Chuyển nhượng vốn đầu tư cho nước ngoài hiện nay là lĩnh vực được rất nhiều doanh nghiệp, nhà kinh doanh trong và ngoài nước quan tâm. Theo đó nhà đầu tư nước ngoài khi có mong muốn đầu tư vào Việt Nam cần phải “đáp ứng những điều kiện” cũng như yêu cầu nào? Chúng tôi sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu về CHUYỂN NHƯỢNG vốn đầu tư cho người nước ngoài qua bài viết sau.

chủ sở hữu là người nước ngoài

Chủ sở hữu là người nước ngoài

Chủ sở hữu là người nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. – Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Trường hợp nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

  • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty Việt Nam hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;
  • Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của Công ty Việt Nam trong các trường hợp: Tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới 51% lên 51% trở lên và tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên trong Công ty Việt Nam.

Những trường hợp khác, Công ty Việt Nam có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

các hình thức góp vốn vào công ty Việt Nam

Các hình thức góp vốn vào công ty Việt Nam

Hình thức góp vốn vào Công ty Việt Nam

  • Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;
  • Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;
  • Góp vốn vào Công ty Việt Nam khác không thuộc 02 trường hợp trên.

>> Xem thêm: THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP TRONG CÔNG TY HỢP DANH

Thủ tục chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào Công ty 100% vốn Việt Nam

Bước 1: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty 100% vốn Việt Nam tại Phòng đăng ký đầu tư- Sở kế hoạch và Đầu tư

Hồ sơ cần chuẩn bị

  • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;
  • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người nước ngoài;
  • Văn bản ủy quyền cho tổ chức/cá nhân thực hiện thủ tục.

Trường hợp hồ sơ  đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Bước 2: Sau khi có chấp thuận của Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) theo quy định của pháp luật tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Bước 2: Sau khi có văn bản thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. Nếu công ty chưa tách Giấy chứng nhận đầu tư thành giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục tách và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, làm dấu pháp nhân mới tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 3: Sau khi tách giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan cấp phép đầu tư.

Bước 4: Xin giấy phép kinh doanh đối với ngành nghề thực hiện quyền xuất nhập khẩu và phân phối.

thanh toán chuyển nhượng vốn góp

Thanh toán chuyển nhượng phần vốn góp

Về việc thanh toán chuyển nhượng phần vốn góp đối với người nước ngoài

  • Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp này phải thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp này.
  • Trường hợp không được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) thì mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-NHNN ngày 12/3/2014 của Ngân hàng Nhà nước.

Như vậy, khi tư vấn chuyển nhượng vốn đầu tư cho người nước ngoài cần cân nhắc một số vấn đề như chủ sở hữu phải đáp ứng điều kiện các trường hợp thuộc quy định được thực hiện đầu tư, chuyển nhượng vốn góp vào các công ty tại Việt Nam. Bên cạnh đó các thủ tục chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài cũng nên lưu ý với loại hình doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CẦN LƯU Ý GÌ?

Trên đây là bài viết của chúng tôi giải đáp thắc mắc về tư vấn chuyển nhượng vốn đầu tư cho người nước ngoài. Nếu bạn đọc còn hoặc có câu hỏi xoay quanh đến vấn đề trên hoặc các vấn đề liên quan vui lòng liên hệ ngay qua HOTLINE:1900.63.63.87 để được LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP tư vấn miễn phí. Xin cảm ơn!

  Hotline: 1900.63.63.87