Luật Hình Sự

Bị can đang bị tạm giam có được tại ngoại về chịu tang không?

Bị can được tại ngoại về chịu tang không là vấn đề được đặt ra khi trong quá trình đang thực hiện biện pháp ngăn chặn bị tạm giam nhưng gia đình có người mất. Trên thực tế thì nhiều trường hợp người bị tạm giam không được cho phép về chịu tang mà phải tiếp tục chấp hành biện pháp ngăn chặn. Vậy theo quy định pháp luật thì bị can có được tại ngoại để về chịu tang hay không? Hãy theo dõi bài viết này để hiểu rõ hơn.

Bị can có được tại ngoại về chịu tang không?

Bị can đang bị tạm giam có được tại ngoại về chịu tang không?

Tại ngoại là gì?

Tại ngoại là thuật ngữ được dùng để biểu thị trường hợp một người bị khởi tố, điều tra theo thủ tục tố tụng hình sự nhưng họ không bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là tạm giam. Trường hợp này họ có thể bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn khác, không bị đưa vào cơ sở giam giữ. Nghĩa là biện pháp tạm giam đã được thực hiện thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác.

Một số biện pháp ngăn chặn khác áp dụng thay biện pháp tạm giam bao gồm:

 • Đặt tiền để bảo đảm;
 • Bảo lĩnh.

Ngoài ra, biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cũng là hình thức tại ngoại.

Cơ sở pháp lý: Điều 119, 121, 122 và 123 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Người nhà mất, bị can có thể về chịu tang không?

Pháp luật tố tụng Hình sự và quy định trong lĩnh vực tạm giữ, tạm giam đều không có quy định trường hợp người bị tạm giam được phép về chịu tang. Bởi lẽ, xuất phát từ sự đánh giá mức độ nguy hiểm của người bị tạm giam cũng như đảm bảo họ không bỏ trốn thì cơ quan có thẩm quyền mới tiến hành áp dụng biện pháp tạm giam khi xét đầy đủ yếu tố phải buộc bị tạm giam. Nên việc cho bị ca đang bị tạm giam được tại ngoại sẽ có thể xảy ra các rủi ro và hậu quả tiêu cực khác.

Tuy nhiên, bị can đang bị tạm giam có thể thực hiện thủ tục đề nghị xét phê chuẩn áp dụng biện pháp bảo lĩnh, đặt tiền để đảm hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các biện pháp tại ngoại thay thế tạm giam

Bảo lĩnh

Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi và nhân thân của bị can, bị cáo, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định cho họ được bảo lĩnh.

 • Cơ quan, tổ chức có thể nhận bảo lĩnh cho bị can là người của cơ quan, tổ chức mình.
 • Cơ quan, tổ chức nhận bảo lĩnh phải có giấy cam đoan và có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.
 • Cá nhân là người đủ 18 tuổi trở lên, nhân thân tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, thu nhập ổn định và có điều kiện quản lý người được bảo lĩnh thì có thể nhận bảo lĩnh cho bị can là người thân thích của họ và trong trường hợp này thì ít nhất phải có 02 người.
 • Cá nhân nhận bảo lĩnh phải làm giấy cam đoan có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập.
 • Trong giấy cam đoan, cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận bảo lĩnh phải cam đoan không để bị can vi phạm các nghĩa vụ. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận bảo lĩnh được thông báo về những tình tiết của vụ án liên quan đến việc nhận bảo lĩnh.

Bị can được bảo lĩnh phải thực hiện giấy cam đoan thực hiện nghĩa vụ;

 • Có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan;
 • Không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội;
 • Không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này.
 • Trường hợp bị can vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản này thì bị tạm giam.

biện pháp tại ngoại nào được sử dụng thay thế tạm giam

Biện pháp thay thế tạm giam

Đặt tiền để bảo đảm

Đặt tiền để bảo đảm là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam. Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, nhân thân và tình trạng tài sản của bị can, bị cáo, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định cho họ hoặc người thân thích của họ đặt tiền để bảo đảm.

Bị can được đặt tiền phải làm giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ:

 • Có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan;
 • Không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội;
 • Không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này.
 • Trường hợp bị can vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản này thì bị tạm giam và số tiền đã đặt bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

Người thân thích của bị can, bị cáo được Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án chấp nhận cho đặt tiền để bảo đảm phải làm giấy cam đoan không để bị can, bị cáo vi phạm các nghĩa vụ, nếu vi phạm thì số tiền đã đặt bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước. Khi làm giấy cam đoan, người này được thông báo về những tình tiết của vụ án có liên quan đến bị can.

Cấm đi khỏi nơi cư trú

Cấm đi khỏi nơi cư trú là biện pháp ngăn chặn có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng nhằm bảo đảm sự có mặt của họ theo giấy triệu tập của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án. Đây không phải là biện pháp thay thế biện pháp tạm giam mà nó là biện pháp được áp dụng thì bị can vẫn được tại ngoại.

Bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú phải làm giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ:

 • Không đi khỏi nơi cư trú nếu không được cơ quan đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú cho phép;
 • Có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan;
 • Không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội;
 • Không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này
 • Trường hợp bị can vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản này thì bị tạm giam.

>>> Xem thêm: Những biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam trong tố tụng hình sự

Thẩm quyền quyết định thay thế biện pháp tạm giam sang tại ngoại

Theo quy định tại Điều 125 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án có thể thay thế biện pháp ngăn chặn này bằng biện pháp ngăn chặn khác. Theo đó, các cơ quan này sẽ có thẩm quyền quyết định thay thế từ tạm giam sang đặt tiền để đảm bảo hoặc biện pháp bảo lĩnh. Tuy nhiên, nếu trên thực tế, bị can được tại ngoại về chịu tang phải đảm bảo an ninh tuyệt đối để bị can không lợi dụng tình hình bỏ trốn.

Luật sư tư vấn xin tại ngoại cho bị can

Luật sư chuyên tư vấn luật sẽ hỗ trợ khách hàng:

 • Tư vấn quy định về biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự;
 • Tư vấn các trường hợp áp dụng biện pháp tạm giam;
 • Tư vấn các trường hợp không áp dụng biện pháp tạm giam;
 • Tư vấn các biện pháp thay thế tạm giam: bảo lĩnh, đặt tiền bảo đảm.
 • Tư vấn biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú;
 • Tư vấn thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp tại ngoại

Tư vấn xin tại ngoại cho bị can

Tư vấn xin tại ngoại cho bị can

Tạm giam là biện pháp được áp dụng nhằm ngăn chặn người phạm tội tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm khác cũng như để đảm bảo cho quá trình điều tra được tiến hành đúng thủ tục. Khi người nhà mất thì bị can đang bị tạm giam có thể thực hiện thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp thay thế tạm giam để được về chịu tang. Nếu cần tư vấn liên quan hình sự hãy liên hotline: 1900.63.63.87 để được tư vấn chuyên luật hình sự chính xác nhất.

4.5 (10 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 905 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *