Luật Hành Chính

Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức Có Thể Khởi Kiện Hành Chính Được Hay Không?

Trong thực tế hiện này, viên chức có thể bị xử lý kỉ luật trong quá trình làm việc. Điều này ảnh hưởng nhiều đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Nếu như cơ quan, tổ chức quyết định kỉ luật viên chức sai quy định của pháp luật thì họ phải làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình? Viên chức bị xử lý kỷ luật có thể khởi kiện hành chính quyết định kỉ luật đó? Trình tự thủ tục như thế nào? Trong nội dung bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn về vấn đề trên.

Việc xử lý kỷ luật viên chức phải tuân theo quy định của pháp luật

>>>Xem thêm: Quyết định kỷ luật viên chức có thể bị khởi kiện hay không?

1. Thế nào được xem là viên chức?

Theo quy định tại Điều 2 Luật Viên chức 2010 :

 • Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Nếu bạn thuộc vào trường hợp quy định nêu trên, bạn là viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự điều chỉnh của Luật Viên chức và những luật khác có liên quan.

2. Những trường hợp viên chức có thể bị xử lý kỉ luật.

2.1 Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 27/2012, viên chức bị xử lý kỷ luật trong các trường hợp sau:

 • Vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ của viên chức và những việc viên chức không được làm quy định tại Luật viên chức;
 • Vi phạm các nghĩa vụ khác cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết với đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật;
 • Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Việc xử lý kỉ luật đối với viên chức phải tuân thủ đúng trình tự thủ tục về thời hạn, thời hiệu xử lý kỷ luật, người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỉ luật viên chức trong từng trường hợp cụ thể.

Các trường hợp viên chức bị xử lý kỷ luật

2.2 Trình tự thủ tục xử lý kỷ luật đối với viên chức.

 • Bước thứ nhất , người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có viên chức vi phạm tiến hành họp kiểm điểm viên chức theo quy định tại Điều 15 nghị định 27/2012.
 • Bước thứ hai, thành lập và tiến hành họp hội đồng kỷ luật đối với viên chức vi phạm kỷ luật.
 • Bước thứ ba, người có thẩm quyền ra quyết định kỉ luật viên chức trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày kết thúc phiên họp hội đồng kỷ luật.

Đối với những quyết định kỷ luật trái với quy định của pháp luật, viên chức có quyền khiếu nại lên thủ trưởng cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định kỷ luật.

3. Khiếu nại Quyết định xử lý kỷ luật.

Theo quy định của Luật tố tụng hành chính, đối với quyết định xử lý kỷ luật viên chức

Đối với viên chức khi nhận thấy quyết định kỷ luật của cơ quan nơi mình làm việc ban hành không đúng với quy định của pháp luật. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, viên chức có thể khiếu nại quyết định lên người có thẩm quyền ban hành quyết định xử lý kỷ luật để giải quyết khiếu nại.

Quyết định xử lý kỷ luật viên chức bị khiếu nại

3.1 Đối tượng khiếu nại.

Theo quy định của Luật Kiếu nại, trong trường hợp khiếu nại quyết định xử lý kỷ luật đối với viên chức. Đối tượng khiếu nại là quyết định xử lý kỷ luật. Đây là đối tượng được ban hành tác động trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của viên chức bị kỷ luật.

3.2 Người khiếu nại.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Khiếu nại:

 • Người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện việc khiếu nại mà ở đây là viên chức người bị tác động trực tiếp bởi Quyết định xử lý kỷ luật.

3.3 Người bị khiếu nại.

Người bị khiếu nại là cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật Khiếu nại.

3.4 Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

            Theo quy định, viên chức được tuyển dụng tại đơn vị sự nghiệp công lập nên người có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật viên chức cũng như có thẩm quyền giải quyết khiếu nại là Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương quy định tại Điều 19 Luật Khiếu nại.  

4. Trình tự thủ tục khiếu nại quyết định kỷ luật viên chức.

4.1 Hồ sơ khiếu nại.

Hồ sơ khiếu nại quyết định kỷ luật viên chức bao gồm:

 • Đơn khiếu nại ;
 • Chứng cứ kèm theo chứng minh cho yêu cầu khiếu nại như: quyết định kỷ luật viên chức;
 • Giấy tờ tùy thân: chứng minh nhân dân…

4.2 Trình tự thủ tục giải quyết vụ án.

 1. Nộp đơn khiếu nại đến thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tại Điều 19 Luật Khiếu nại;
 2. Người có thẩm quyền thụ lý đơn khiếu nại theo quy định của pháp luật tại Điều 27 Luật Khiếu nại;
 3. Cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, tiến hành đối thoại;
 4.  Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

Trên đây là bài viết của chúng tôi về nội dung trên, Quý bạn đọc có thắc mắc hoặc có nhu cầu tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ qua hotline 1900 63 63 87 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn./.

4.7 (13 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 905 bài viết