Đất đai luôn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng Quốc gia nói chung và có ý nghĩa nhất định trong việc phát triển của tổ chức, ổn định đời sống cho gia đình, cá nhân nói riêng. Cũng chính lẽ đó mà vấn đề xoay quanh về đất đai luôn thu hút nhiều sự quan tâm của xã hội. Trong đó, thu hồi đất và bồi thường khi thu hồi đất là vấn đề chưa bao giờ giảm nhiệt, nổi bật lên là sự lý giải cho câu hỏi khi thu hồi đất thì giá đất bồi thường được xác định tại thời điểm nào?

Xử lý khi bồi thường chậm khi thu hồi đất
Xác định giá đất bồi thường khi thu hồi đất

Các trường hợp thu hồi đất

Nhà nước thu hồi đất là việc nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.

Theo Khoản 1 Điều 16 Luật Đất đai 2013 quy định Nhà nước ra quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau:

  • Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát  triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (quy định cụ thể tại Điều 61,62,63).
  • Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai (quy định cụ thể tại Điều 64).
  • Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người (quy định cụ thể tại Điều 65).

Việc thu hồi đất có bồi thường cho người sử dụng đất là nguyên tắc quan trọng và tiên quyết. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp thu hồi đều nhận được bồi thường.

Một trong những căn cứ xác định tiền bồi thường về đất là giá đất tính tiền bồi thường (giá đất bồi thường), mà giá đất bồi thường ở thời điểm khác nhau thì khác nhau. Vì vậy, điều quan trọng là cần xác định được thời điểm giá đất bồi thường khi thu hồi đất.

Khi thu hồi đất thì giá đất bồi thường được xác định tại thời điểm nào?

Theo khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 có quy định khi thu hồi đất nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Như vậy, pháp luật quy định thời điểm xác định giá đất bồi thường là khi có quyết định thu hồi đất. Tuy nhiên, với cách quy định như vậy thì không xác định chính xác đó là thời điểm nào.

Theo các quy định về quy trình thu hồi đất thì trước khi ban hành quyết định thu hồi đất, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất phải ban hành thông báo thu hồi đất. Như vậy, từ thời điểm có thông báo thu hồi đất đến khi ban hành quyết định thu hồi đất là một khoảng thời gian dài (ít nhất là khoảng 3 tháng đối với đất nông nghiệp, khoảng 6 tháng đối với phi nông nghiệp). Vậy ngày nào là ngày xác định giá đất bồi thường? Điều này, pháp luật đất đai quy định chưa thực sự cụ thể, rõ ràng, khiến cho yêu cầu của việc “xác định giá đất cụ thể” theo nguyên tắc “phù hợp với thời giá thị trường” “tại thời điểm quyết định thu hồi đất” không còn nguyên ý nghĩa về mặt bản chất bởi một thị trường vận hành thông thường sẽ có sự khác biệt trong từng thời điểm.

Khoản 6, Điều 210  Luật đất đai 2013 quy định đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong bồi thường trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành (01/07/2014) thì không áp dụng theo quy định của Luật này.

Trường hợp những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường theo phương án đã được phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành (01/07/2014) thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng theo quy định của Luật này.

Các trường hợp Nhà nước thu hồi đất
Xử lý khi bồi thường chậm khi thu hồi đất

Khi có quyết định thu hồi mà việc bồi thường chậm trễ thì giải quyết ra sao?

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường cho người sử dụng đất (Khoản 1 Điều 93 Luật Đất đai 2013).

Theo quy định tại khoản 2 Điều 93 Luật đất đai 2013 thì trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả thì khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì người có đất thu hồi còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả.

Trên đây là toàn bộ nội dung về vấn đề khi thu hồi đất thì giá đất bồi thường được xác định tại thời điểm nào? Trong trường hợp Quý khách hàng còn thắc mắc hãy liên hệ với Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline 1900 63 63 87 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: chuyentuvanluat@gmail.com.

Scores: 5 (16 votes)

  Hotline: 1900.63.63.87