Luật Hình Sự

Hướng dẫn mẫu đơn kháng cáo trong vụ án hình sự

Sau khi Tòa án sơ thẩm ra một quyết định, bản án chưa có hiệu lực pháp luật thì quyết định, bản án đó có thể bị kháng cáo. Thủ tục làm đơn kháng cáo và mẫu đơn kháng cáo trong vụ án hình sự phải được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Bài viết sau đây sẽ tư vấn cho bạn đọc những thông tin liên quan đến vấn đề trên.

mau don khang cao trong vu an hinh su
Sau khi Tòa án sơ thẩm ra bản án chưa có hiệu lực pháp luật thì có thể bị kháng cáo

Người có quyền kháng cáo

Theo quy định của pháp luật tại Điều 331 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, những chủ thể có quyền kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án sơ thẩm bao gồm:

 • Bị cáo, bị hại, người đại diện của họ;
 • Người bào chữa của người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất có quyền kháng cáo để bảo vệ lợi ích của thân chủ;
 • Nguyên đơn, bị đơn dân sự, người đại diện của họ có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến việc bồi thường thiệt hại;
 • Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người đại diện của họ có quyền kháng cáo phần liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ;
 • Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự của người dưới 18 tuổi hoặc người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất có quyền kháng cáo phần có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của thân chủ;
 • Người được Tòa án tuyên không có tội có quyền kháng cáo về các căn cứ mà bản án sơ thẩm đã xác định là họ không có tội.

Thời hạn kháng cáo

Thời hạn kháng cáo đối với vụ án hình sự được pháp luật quy định như sau:

 • Thời hạn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Nếu bị cáo, đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ khi họ nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.
 • Thời hạn kháng cáo đối với quyết định sơ thẩm là 07 ngày kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định.

Thời điểm kháng cáo được xác định cụ thể như sau:

 • Trường hợp đơn kháng cáo gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo là ngày theo dấu bưu chính nơi gửi;
 • Trường hợp đơn kháng cáo gửi qua Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ thì tính từ khi những người này nhận được đơn. Khi nhận được đơn phải ghi rõ ngày nhận đơn và ký xác nhận vào đơn;
 • Trường hợp nộp đơn kháng cáo tại Tòa án thì ngày kháng cáo là ngày Tòa án nhận đơn;
 • Trường hợp người kháng cáo trình bày trực tiếp với Tòa án thì ngày kháng cáo là ngày Tòa án lập biên bản về việc kháng cáo.
thu tuc khang cao ban an hinh su so tham
Thời hạn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án

Nội dung mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự

Đơn kháng cáo trong vụ án hình sự cần phải có những nội dung quy định tại khoản 2 Điều 332 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 sau đây:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo;
 • Họ tên, địa chỉ của người kháng cáo;
 • Lý do và yêu cầu của người kháng cáo;
 • Chữ ký hoặc điểm chỉ của người kháng cáo.

Mẫu đơn kháng cáo trong vụ án hình sự:

don khang cao ban an hinh su so tham
Biểu mẫu kháng cáo đối với vụ án hình sự

Cách viết đơn kháng cáo:

 1. Ghi rõ tên Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án.  Trong trường hợp đơn kháng cáo gửi qua bưu điện, ghi địa chỉ cụ thể của Tòa án.
 2. Họ tên của người kháng cáo.
 3. Người kháng cáo ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú của mình.
 4. Ghi rõ tư cách tham gia tố tụng của người kháng cáo, ghi cụ thể Tòa án xét xử sơ thẩm, ngày xét xử, tội danh, hình phạt.
 5. Ghi lý do cụ thể của việc kháng cáo, nội dung mà người kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết. Trường hợp có các tài liệu, chứng cứ bổ sung thì phải ghi đầy đủ tên các tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo.
 6. Người kháng cáo ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên.

Trường hợp, cảm thấy bản án sơ thẩm đã tuyên không đúng với tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, nhân thân, có thể nộp đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Nội dung của Đơn xin giảm nhẹ tương tự như đơn kháng cáo, trong đó lý do kháng cáo được thay thế bằng các căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt.

Trình tự thủ tục nộp đơn kháng cáo

Thủ tục nộp đơn kháng cáo

Thủ tục nộp đơn kháng cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 322 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 như sau:

 • Người kháng cáo phải gửi đơn kháng cáo đến Tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm.
 • Trường hợp bị cáo đang bị tạm giam, Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ nhận đơn kháng cáo và chuyển cho Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định bị kháng cáo.
 • Người kháng cáo có thể trình bày trực tiếp với Tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm về việc kháng cáo. Tòa án phải lập biên bản về việc kháng cáo.
 • Tòa án cấp phúc thẩm đã lập biên bản về việc kháng cáo hoặc nhận được đơn kháng cáo thì phải gửi biên bản hoặc đơn kháng cáo cho Tòa án cấp sơ thẩm để thực hiện theo quy định chung.

Thủ tục giải quyết đơn kháng cáo

Thủ tục giải quyết đơn kháng cáo quy định tại Điều 334 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, cụ thể:

 1. Sau khi nhận được đơn kháng cáo, Tòa án cấp sơ thẩm kiểm tra tính hợp lệ của đơn kháng cáo.
 2. Trường hợp đơn kháng cáo hợp lệ thì Tòa án cấp sơ thẩm thông báo về việc kháng cáo.
 3. Trường hợp đơn kháng cáo hợp lệ nhưng nội dung kháng cáo chưa rõ thì Tòa án cấp sơ thẩm thông báo cho người kháng cáo để làm rõ.
 4. Trường hợp nội dung đơn kháng cáo đúng quy định nhưng quá thời hạn kháng cáo, Tòa án yêu cầu người kháng cáo trình bày lý do và xuất trình chứng cứ chứng minh việc nộp đơn quá hạn là chính đáng.
 5. Trường hợp người làm đơn kháng cáo không có quyền kháng cáo, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đơn, Tòa án trả lại đơn và thông báo bằng văn bản cho người làm đơn, Viện kiểm sát cùng cấp.

Người bị trả lại đơn kháng cáo có quyền khiếu nại quyết định trả lại đơn đó trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

khieu nai thu tuc to tung trong vu an hinh su
Người bị trả lại đơn kháng cáo có quyền khiếu nại quyết định trả lại đơn đó

Trong trường hợp nộp đơn kháng cáo quá thời hạn kháng cáo mà có lý do chính đáng thì thủ tục giải quyết theo Điều 335 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 như sau:

 • Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn, Tòa án cấp sơ thẩm gửi đơn kháng cáo, bản tường trình của người kháng cáo về lý do kháng cáo quá hạn và chứng cứ cho Tòa án cấp phúc thẩm.
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được những tài liệu trên Tòa án cấp phúc thẩm có trách nhiệm thành lập Hội đồng để xem xét kháng cáo quá hạn.
 • Hội đồng xét kháng cáo quá hạn có sự tham gia của Kiểm sát viên cùng cấp,có quyền ra quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo quá hạn và phải ghi rõ lý do của việc chấp nhận hoặc không chấp nhận trong quyết định.
 • Quyết định của Hội đồng xét kháng cáo quá hạn được gửi cho người kháng cáo quá hạn, Tòa án cấp sơ thẩm và Viện kiểm sát cùng cấp.
 • Trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo quá hạn thì Tòa án cấp sơ thẩm tiến hành các thủ tục theo luật định và gửi hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp phúc thẩm.

Trước khi bắt đầu phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo có quyền thay đổi, bổ sung, rút một phần hoặc toàn bộ kháng cáo.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài tư vấn hướng dẫn thủ tục, mẫu đơn kháng cáo trong vụ án hình sự. Quý bạn đọc nếu có thắc mắc liên quan đến vấn đề trên, xin vui lòng liên hệ liên hệ hotline 1900 63 63 87 để được luật sư tư vấn cụ thể và chi tiết. Xin chân thành cảm ơn./.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: chuyentuvanluat@gmail.com.

4.9 (14 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 905 bài viết