dân sự theo thủ tục tố tụng dân sự khi có yêu cầu, nếu phần dân sự được tách không liên quan đến việc xác định cấu thành tội phạm, đến việc xem xét tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Chưa tìm được, chưa xác định được người bị hại hoặc nguyên đơn dân sự;
 • Người bị hại hoặc nguyên đơn dân sự chưa có yêu cầu;
 • Người bị hại hoặc nguyên đơn dân sự đã có yêu cầu, nhưng không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng nói chung và của Toà án nói riêng;
 • Người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân dự vắng mặt tại phiên toà và sự vắng mặt của họ thật sự trở ngại cho việc giải quyết phần dân sự.

Đơn yêu cầu thi hành án dân sự trong vụ án hình sự

Căn cứ khoản 13 Điều 1 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi năm 2014 thì đương sự tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện. Người yêu cầu phải nộp bản án, quyết định, tài liệu khác có liên quan.

Ngày yêu cầu thi hành án được tính từ ngày người yêu cầu nộp đơn hoặc trình bày trực tiếp hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.

Đơn yêu cầu phải có các nội dung sau đây:

 • Tên, địa chỉ của người yêu cầu;
 • Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;
 • Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;
 • Nội dung yêu cầu thi hành án;
 • Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có;
 • Ngày, tháng, năm làm đơn;
 • Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có.

>>> Các trách nhiệm dân sự được giải quyết trong vụ án hình sự tham khảo tại: Các trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự

Nội dung công việc của Luật sư

công việc luật sư thực hiện trong vụ án hình sự
Luật sư hỗ trợ giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại
 • Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự,… làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;
 • Tiến hành điều tra thu thập chứng cứ – tài liệu, kiểm tra đánh giá chứng cứ – tài liệu để trình trước Tòa;
 • Soạn thảo đơn từ và các giấy tờ liên quan khác cho đương sự;
 • Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại Tòa án;
 • Tham gia nhận ủy quyền khởi kiện tại Tòa án.

Chi phí thuê luật sư

Chi phí thuê luật sư trong mỗi vụ việc là khác nhau:

 • Phí cố định: sẽ được thanh toán theo từng tiến độ giải quyết vụ việc.
 • Phí kết quả: thanh toán theo mức độ kết quả mà luật sư thực hiện được.

Trên đây là nội dung về vấn đề bồi thường trong vụ án hình sự của chúng tôi. Trường hợp quý bạn đọc có vướng mắc về thời điểm giải quyết bồi thường dân sự trong vụ án hình sự, nhu cầu tư vấn pháp luật hình sự vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được TƯ VẤN. Xin cảm ơn.

4.5 (17 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 906 bài viết