Luật Doanh Nghiệp

Xử Lý Hóa Đơn Khi Thay Đổi Tên Công Ty

Hiện nay có không ít các trường hợp công ty, doanh nghiệp sau một thời gian sản xuất, kinh doanh đã thay đổi tên công ty, doanh nghiệp để phù hợp hơn với quy mô kinh doanh hoặc để thương hiệu của công ty có thể tiếp cận được với nhiều khách hàng hơn. Việc công ty, doanh nghiệp thay đổi tên cũng kéo theo nhiều hệ quả pháp lý, trong đó có việc phải xử lý hóa đơn của công ty khi thay đổi tên công ty. Vậy quy trình, thủ tục xử lý hóa đơn của công ty, doanh nghiệp như thế nào, bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về vấn đề trên.

Xử lý hóa đơn khi thay đổi tên công ty như thế nào?
Xử lý hóa đơn khi thay đổi tên công ty như thế nào?

Thay đổi tên không làm thay đổi nơi quản lý thuế trực tiếp

Căn cứ theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC, nếu việc thay đổi tên công ty, doanh nghiệp mà không làm thay đổi mã số thuế, cơ quan quản lý thuế trực tiếp thì việc xử lý hóa đơn được thực hiện như sau: Nếu công ty vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã thông báo phát hành: đối với các hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết, nếu công ty vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì thực hiện:

  • Bước 1: Thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng.
  • Bước 2: gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 39/2014/TT-BTC).

Thay dổi tên làm thay đổi nơi quản lý thuế

Trường hợp có sự thay đổi tên và địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý thuế trực tiếp, nếu công ty vẫn có nhu cầu tiếp hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi
  • Bước 2: đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC)
  • Bước 3: thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng).

Nếu công ty không có nhu cầu tiếp tục sử dụng hóa đơn đã phát hành thì thực hiện những bước sau:

  • Bước 1: hủy các hóa đơn chưa sử dụng.
  • Bước 2: gửi thông báo đến cơ quan thuế nơi chuyển đến về kết quả hủy hóa đơn.
  • Bước 3: thực hiện thông báo về việc phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Thủ tục hủy hóa đơn như thế nào?

Nếu công ty không có nhu cầu tiếp tục sử dụng hóa đơn như đã nêu ở phần trên hoặc thuộc các trường hợp hủy hóa đơn được quy định tại Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì thực hiện việc hủy hóa đơn. Thủ tục hủy hóa đơn được tiến hành như sau:

Có thể hủy hóa đơn cũ khi đổi tên công ty
Có thể hủy hóa đơn cũ khi đổi tên công ty

Bước 1: lập bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy. Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy phải có các thông tin chi tiết như: tên hóa đơn cần hủy, số lượng, loại hóa đơn…

Bước 2: Thành lập hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải là đại diện lãnh đạo, đại diện kế toán của công ty. Hồ sơ hủy hóa đơn gồm: biên bản thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy, biên bản hủy hóa đơn.

Bước 3: thông báo kết quả hủy hóa đơn: sau khi công ty thực hiện việc hủy hóa đơn thì thực hiện việc thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan Thuế. Thông báo hủy hóa đơn phải được nộp trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thực hiện việc hủy hóa đơn. Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có các thông tin chính sau: Loại hóa đơn hủy, số lượng, ký hiệu, ngày, giờ hủy… Việc nộp thông báo kết quả hủy hóa đơn có thể nôp trực tiếp hoặc nộp trực tuyến, tùy theo điều kiện cụ thể của từng công ty.

Công ty có thể thực hiện việc hủy hóa đơn theo các hình thức như: cắt góc, xé nhỏ, đốt.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về thủ tục “Xử lý hóa đơn khi thay đổi tên công ty”, nếu có thắc mắc hoặc cần trợ giúp, hãy liên hệ ngay với chúng tôi thông qua hotline 1900 63 63 87 để được tư vấn và nhận được sự trợ giúp tốt nhất.

4.6 (16 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết