Luật Hành Chính

Xác định thời hiệu khởi kiện của vụ án hành chính

Xác định thời hiệu khởi kiện của vụ án hành chính. Trên thực tế, một số vụ án hành chính có thể bị đình chỉ giải quyết vì lý do hết thời hiệu khởi kiện. Do đó, việc xác định đúng thời hiệu khởi kiện là một trong những yếu tố quan trọng trong hoạt động tố tụng hành chính tại Tòa án, giúp các đương sự bảo vệ được các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình.

Xác định thời hiệu khởi kiện của vụ án hành chính

Thời hiệu khởi kiện có vai trò quan trọng đối với một vụ án hành chính

>>> Xem thêm: Quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với vụ án hành chính

Vụ án hành chính là gì

Tố tụng hành chính là tổng thể các hành vi tố tụng được các chủ thể tố tụng hành chính bao gồm người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng hành chính thực hiện theo một trình tự luật định trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án hành chính. Nói cách khác, tố tụng hành chính là việc các tranh chấp hành chính được giải quyết bằng con đường Tòa án, do các chủ thể tố tụng tiến hành và thực hiện.

Vụ án hành chính là vụ án phát sinh khi cá nhân, cơ quan tổ chức khởi kiện yêu cầu Tòa án xem xét tính hợp pháp của quy định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại và quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, danh sách cử tri của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền  trong cơ quan nhà nước và được tòa án thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật.

>>> Có thể bạn quan tâm: Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính.

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

Định nghĩa

Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà cá nhân, cơ quan, tổ chức được quyền khởi kiện vụ án hành chính để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nếu thời hạn đó kết thúc thì sẽ mất đi quyền khởi kiện.

Thời hiệu khởi kiện trong vụ án hành chính được tính từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, danh sách cử tri bầu cử.

Thời hiệu khởi kiện được tính liên tục kể từ cả ngày nghỉ và ngày lễ, trong trường hợp ngày cuối cùng của thời hiệu khởi kiện rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ thì ngày cuối cùng được tính là ngày làm việc tiếp theo.

Thời hiệu khỏi kiện vụ án hành chính

Hành vi hành chính và quyết định hành chính là hai đối tượng của vụ án hành chính

Thời hiệu khởi kiện đối với từng trường hợp

Thời hiệu khởi kiện được quy định tại Điều 116 Luật Tố tụng Hành chính 2015, cụ thể:

 • 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc.
 • 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.
 • Từ ngày nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri hoặc kết thúc thời hạn giải quyết khiếu nại mà không nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri đến trước ngày bầu cử 05 ngày.

Trường hợp đương sự khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật đến cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì thời hiệu khởi kiện được quy định như sau:

 • 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.
 • 01 năm kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật mà cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền không giải quyết và không có văn bản trả lời cho người khiếu nại.

Các quy định của Bộ luật dân sự về cách xác định thời hạn, thời hiệu cũng được áp dụng trong tố tụng hành chính.

Xác định thời hiệu khởi kiện của vụ án hành chính

Thời hiệu khởi kiện rất quan trọng trong hoạt động tố tụng

Khôi phục thời hiệu và thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện

Khôi phục thời hiệu khởi kiện

Theo quy định tại Điều 157 BLDS 2015 thì thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại trong trường hợp:

 • Bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;
 • Bên có nghĩa vụ thừa nhận hoặc thực hiện xong một phần nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện;
 • Các bên đã tự hòa giải với nhau
 • Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại kể từ ngày tiếp theo sau ngày xảy ra một trong các sự kiện trên.

Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện

Trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác làm cho người khởi kiện không khởi kiện được trong thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hiệu khởi kiện.

Theo Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015, thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện là khoảng thời gian xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

 • Sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan trong các trường hợp: Làm cho chủ thể có quyền khởi kiện, quyền yêu cầu không thể khởi kiện, yêu cầu trong phạm vi thời hiệu; Là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
 • Những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ dân sự của mình;
  • Chưa có người đại diện trong trường hợp người có quyền khởi kiện, người có quyền yêu cầu là người chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
  • Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự chưa có người đại diện khác thay thế.
  • Người đại diện chết nếu là cá nhân, chấm dứt tồn tại nếu là pháp nhân;
  • Người đại diện vì lý do chính đáng mà không thể tiếp tục đại diện được.

>>> Xem thêm: Thủ tục đối thoại trong vụ án hành chính về bồi thường đất đai

Trên đây là bài viết về thời hiệu khởi kiện của một vụ án hành chính, nếu Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc nào cần TƯ VẤN LUẬT HÀNH CHÍNH, xin vui lòng liên hệ qua HOTLINE 1900.63.63.87. Xin cảm ơn!

4.7 (13 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 900 bài viết