Luật Doanh Nghiệp

Tư vấn thủ tục chia tách công ty cổ phần

Thủ tục chia, tách công ty cổ phần là hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp phù hợp với khả năng và nhu cầu của doanh nghiệp. Thủ tục chia, tách công ty cổ phần cần chuẩn bị hồ sơ và trình tự thủ tục phức tạp trong Luật Doanh nghiệp. Vì vậy, bài viết dưới đây của Chuyên Tư Vấn Luật sẽ tư vấn cho Quý khách hàng cụ thể về nội dung trên.

Tư vấn thủ tục chia tách công ty cổ phầnTư vấn thủ tục chia tách công ty cổ phần

Các phương thức chia, tách công ty cổ phần

Phương thức chia công ty cổ phần

Có 3 phương thức chia công ty cổ phần, như sau:

 • Chia một phần cổ phần, phần vốn góp của các cổ đông, thành viên cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới.
 • Toàn bộ cổ phần, phần vốn góp của một hoặc một số cổ đông, thành viên cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới.
 • Kết hợp cả hai trường hợp ở trên.

Phương thức tách công ty cổ phần

Có 3 phương thức tách công ty cổ phần, như sau:

 • Tách một phần cổ phần, phần vốn góp của các cổ đông, thành viên cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp được tách sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới.
 • Toàn bộ cổ phần, phần vốn góp của một hoặc một số cổ đông, thành viên cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới.
 • Kết hợp cả hai trường hợp ở trên.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục mua lại phần vốn góp vào công ty cổ phần

Thủ tục chia, tách công ty cổ phần

Chia công ty cổ phần

Bước 1: Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông để thông qua nghị quyết, quyết định chia công ty cổ phần. Sau khi ban hành nghị quyết, quyết định chia công ty cổ phân phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành.

Bước 2: Thực hiện thủ tục thành lập các công ty được chia và quyết toán thuế, chuyển giao nghĩa vụ thuế đối với công ty cổ phần bị chia. Các công ty mới sau khi chia thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trong trường hợp này phải có:

 • Nghị quyết, quyết định về việc chia công ty;
 • Bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty.

Công ty bị chia thực hiện thủ tục quyết toán và chuyển giao nghĩa vụ thuế theo quy định.

Luật sư tư vấn thủ tục chia tách công ty

Hồ sơ cần chuẩn bị khi cơ cấu công ty

Bước 3: Chấm dứt tồn tại đối với công ty bị chia.

 • Sau khi công ty được chia được cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính gửi thông tin cho Cơ quan thuế để xác nhận hoàn thành quyết toán thuế và chuyển giao nghĩa vụ thuế.
 • Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính thực hiện cập nhật tình trạng pháp lý công ty bị chia sang tình trạng chấm dứt tồn tại.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc chấm dứt tồn tại chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty bị chia trước khi chấm dứt tồn tại công ty bị chia.
 • Trường hợp công ty bị chia có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính của công ty được chia, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty được chia gửi thông tin cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của công ty bị chia để thực hiện chấm dứt tồn tại đối với công ty bị chia.

Cơ sở pháp lý: Điều 198 Luật Doanh nghiệp 2020; Điều 25, 73 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Tách công ty cổ phần

Bước 1: Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và thông qua nghị quyết, quyết định tách công ty cổ phần. Nghị quyết, quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết.

Bước 2: Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty được tách và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với công ty bị tách.

 • Công ty được tách đăng ký thành lập theo quy định pháp luật tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty được tách đặt trụ sở. Hồ sơ thành lập trong trường hợp này phải có: (i) Nghị quyết, quyết định về việc chia công ty; (ii) Bản sao biên bản hợp Hội đồng thành viên về việc chia công ty.
 • Công ty bị tách đăng ký thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp và số lượng thành viên giảm xuống (nếu có).

Cơ sở pháp lý: Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2020; Điều 25 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

>> Xem thêm: Thủ tục chia tách doanh nghiệp

 

Luật sư tư vấn thủ tục chia, tách công ty cổ phần

Luật sư tư vấn thủ tục chia tách công tyLuật sư tư vấn thủ tục chia tách công ty

 • Tư vấn các trường hợp và điều kiện chia, tách công ty cổ phần;
 • Tư vấn cách thức ra nghị quyết, quyết định về việc chia, tách công ty cổ phần;
 • Tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ chia, tách công ty cổ phần;
 • Tư vấn chi tiết thủ tục chia, tách công ty cổ phần;
 • Soạn thảo hồ sơ chia, tách công ty cổ phần;
 • Nộp hồ sơ chia, tách công ty cổ phần;
 • Đại diện cho công ty làm việc với cơ quan có thẩm quyền;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan khác đến công ty.

Như vậy, thủ tục chia, tách công ty cổ phần cần đảm bảo về nội dung, điều kiện, cách thức, hồ sơ và trình tự thủ tục trường hợp chia, tách công ty cổ phần. Các doanh nghiệp trước khi thực hiện việc chia tách công ty của mình nên biết trước các quy định pháp luật để tránh các rủi ro, chi phí có thể phát sinh không cần thiết. Nếu như còn thắc mắc vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục hay soạn thảo hồ sơ về vấn đề chia, tách công ty, vui lòng liên hệ đến Chuyên Tư Vấn Luật thông qua Hotline: 1900.63.63.87 để được Luật sư Tư vấn Luật Doanh nghiệp.

4.8 (11 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết