Luật Hành Chính

Thủ Tục Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Lần Hai

Giải quyết khiếu nại lần hai là xem xét, xác minh, kết luận và ra quyết định theo trình tự và thủ tục do pháp luật định với khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại hành chính lần đầu của cơ quan hành chính nhà nước, để nghị xem xét lại khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi hành chính đó là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người (hoặc cơ quan, tổ chức) đưa đơn khiếu nại.

Đang tiến hành giải quyết khiếu nại cho người dân

Đang tiến hành giải quyết khiếu nại cho người dân

Trình tự, cách thức thực hiện khiếu nại hành chính lần hai như thế nào?

Bước 1: Nộp đơn khiếu nại lần hai

Căn cứ Khoản 1 Điều 33 Luật Khiếu nại 2011, người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, các tài liệu có liên quan cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

Bước 2: Thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai và thông báo việc thụ lý

Căn cứ Điều 36 Luật Khiếu nại 2011, Điều 5 Thông tư 07/2013/TT-TTCP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 02/2016/TT-TTCP,việc thụ lý đơn và thông báo việc thụ lý được thực hiện như sau:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai phải thụ lý giải quyết. Đối với trường hợp nhiều người khiếu nại về cùng một nội dung và cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại thì thụ lý khi trong đơn khiếu nại có đầy đủ chữ ký của những người khiếu nại và có văn bản cử người đại diện trình bày nội dung khiếu nại. Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do trong văn bản thông báo cho người khiếu nại.

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thông báo việc thụ lý bằng văn bản đến người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến (nếu có) và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết. Đối với trường hợp nhiều người khiếu nại về cùng một nội dung và cử người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì văn bản thông báo việc thụ lý được gửi đến người đại diện.

Thông báo việc thụ lý giải quyết khiếu nại thực hiện theo Mẫu số 01-KN và thông báo việc không thụ lý giải quyết khiếu nại thực hiện theo Mẫu số 02-KN ban hành kèm theo Thông tư 07/2013/TT-TTCP.

>>>Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Khiếu Nại Và Tố Cáo

Bước 3: Xác minh nội dung khiếu nại

Căn cứ Điều 38 Luật Khiếu nại 2011, việc xác minh nội dung khiếu nại được thực hiện tương tự như đối với khiếu nại lần đầu.

Bước 4: Tổ chức đối thoại lần hai

Căn cứ Điều 39 Luật Khiếu nại 2011, trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại tiến hành đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Việc tổ chức đối thoại lần hai thực hiện tương tự như tổ chức đối thoại trong khiếu nại lần đầu.

Bước 5: Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai

Căn cứ Điều 40, Điều 41 Luật Khiếu nại 2011, người giải quyết khiếu nại lần hai phải ra quyết định giải quyết khiếu nại và trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến.

Bước 6: Khởi kiện vụ án hành chính

Căn cứ Điều 42 Luật Khiếu nại 2011, khi hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thì có thể khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

cán bộ tiếp xúc dân để giải quyết khiếu nại hành chính

Cán bộ tiếp xúc dân để giải quyết khiếu nại hành chính

>>>Xem thêm: Doanh nghiệp xử lý ra sao khi bị cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai bao lâu?

Căn cứ Điều 37 Luật Khiếu nại 2011, thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Hiệu lực quyết định giải quyết khiếu nại lần hai như thế nào?

Căn cứ Điều 44 Luật Khiếu nại 2011, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật sau 30 ngày kể từ ngày ban hành mà không có khiếu nại hay khởi kiện vụ án hành chính; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì tối đa là 45 ngày.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật đất đai liên hệ qua hotline 1900 63 63 87 để được tư vấn.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: chuyentuvanluat@gmail.com.

4.7 (10 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Thạc Sĩ Luật Sư Võ Mộng Thu
Avatar

Chức vụ: Luật Sư Thành Viên

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hành Chính, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 09 năm

Tổng số bài viết: 643 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!