Luật Doanh Nghiệp

Thủ tục giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện

Thủ tục giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện là câu hỏi được đặt ra khi các doanh nghiệp muốn chấm dứt hoạt động kinh doanh của các đơn vị trực thuộc. Sau đây Luật Long Phan sẽ giải đáp một số thắc mắc về điều kiện giải thể, thủ tục giải thể và các nội dung chính cần thực hiện giúp quý công ty rõ hơn về vấn đề này.

Giải thể chi nhánh/văn phòng đại diện

>>>Xem thêm: Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh của công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020

Điều kiện giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện

Theo quy định tại Điều 213 Luật Doanh nghiệp 2020 thì điều kiện chấm dứt, giải thể hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, bao gồm:

  • Chấm dứt theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Doanh nghiệp cần phải đảm bảo thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.
  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

Tóm lại, khi tiến hành giải thể, doanh nghiệp cần đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính đối với người lao động, khách hàng cũng như các cơ quan nhà nước như cơ quan thuế, cơ quan hải quan của đơn vị trực thuộc.

>>>Xem thêm: Thủ tục đăng ký khi doanh nghiệp nhận sáp nhập là công ty TNHH MTV theo luật doanh nghiệp 2020

Hồ sơ giải thể chi nhánh/văn phòng đại diện

Thành phần hồ sơ chấm dứt hoạt động

  • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện (Phụ lục II-20, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
  • Quyết định của Doanh nghiệp về giải thể chi nhánh/văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Số lượng hồ sơ

Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

 Hồ sơ giải thể chi nhánh/văn phòng đại diện


Hồ sơ giải thể chi nhánh/văn phòng đại diện

Thủ tục giải thể chi nhánh/văn phòng đại diện

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết việc giải thể chi nhánh/văn phòng đại diện là 5 (năm) ngày, kể từ lúc nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (khoản 3 Điều 72 Nghị định 01/2021/ND-CP)

Thủ tục giải thể chi nhánh/văn phòng đại diện


Thủ tục giải thể chi nhánh/văn phòng đại diện

>> Xem thêm: Thủ tục giải thể Doanh nghiệp tư nhân

Nội dung công việc chính cần thực hiện

  1. Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh thì doanh nghiệp, chi nhánh phải đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
  2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh thì doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh.
  3. Sau khi tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh thì Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc chi nhánh chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế.
  4. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của chi nhánh đến Phòng đăng ký kinh doanh.
  5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh thì Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

CSPL: Điều 72 Nghị định 01/2021/ND-CP

Trên đây là một số thông tin giải đáp về thủ tục giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Nếu quý bạn đọc có thắc mắc thêm về các quy định liên quan, xin vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn Doanh nghiệp của chúng tôi qua hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ một cách tốt nhất. Xin trân trọng cảm ơn.

 

4.5 (13 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 724 bài viết