Đơn đề nghị giám định thương tật là một trong những giấy tờ quan trọng nhằm chứng minh tỷ lệ tổn thương của cơ thể với cơ quan có thẩm quyền. Sau đây, Chuyên Tư Vấn Luật sẽ cung cấp đến quý bạn đọc Mẫu đơn đề nghị giám định thương tật. Thông qua bài viết dưới đây.

Mẫu đơn đề nghị giám định thương tật

Mẫu đơn đề nghị giám định thương tật

Xem thêm: Thủ tục kiện đánh người gây thương tích

Các trường hợp nên đề nghị giám định thương tật

Tai nạn lao động 

Khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Người lao động để được giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo nguyên tắc đóng, hưởng do Chính phủ quy định. Trong hồ sơ đề nghị giám định thương tật Căn cứ theo Phụ lục 1 Thông tư 56/2017/TT-BYT phải bao gồm Đề nghị giám định. 

Vì vậy, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc trường hợp nên đề nghị giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể (Căn cứ theo khoản 1 điều 2 Thông tư 56/2017/TT-BYT).

Bị gây thương tích hoặc bị tổn hại cơ thể do lỗi của bên thứ ba 

Khi bị gây thương tích hoặc tổn hại cơ thể do lỗi của bên thứ ba. Căn cứ theo quy định tại khoản 4 điều 206 Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) 2015. Bắt buộc phải trưng cầu giám định khi cần xác định: “Tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khoẻ” 

Việc giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể (giám định thương tật). Nhằm làm căn cứ khởi kiện; chứng minh hành vi gây thương tích hoặc yêu cầu bồi thường dân sự khi bị gây thương tích hoặc tổn hại cơ thể do lỗi của bên thứ ba.

Các trường hợp nên đề nghị giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể

Các trường hợp nên đề nghị giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể

Xem thêm: Thủ tục bồi thường tai nạn lao động

Hướng dẫn viết đơn đề nghị giám định thương tật

Mẫu đơn đề nghị giám định thương tật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o——

(1)…., ngày …. tháng…. năm 20….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TẬT
(Do:(2)……………………………………..)

Kính gửi(3) : Cơ quan cảnh sát điều tra (hoặc Thanh tra Sở lao động Thương binh xã hội) quận /huyện…….
Họ tên(4)……………………………………Số CCCD/CMND:……………………………………………….
Địa chỉ nơi cư trú:(5)……………………………………………………………………………………………
Nghề nghiệp hiện nay:………………………………………………………………………………………….
Thời gian và bệnh tình:(6)………………………………………………………………………………………
Đã tiến hành điều trị tại khoa(7)…………………….Bệnh viên:……………………………………………….
Thời gian điều trị từ ngày……tháng…..năm……, ra viện ngày…..tháng……năm(6) ………………………..
Phương pháp điều trị:(8)…………………………………………………………………………………………
Nguyên nhân đẫn đến những tổn thương trên là do:(9)…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Đề nghị Viện Khoa học hình sự tiến hành giám định thương tật phục vụ hoạt động khởi tố điều tra về tội danh cố ý gây thương tích theo Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) / Đề nghị Hội đồng giám định y khoa tiến hành giám định thương tật nhằm bổ sung hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động theo Bộ Luật lao động 2019 và Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. 

  Người làm đơn(10)
 (Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết đơn đề nghị giám định

(1) Địa điểm viết đơn và ngày tháng năm viết đơn;

(2) Ghi nguyên do dẫn đến tổn thương cơ thể (Ví dụ: Do tai nạn lao động, bị gây thương tích,..)

(3) Cơ quan cảnh sát điều tra; Thanh tra Sở Lao động thương binh xã hội (Đối với trường hợp bị tai nạn lao động)

(4),(5) Ghi họ tên, địa chỉ thường trú theo thông tin trên Căn cước công dân;

(6),(7),(8) Ghi theo Hồ sơ bệnh án;

(9) Trình bày cụ thể, chi tiết nguyên nhân hoặc sự việc dẫn đến việc bị thương tật/thương tích/tai nạn,…(Thời gian xảy ra vụ việc, nguyên nhân xảy ra hoặc ai là người gây thương tích, vì sao gây thương tích,..)

(10) Người viết đơn phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn đó; Trường hợp người viết đơn là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ;

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn đề nghị

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 205 BLTTHS 2015: “Khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 206 của Bộ luật này hoặc khi xét thấy cần thiết thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra quyết định trưng cầu giám định.” 

Như vậy, để được giám định thương tật. Phải gửi đơn đề nghị đến cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận tin tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 145 BLTTHS 2015. Những cơ quan có thẩm quyền trên bao gồm:

 • Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;
 • Cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.

Cho nên, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận là Cơ quan điều tra, cụ thể là Cơ quan cảnh sát điều tra. 

Trường hợp giám định thương tật do tai nạn lao động. Căn cứ theo quy định tại  Điều 24 Luật Thanh tra, Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 thì cơ quan có thẩm quyền điều tra về tai nạn lao động và những vi phạm về an toàn lao động, an toàn vệ sinh lao động là: 

 • Thanh tra Sở thương binh lao động và xã hội

Vì vậy, Thanh tra Sở thương binh lao động và xã hội có thẩm quyền tiếp nhận đơn đề nghị giám định thương tật do tai nạn lao động. 

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận

Xem thêm:Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn cho người lao động 

Tài liệu đính kèm 

Đối với người bị tai nạn lao động

Căn cứ theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 56/2017/TT-BYT, khi tiến hành thủ tục giám định, người làm đơn cần mang theo một số giấy tờ sau:

 • Bản sao công chứng giấy Căn cước công dân/ Hộ chiếu còn hiệu lực;
 • Giấy giới thiệu do người sử dụng lao động cấp (nếu đang chịu sự quản lý của người sử dụng lao động) 
 • Bản chính/bản sao Giấy chứng minh thương tích do cơ sở y tế nơi cấp cứu (hoặc điều trị) cấp (theo mẫu tại Quyết định số 4096/2001/QĐ-BYT)
 • Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Biên bản điều tra tai nạn lao động (theo mẫu tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư liên tịch 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT)
 • Giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án (trường hợp người lao động không điều trị nội trú/ngoại trú thì phải có giấy tờ về khám, điều trị thương tật phù hợp với thời điểm xảy ra tai nạn lao động và tổn thương đề nghị giám định);

Đối với người bị thương tật trong vụ án hình sự

Theo khoản 1 Điều 26 Luật Giám định tư pháp 2012. Hồ sơ của giám định đối với người bị thương tật trong vụ án hình sự gồm:

 • Bản sao công chứng giấy Căn cước công dân/ Hộ chiếu còn hiệu lực;
 • Bản sao giấy tờ chứng minh là đương sự trong vụ án hình sự hoặc là người đại diện hợp pháp của đương sự;
 • Tài liệu, đồ vật có liên quan (nếu có).

Thời hạn giải quyết đơn đề nghị giám định

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 207 Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) 2015. Thời hạn ra quyết định trưng cầu giám định hoặc không chấp nhận đề nghị được quy định như sau:

 • Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ quan tiến hành tố tụng phải xem xét, ra quyết định trưng cầu giám định. Trường hợp không chấp nhận đề nghị thì thông báo cho người đã đề nghị giám định biết bằng văn bản và nêu rõ lý do. Hết thời hạn này hoặc kể từ ngày nhận được thông báo từ chối trưng cầu giám định của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thì người đề nghị giám định có quyền tự mình yêu cầu giám định.

Thời hạn giám định nhằm xác định Tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khỏe hoặc khả năng lao động được quy định tại điểm c khoản 1 điều 208 BLTTHS 2015 như sau:

 • Không quá 09 ngày đối với trường hợp quy định tại các khoản 2, 4 và 5 Điều 206 của Bộ luật này.

Dịch vụ tư vấn và soạn thảo đơn của luật sư 

Dịch vụ tư vấn

 • Tư vấn trình tự, thủ tục giám định thương tật theo quy định pháp luật hiện hành;
 • Tư vấn về yêu cầu bồi thường dân sự trong vụ án hình sự;
 • Tư vấn về hồ sơ hưởng bảo hiểm tai nạn lao động;
 • Tư vấn về hồ sơ, tài liệu kèm theo khi yêu cầu giám định khi bị gây thương tích, tổn hại cơ thể do bên thứ ba gây ra;…

Soạn thảo đơn đề nghị giám định thương tật

 • Đơn đề nghị giám định thương tật do tai nạn lao động; 
 • Đơn đề nghị giám định thương tật do bị gây thương tích hoặc bị tổn hại cơ thể do lỗi của bên thứ ba;
 • Đơn yêu cầu bồi thường dân sự trong vụ án hình sự;
 • Đơn đề nghị giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động;…

Thông tin liên hệ

Trên đây là toàn bộ những nội dung về đơn đề nghị giám định thương tật của Chuyên Tư Vấn Luật. Hy vọng thông qua bài viết này, quý khách có cái nhìn tổng quan về dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Nếu quý bạn đọc có nhu cầu gửi tài liệu, đóng góp ý kiến hoặc có nhu cầu tìm Luật sư vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

Liên hệ trực tiếp tại: 

 • Trụ sở công ty: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 03, Tp Hồ Chí Minh.
 • Văn phòng giao dịch: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

Liên hệ trực tuyến qua:

Nếu quý bạn đọc có nhu cầu gửi tài liệu hoặc có nhu cầu tìm Luật sư lao động hoặc Luật sư hình sự vui lòng liên hệ với chúng tôi qua những thông tin trên. Luật sư của Chuyên tư vấn luật hy vọng có thể giúp đỡ được nhiều người với nhiều nhu cầu dịch vụ pháp lý khác nhau. Hotline 1900.63.63.87 luôn sẵn sàng lắng nghe những thắc mắc từ quý khách hàng mọi lúc, mọi nơi, kết nối bạn đến với những tư vấn từ những luật sư giỏi về chuyên môn, nhiệt tình trong công việc. Xin trân trọng cảm ơn. 

TẢI MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TẬT Tại đây

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: chuyentuvanluat@gmail.com.

Scores: 4.9 (12 votes)

  Hotline: 1900.63.63.87