Luật Hành Chính

Thủ tục giải quyết kháng cáo quá hạn trong vụ án hành chính

Thời hạn kháng cáo là thời gian mà pháp luật quy định cho các chủ thể thực hiện quyền kháng cáo. Vậy trong vụ án hành chính khi người có kháng cáo mà kháng cáo quá thời hạn được quy định thì sẽ giải quyết như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc của Quý bạn đọc về Thủ tục giải quyết kháng cáo quá hạn trong vụ án hành chính, kính mời các bạn cùng theo dõi. Thủ tục giải quyết kháng cáo quá hạn trong vụ án hành chính

Thủ tục giải quyết kháng cáo quá hạn trong vụ án hành chính

Thời hạn kháng cáo trong vụ án hành chính

Thời hạn kháng cáo được quy định tại Điều 206 Luật Tố tụng hành chính 2015 như sau:

 • Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án; đối với đương sự không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày bản án được giao cho họ hoặc được niêm yết. Đối với trường hợp đương sự đã tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt khi Tòa án tuyên án mà không có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo kể từ ngày tuyên án.
 • Thời hạn kháng cáo đối với quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm là 07 ngày kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi họ cư trú hoặc nơi có trụ sở trong trường hợp người có quyền kháng cáo là cơ quan, tổ chức.

Trường hợp đơn kháng cáo gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo được tính căn cứ vào ngày tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu ở phong bì. Trường hợp người kháng cáo đang bị tạm giữ hoặc bị tạm giam thì ngày kháng cáo là ngày làm đơn kháng cáo theo xác nhận của người có thẩm quyền của nhà tạm giữ, trại tạm giam. >>>Xem thêm: Giai Đoạn Chuẩn Bị Xét Xử Một Vụ Án Hành Chính

Thủ tục giải quyết kháng cáo quá hạn trong vụ án hành chính

Thành phần, thẩm quyền của Hội đồng xét kháng cáo quá hạn

Điều 208 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định Hội đồng xét kháng cáo quá hạn gồm 03 Thẩm phán do Tòa án cấp phúc thẩm thành lập. Phiên họp xem xét kháng cáo quá hạn có sự tham gia của Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp và người kháng cáo quá hạn.

Thủ tục xét kháng cáo quá hạn

Sau khi nhận được đơn kháng cáo quá hạn, Tòa án cấp sơ thẩm phải gửi đơn kháng cáo, bản tường trình của người kháng cáo về lý do kháng cáo quá hạn và tài liệu, chứng cứ (nếu có) cho Tòa án cấp phúc thẩm. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn và tài liệu, chứng cứ kèm theo do Tòa án cấp sơ thẩm chuyển đến, Tòa án cấp phúc thẩm thành lập Hội đồng xét kháng cáo quá hạn. Trong trường hợp Kiểm sát viên, người kháng cáo quá hạn vắng mặt trong phiên họp xét kháng cáo quá hạn thì Tòa án vẫn tiến hành phiên họp. (Điều 208 Luật tố tụng hành chính 2015)

Quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc kháng cáo quá hạn, ý kiến của đương sự kháng cáo quá hạn, đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Hội đồng xét kháng cáo quá hạn quyết định theo đa số về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn và phải ghi rõ lý do của việc chấp nhận hoặc không chấp nhận trong quyết định. Nếu chấp nhận việc kháng cáo quá hạn, Tòa án cấp phúc thẩm sẽ ban hành Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn (theo Mẫu số 29-HC Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) và yêu cầu Tòa án cấp sơ thẩm tiến hành các thủ tục về thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, thông báo về việc kháng cáo, gửi hồ sơ vụ án và kháng cáo, nếu không chấp nhận thì Tòa án cấp phúc thẩm sẽ ban hành Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn (Mẫu số 30-HC). Sau đó Tòa án cấp phúc thẩm phải gửi quyết định cho người kháng cáo quá hạn, Viện kiểm sát cùng cấp và Tòa án cấp sơ thẩm. Quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

Quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

>>>Xem thêm: Thủ Tục Xét Xử Phúc Thẩm Vụ Án Hành Chính

Các tài liệu, chứng cứ, giải trình mà người kháng cáo nên chuẩn bị trước phiên họp xét

Đầu tiên, người kháng cáo cần chuẩn bị Đơn kháng cáo theo Mẫu số 24-HC Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP , gồm những nội dung chủ yếu sau:

 • Tòa án tiếp nhận đơn: là Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án. Nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào; nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào;
 • Họ và tên người kháng cáo, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ;
 • Tư cách tham gia tố tụng của người kháng cáo;
 • Ghi cụ thể kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm hoặc phần nào của bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đó;
 • Lý do cụ thể của việc kháng cáo;
 • Nêu cụ thể từng vấn đề mà người kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết;
 • Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì phải ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên của người kháng cáo đó; nếu là cơ quan, tổ chức kháng cáo, thì người đại điện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức kháng cáo ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Ngoài ra, người kháng cáo còn cần chuẩn bị tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo để làm rõ cho yêu cầu kháng cáo của mình. Tòa án khi nhận được đơn kháng cáo quá hạn sẽ gửi Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn theo Mẫu số 27-HC. Sau đó người có kháng cáo quá hạn sẽ viết Đơn trình bày lý do kháng cáo quá hạn và nộp cho Tòa án để Tòa án mở phiên họp xem xét có chấp nhận việc kháng cáo quá hạn hay không. Hồ sơ cần chuẩn bị để kháng cáo trong tố tụng hành chính

Hồ sơ cần chuẩn bị để kháng cáo trong tố tụng hành chính

>>>Xem thêm: Các Trường Hợp Đình Chỉ Giải Quyết Vụ Án Hành Chính

Dịch vụ Luật sư tham gia vụ án hành chính

Tư vấn phương án, thủ tục bảo vệ quyền lợi

 • Tư vấn về thời hạn kháng cáo;
 • Tư vấn về điều kiện được chấp nhận kháng cáo quá hạn;
 • Tư vấn về thủ tục giải quyết kháng cáo quá hạn của Tòa án;
 • Các nội dung khác có liên quan.

Soạn thảo đơn từ, văn bản trong quá trình tố tụng

 • Tư vấn, hướng dẫn viết đơn, hoàn thiện hồ sơ;
 • Kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ;
 • Các giấy tờ khác có liên quan.

Đại diện ủy quyền, tham gia vụ án hành chính với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ trong quá trình giải quyết vụ án

 • Tiến hành thủ tục nộp đơn kháng cáo và các giấy tờ liên quan tại Tòa án;
 • Theo dõi tiến trình xử lý;
 • Nhận thông báo chấp nhận việc kháng cáo/kháng cáo quá hạn;
 • Các thủ tục pháp lý có liên quan khác.

Thông tin liên hệ Luật sư

Để tìm hiểu thông tin về chúng tôi, đánh giá chúng tôi có thể đáp ứng được các yêu cầu của Quý khách hàng hay không. Xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua các hình thức sau:

 • Tư vấn pháp luật qua Email: chuyentuvanluat@gmail.com.
 • Để nhận hỗ trợ tư vấn luật hợp đồng qua tổng đài điện thoại: 1900. 63.63.87
 • Tư vấn pháp luật hợp đồng qua ZALO: Công Ty Luật Long Phan
 • Tư vấn qua FACEBOOK: Chuyên Tư Vấn Pháp Luật
 • Trụ sở và Văn phòng làm việc:

+ Trụ sở công ty: Tầng 14 Tòa nhà HM Tower, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. + Văn phòng kho: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Trên đây là tư vấn về Trách nhiệm liên đới của bên bán trong hợp đồng mua bán quyền đòi nợ. Quý bạn đọc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này cần tư vấn pháp luật Hành chính vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.63.63.87 để được Tư Vấn Pháp Luật Hành Chính nhanh nhất và kịp thời. Xin cảm ơn! 

4.8 (19 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 898 bài viết