Luật Doanh Nghiệp

Từ 01/01/2025 cá nhân có được tự do kinh doanh môi giới bất động sản

Từ 01/01/2025 cá nhân có được tự do kinh doanh bất môi giới bất động sản đã được quy định cụ thể trong Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực vào ngày 01/01/2025. Trong khi đó, theo Luật Kinh doanh môi giới bất động sản hiện hành thì việc cá nhân kinh doanh môi giới bất động sản thì phải đáp ứng một số điều kiện. Bài viết dưới đây giải đáp thắc mắc trên và thông tin đến bạn đọc các quy định về kinh doanh môi giới bất động sản.

Cá nhân kinh doanh môi giới bất động sản

Cá nhân kinh doanh môi giới bất động sản

Môi giới bất động sản được pháp luật quy định như thế nào?

Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản hiện hành

Căn cứ  Điều 63 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 môi giới bất động sản bao gồm các nội dung sau:

 • Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký hợp đồng.
 • Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
 • Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Cá nhân có được tự do kinh doanh môi giới bất động sản từ ngày 01/01/2025

Theo Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025) thì cá nhân muốn được kinh doanh môi giới bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật này và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Phải có quy chế hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản;
 • Phải có cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động theo quy định của Chính phủ;
 • Có tối thiểu 01 cá nhân có chứng chỉ môi giới bất động sản;
 • Trước khi hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản gửi thông tin về doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh nơi thành lập doanh nghiệp để được đăng tải trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của Luật này.

Cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;
 • Phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

Như vậy, có thể hiểu là cá nhân không được hành nghề môi giới bất động sản tự do như hiện nay. Nếu muốn kinh doanh môi giới bất động sản thì phải đáp ứng các điều kiện trên.

>> Xem thêm: Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản từ 01/01/2025

Mức thù lao hoa hồng môi giới bất động sản

Theo quy định tại Điều 64 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định mức thù lao hoa hồng như sau:

 • Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng tiền thù lao môi giới từ khách hàng không phụ thuộc vào kết quả giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản giữa khách hàng và người thứ ba.
 • Mức thù lao môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới.

Thù lao hoa hồng môi giới bất động sản

Thù lao hoa hồng môi giới bất động sản

Quyền và nghĩa vụ của cá nhân hành nghề môi giới bất động sản

Quyền của cá nhân khi hành nghề môi giới bất động sản

Thì theo Điều 66 Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành có quy định như sau:

Cá nhân hành nghề môi giới bất động sản có các quyền sau đây:

 • Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định của Luật này.
 • Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản.
 • Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với khách hàng.
 • Thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập khác thực hiện công việc môi giới bất động sản trong phạm vi hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản đã ký với khách hàng, nhưng phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về kết quả môi giới.
 • Các quyền khác trong hợp đồng.

Nghĩa vụ của cá nhân khi hành nghề môi giới bất động sản

Nghĩa vụ của cá nhân khi hành nghề môi giới bất động sản được quy định tại Điều 67 Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành như sau:

 • Thực hiện đúng hợp đồng đã ký với khách hàng.
 • Cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp.
 • Hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
 • Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 • Thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 • Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Luật sư tư vấn pháp luật về hoạt động kinh doanh môi giới bất động sản

Chuyên Tư Vấn Luật cung cấp đến Quý khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật về hoạt động kinh doanh bất động sản như sau:

 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty kinh doanh môi giới bất động sản
 • Tư vấn điều kiện kinh doanh môi giới bất động sản
 • Tư vấn quy trình thủ tục thành lập công ty môi giới bất động sản
 • Tư vấn các nội dung môi giới bất động sản
 • Tư vấn thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh môi giới bất động sản
 • Tư vấn điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
 • Tư vấn thủ tục cấp chứng chỉ môi giới bất động sản
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh môi giới bất động sản

Tư vấn pháp luật về hoạt động kinh doanh môi giới bất động sản

Tư vấn pháp luật về hoạt động kinh doanh môi giới bất động sản

Theo như điểm mới của Luật kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 thì cá nhân không được tự do kinh doanh môi giới bất động sản mà cần phải đáp ứng các điều kiện nhất định. Nếu cá nhân muốn hoạt động kinh doanh bất động sản mà còn thắc mắc và cần sử dụng dịch vụ luật sư xin vui lòng liên hệ qua Hotline: 1900.63.63.87 để được giải đáp kịp thời.

Bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

4.9 (12 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 745 bài viết