Luật Doanh Nghiệp

Tư vấn thủ tục chia tách công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thủ tục chia tách công ty trách nhiệm hữu hạn là thủ tục cơ cấu lại doanh nghiệp để phù hợp điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Việc chia tách công ty phải đáp ứng điều kiện quy định tại Luật Doanh nghiệp và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn. Bài viết dưới đây của Chuyên Tư Vấn Luật là hướng dẫn chi tiết cho khách hàng về thủ tục trên.

Thủ tục chia tách công ty trách nhiệm hữu hạnThủ tục chia tách công ty trách nhiệm hữu hạn

Phân biệt giữa chia và tách công ty trách nhiệm hữu hạn

Chia và tách đều là những cách thức tổ chức lại doanh nghiệp. Tuy nhiên giữa chia và tách có sự khác biệt cơ bản như sau:

 • Chia công ty làm chấm dứt sự tồn tại của công ty bị chia. Các công ty mới sau khi chia sẽ kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định chi công ty.
 • Tách công ty không làm chấm dứt sự tồn tại của công ty bị tách. Do đó, công ty bị tách và công ty được tách sẽ cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách.

Cơ sở pháp lý: Điều 198, 199 Luật Doanh nghiệp 2020.

>> Xem thêm: Các loại doanh nghiệp không thể hợp nhất sáp nhập

Thủ tục chia, tách công ty trách nhiệm hữu hạn

Chia công ty trách nhiệm hữu hạn

Thủ tục chia công ty TNHH quy định tại Điều 198 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Bước 1: Họp Hội đồng thành viên và thông qua nghị quyết, quyết định chia công ty trách nhiệm hữu hạn. Nghị quyết, quyết định chia công ty phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết.

Bước 2: Công ty mới sau khi chia thực hiện thủ tục thành lập. Công ty bị chia quyết toán và chuyển giao nghĩa vụ thuế. Các công ty mới sau khi chia thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.

Thành viên, chủ sở hữu công ty của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trong trường hợp này phải có:

 • Nghị quyết, quyết định về việc chia công ty;
 • Bản sao biên bản hợp Hội đồng thành viên về việc chia công ty.

Công ty bị chia thực hiện thủ tục quyết toán và chuyển giao nghĩa vụ thuế theo quy định.

Bước 3: Chấm dứt tồn tại đối với công ty bị chia.

 • Sau khi công ty được chia được cấp đăng ký doanh nghiệp, công ty bị chia chuyển sang tình trạng pháp lý đã bị chia. Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính gửi thông tin cho Cơ quan thuế.
 • Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông tin cho Phòng đăng ký kinh doanh về việc doanh nghiệp đã hoàn thành việc quyết toán và chuyển giao nghĩa vụ thuế.
 • Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính thực hiện cập nhật tình trạng pháp lý công ty bị chia sang tình trạng chấm dứt tồn tại.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc chấm dứt tồn tại chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty bị chia trước khi chấm dứt tồn tại công ty bị chia.
 • Trường hợp công ty bị chia có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính của công ty được chia, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty được chia gửi thông tin cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của công ty bị chia để thực hiện chấm dứt tồn tại đối với công ty bị chia.

Cơ sở pháp lý: Điều 198 Luật Doanh nghiệp 2020; Điều 25, 73 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Tách công ty trách nhiệm hữu hạn

Tách công ty trách nhiệm hữu hạnTách công ty trách nhiệm hữu hạn

Thủ tục tách công ty trách nhiệm hữu hạn được thực hiện như sau:

Bước 1: Họp Hội đồng thành viên và thông qua nghị quyết, quyết định tách công ty trách nhiệm hữu hạn. Nghị quyết, quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết..

Bước 2: Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty được tách và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với công ty bị tách.

 • Các thành viên, chủ sở hữu công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
 • Công ty được tách đăng ký thành lập theo quy định pháp luật tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty được tách đặt trụ sở. Hồ sơ thành lập trong trường hợp này phải có: (i) Nghị quyết, quyết định về việc chia công ty; (ii) Bản sao biên bản hợp Hội đồng thành viên về việc chia công ty.
 • Công ty bị tách đăng ký thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp và số lượng thành viên giảm xuống (nếu có).

Cơ sở pháp lý: Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2020; Điều 25 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

>> Xem thêm: Thủ tục chia tách doanh nghiệp

Luật sư hỗ trợ tư vấn thủ tục chia, tách công ty

Luật sư hướng dẫn thực hiện thủ tục chia, tách công tyLuật sư hướng dẫn thực hiện thủ tục chia, tách công ty

Để có thể hỗ trợ Quý khách hàng về các thủ tục Chuyên tư vấn luật xin đưa ra những loại dịch vụ sau:

 • Tư vấn các trường hợp chia, tách doanh nghiệp
 • Hướng dẫn cách thức ra quyết định về việc chia, tách doanh nghiệp
 • Tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ chia, tách doanh nghiệp
 • Chuẩn bị hồ sơ thực hiện thủ tục chia, tách doanh nghiệp
 • Luật sư đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan có thẩm quyền
 • Giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông công ty về việc chia, tách doanh nghiệp
 • Các công việc khác theo thỏa thuận và theo quy định pháp luật

Việc chia tách công ty là một quá trình phức tạp và cần được thực hiện một cách cẩn thận. Vì vậy, Quý bạn đọc cần tìm hiểu kỹ về quy trình và thủ tục cần thiết trước khi thực hiện. Bên cạnh đó, thông qua bài viết này, nếu Quý bạn đọc còn bất kỳ thắc mắc hoặc cần tư vấn vui lòng liên hệ Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline 1900.63.63.87 để được luật sư doanh nghiệp tư vấn.

4.8 (15 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết