Luật Hành Chính

Kiện hủy sổ đất, tòa tỉnh chuyển đơn kiện về tòa huyện có đúng luật không

Kiện hủy sổ đất, Tòa tỉnh chuyển đơn kiện về Tòa huyện là sai, không đúng với quy định của pháp luật. Hủy sổ đất thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp tỉnh theo quy định trong Luật tố tụng. Để tìm hiểu thêm về các quy định pháp luật hiện hành, cũng như trình tự giải quyết của vấn đề này. Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.

tham quyen cua toa an trong viec huy so do
Kiện hủy sổ đất tòa tỉnh chuyển đơn về tòa huyện là đúng hay sai?

Sổ đỏ có phải là quyết định hành chính không?

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Luật Tố tụng Hành chính 2015 thì quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính được hiểu như sau:

  • Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.
  •  Quyết định hành chính bị kiện là quyết định quy định tại khoản 1 Điều này mà quyết định đó làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo quy định tại Khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013, sổ đỏ là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, sổ đỏ là quyết định hành chính; nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 thì là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính.

Hủy sổ đất thuộc thẩm quyền Tòa án nào?

Toa an nao co tham quyen huy so do
Thẩm quyền xét xử của Tòa án trong trường hợp hủy sổ đất

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 34 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015:

  • Thẩm quyền của cấp Tòa án giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp có xem xét việc hủy quyết định cá biệt quy định tại khoản 1 Điều này được xác định theo quy định tương ứng của Luật tố tụng hành chính về thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Theo quy định tại Điều 31 và 32 Luật Tố tụng Hành chính năm 2015:

  • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và quyết định hành chính, hành vi hành chính của người có thẩm quyền trong cơ quan đó mà người khởi kiện có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án;
  • Trường hợp người khởi kiện không có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên lãnh thổ Việt Nam thì thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nơi cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định hành chính, có hành vi hành chính.
  • Trường hợp cần thiết, Tòa án cấp tỉnh có thể lấy lên giải quyết vụ án hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp huyện theo quy định tại Điều 31 của Luật này.

Theo quy định nêu trên thì chỉ có những văn bản là quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự mà Tòa án có nhiệm vụ giải quyết mới bị Tòa án xem xét hủy.

Tòa cấp Tỉnh có được trả đơn khởi kiện yêu cầu hủy sổ đỏ về Tòa cấp Huyện

dung hay sai khoi kien huy so do bi toa tinh chuyen ve toa huyen
                                                                               Khởi kiện yêu cầu hủy sổ đỏ
  • Khi giải quyết vụ việc dân sự có liên quan đến quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức thì Tòa án phải xem xét, đánh giá về tính hợp pháp của quyết định cá biệt đó.
  • Trường hợp quyết định cá biệt rõ ràng trái pháp luật xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự và phải hủy quyết định đó mới bảo đảm giải quyết đúng đắn vụ việc dân sự mà việc hủy quyết định đó không làm thay đổi thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự thì Tòa án đang giải quyết vụ việc dân sự tiếp tục giải quyết và xem xét hủy quyết định đó.
  • Trường hợp việc xem xét hủy quyết định đó dẫn đến thay đổi thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự xác định theo quy định tương ứng của Luật tố tụng hành chính về thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì Tòa án nhân dân cấp huyện đang thụ lý giải quyết vụ việc dân sự phải chuyển vụ việc cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh giải quyết và xem xét hủy quyết định đó.
  • Trường hợp khi giải quyết vụ việc dân sự có liên quan đến quyết định cá biệt nhưng không cần thiết phải hủy quyết định cá biệt đó và việc không hủy quyết định đó vẫn đảm bảo giải quyết đúng đắn vụ việc dân sự thì Tòa án đang giải quyết vụ việc dân sự tiếp tục giải quyết.

Như vậy, theo như hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao, để khởi kiện vụ án dân sự có liên quan đến yêu cầu hủy sổ đất thì vẫn phải nộp đơn khởi kiện đến TAND cấp huyện. Nếu trong quá trình xét xử nhận thấy phải hủy sổ thì Tòa huyện mới chuyển vụ án lên Tòa tỉnh.

Từ những phân tích của chúng tôi về các vấn đề liên quan đến thẩm quyền của Tòa án trong khởi kiện hủy sổ đỏ. Trường hợp Quý bạn đọc có bất cứ thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp pháp lý liên quan đến giải quyết tranh chấp đất đai, hãy liên hệ chúng tôi thông qua hotline 1900 63 63 87 để được tư vấn chi tiết. Trân trọng!

4.7 (17 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 914 bài viết