Luật Doanh Nghiệp

Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể

Thủ tục thông báo ngừng kinh doanh hộ cá thể là một thủ tục bắt buộc khi hộ kinh doanh muốn tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên. Thông báo tạm ngừng kinh doanh có thể được thực hiện qua hai phương thức: đăng ký trực tiếp hoặc đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số. Bài viết dưới đây, Chuyên Tư Vấn Luật  xin cung cấp đến quý bạn đọc các  thông tin liên quan

Thông báo tạm ngừng kinh doanh hộ cá thểThông báo tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể

Tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể được quy định thế nào?

Quy định về tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể được quy định tiểu mục l, Mục 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 1323/QĐ-BKHĐT thay thế cho Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về danh mục và nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh; Điều 91 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ban hành ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Điều 63 Nghị định 122/2021/NĐ-CP ban hành ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư cụ thể như sau:

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể được quy định như sau:

 • Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.
 • Hộ kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.
 • Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ.

Như vậy, hộ kinh doanh muốn tạm ngừng kinh doanh trước thời hạn đã thông báo cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, điều kiện nêu trên.

Thủ tục thông báo tạm ngưng hộ kinh doanh

Mẫu giấy thông báo tạm ngừng kinh doanhMẫu giấy thông báo tạm ngừng kinh doanh

Thông báo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan nào?

Căn cứ tiểu mục a, Mục 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 1323/QĐ-BKHĐT, hộ kinh doanh phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, hộ kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Như vậy, hộ kinh doanh muốn tạm ngừng kinh doanh trước thời hạn đã thông báo thì phải có thông báo tạm ngừng kinh doanh bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

Căn cứ theo tiểu mục c Mục 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 1323/QĐ-BKHĐT quy định hồ sơ tạm ngừng kinh doanh bao gồm các giấy tờ sau:

 • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh (mẫu quy định tại Phụ lục III – 4, Thông tư 02/2023/TT – BKHĐT ban hành ngày 18/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
 • Bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân (căn cước công dân, hộ chiếu…) của chủ thể nộp hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ cá thể.
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Như vậy, hộ kinh doanh muốn đăng ký tạm ngừng kinh doanh trước thời hạn đã thông báo thì phải chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ nêu trên.

Trình tự thực hiện

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 91 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, trình tự thực hiện thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:

Bước 1. Chuẩn bị bộ hồ sơ tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể (gồm các giấy tờ nêu trên).

Bước 2. Nộp hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể

 • Hồ sơ được nộp đến cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.
 • Sau khi tiếp nhận thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận hồ sơ cho hộ kinh doanh.

Bước 3. Nhận kết quả tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể.

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo cho hộ kinh doanh.

Như vậy, thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh được thực hiện theo các bước nêu trên.

Thời gian tạm ngừng kinh doanh

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 91 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và tiểu mục a Mục 3 Phụ lục III Quyết định 1323/QĐ-BKHĐT thì trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Về thời hạn tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh thì hiện nay pháp luật không có quy định hạn chế thời gian được tạm ngừng kinh doanh

Không thực hiện thông báo khi tạm ngừng kinh doanh có bị xử phạt

Căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 50 và điểm c khoản 1 Điều 63 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính với hành vi không gửi thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện của hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh trước thời hạn, thì phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo nhưng không gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký;

Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều 63 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về biện pháp khắc phục hậu quả  như sau:

Buộc thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e và điểm g khoản 1 Điều 63 Nghị định 122/2021/NĐ-CP.

Như vậy, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh trước thời hạn đã thông báo nhưng không gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Đồng thời, hộ kinh doanh còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đối với hành vi không thực hiện thông báo khi tạm ngừng kinh doanh.

Luật sư thực hiện thủ tục thông báo ngừng kinh doanh cho chủ hộ

Tư vấn thủ tục tạm ngừng kinh doanh hộ cá thểTư vấn thủ tục tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể

Chuyên Tư Vấn Luật sau đây xin phép cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể như sau:

 • Tư vấn hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh.
 • Tư vấn thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh.
 • Tư vấn yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh.
 • Tư vấn thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh trực tiếp và thông qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số.
 • Đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục thông báo ngừng kinh doanh.

Ngoài ra, Chuyên Tư Vấn Luật  còn thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh.
 • Tư vấn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
 • Tư vấn chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.
 • Tư vấn giải thể doanh nghiệp
 • Tư vấn thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giả hoặc trọng tài
 • Đại diện khách hàng khởi kiện tại Tòa án

Như vậy, khi muốn tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thực hiện việc thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh. Trường hợp, ngừng kinh doanh ít hơn 30 ngày thì không cần thực hiện việc thông báo. Bài viết trên đây, Chuyên Tư Vấn Luật đã thông tin đến quý khách hàng thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể. Nếu quý khách vẫn còn thắc mắc cần Luật sư Doanh nghiệp tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua 1900.6363.87 để được hỗ trợ

4.6 (19 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 726 bài viết