Luật Hành Chính

Hủy sổ đất do cấp sai người thuộc thẩm quyền tòa nào?

hình ảnh về thẩm quyền giải quyết yêu càu hủy sổ do cấp sai
Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thâm quyền hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp

Khi ra một quyết định nào đó cần xác định được cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết. Vì nếu xác định sai cơ quan thẩm quyền thì quyết định đó sẽ không có hiệu lực thi hành. Liên quan đến vấn đề đất đai thì việc xác định thẩm quyền trong từng mảng đất đai lại khó khăn hơn bao giờ hết. Và đặc biệt với việc hủy sổ đất do cấp sai người thì thuộc thẩm quyền của tòa nào?

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 105 Luật đất đai 2013, theo đó Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau:

  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Như vậy, để xác định thẩm quyền của Tòa án hủy sổ đất do cấp sai người phải căn cứ vào cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thẩm quyền hủy sổ đất do cấp sai người

hình ảnh về thẩm quyền hủy số đất do cấp sai người
thẩm uyền hủy số đất do cấp sai người

Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là quyết định hành chính cá biệt của cơ quan có thẩm quyền. Theo quy định của Luật tố tụng hành chính hiện hành thì quyết định hành chính cá biệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể là đối tượng khởi kiện trong vụ án hành chính. Tuy nhiên, nếu trong vụ án dân sự mà có yêu cầu xem xét hủy quyết định cá biệt của cơ quan nhà nước thì theo quy định của BLTTDS 2015, thẩm quyền của Tòa án sẽ được xác định theo thẩm quyền tương ứng của Tòa án được quy định trogn Luật tố tụng hành chính.

Khi giải quyết vụ việc dân sự có liên quan đến quyết định cá biệt của cơ quan nhà nước thì Tòa án phải xem xét và đánh giá tính hợp pháp của quyết định đó. Căn cứ Khoản 4 Điều 34 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 quy định thẩm quyền của cấp Tòa án giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp có xem xét việc hủy quyết cá biệt được xác định theo quy định tương ứng của Luật tố tụng hành chính về thẩm quyền của TAND cấp huyện, TAND cấp tỉnh.  

Tùy vào từng trường hợp sẽ xác định được thẩm quyền của cấp tòa tương ứng.

Căn cứ Khoản 4 Điều 32 Luật tố tụng hành chính 2015, các trường hợp hủy quyết định thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp tỉnh:

  • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.
  • Trường hợp cần thiết, Tòa án cấp tỉnh có thể lấy lên giải quyết vụ án hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp huyện theo quy định tại Điều 31 của Luật tố tụng hành chính 2015.

Tòa án cấp huyện giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện sau đây:

  • Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó, trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự và hành chính hiện hành thì thẩm quyền hủy sổ đất do cấp sai sẽ thuộc thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Thủ tục khởi kiện hủy sổ đất do cấp sai

hình ảnh thay thế khi nào đựov giấy triệu tập
Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết 

Theo quy định của Luật tố tụng hành chính hiện hành, người khởi kiện hủy sổ đất do cấp sai phải gửi đơn khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền. Hình thức và nội dung đơn khởi kiện phải đáp ứng các quy định của pháp luật. Cụ thể, đơn khởi kiện phải có thông tin người khởi kiện, người bị kiện, đối tượng khởi kiện, nội dung khởi kiện, yêu cầu khởi kiện. Đồng thời, người khởi kiện phải cam kết chấm dứt việc khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền. Khi nhận được đơn khởi kiện, Tòa án tiến hành xem xét đơn khởi kiện và quyết định có thụ lý vụ án hay không? Nếu Tòa án thụ lý vụ án, Tòa án sẽ thực hiện các thủ tục để chuẩn bị xét xử. như: Thu thập chứng cứ, mở phiên họp kiểm tra việc tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải, xem xét thẩm định tại chỗ (nếu có yêu cầu). Sau khi tiến hành xong các thủ tục trên thì Tòa án thực hiện xét xử sơ thẩm vụ án. Nếu đương sự trong vụ án không đồng ý với phán quyết sơ thẩm của vụ án thì có quyền kháng cáo theo thủ tục và thời hạn Luật định.

Như vậy, đối với việc yêu cầu hủy sổ đất do cấp sai người thì thẩm quyền xét xử thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Trên đây là bài viết về vấn đề hủy sổ đất do cấp sai người thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nào? Hãy liên hệ Luật sư Phan Mạnh Thăng theo Hotline 1900 63 63 87 để được hỗ trợ.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: chuyentuvanluat@gmail.com.

4.5 (11 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 906 bài viết