Luật Doanh Nghiệp

Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân là thủ tục bắt buộc phải tuân thủ các điều khoản về điều kiện và hồ sơ theo pháp luật. Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp khá đặc biệt, do một cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm vô hạn về hoạt động kinh doanh. Dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý khách hàng các thông tin về trình tự thủ tục đăng ký, thành lập loại hình doanh nghiệp này.

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật doanh nghiệp 2020 thì Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do một nguời làm chủ, và có trách nhiệm với toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp bằng chính tài sản của mình. Có thể thấy là doanh nghiệp tư nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân không có sự tách biệt về tài sản, chính vì vậy mà doanh nghiệp tư nhân cũng không có tư cách pháp nhân.

>>Xem thêm: Doanh Nghiệp Tư Nhân Là Gì? Đặc Điểm Của Doanh Nghiệp Tư Nhân

Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Căn cứ theo quy định tại  Điều 27 Luật doanh nghiệp 2020, điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
 • Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật doanh nghiệp;
 • Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
 • Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, pháp luật còn có các quy định riêng đối với doanh nghiệp tư nhân căn cứ theo tại Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

 • Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
 • Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
 • Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.
 • Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân được tự chủ động đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm đăng ký đầy đủ và chính xác tổng số vốn đầu tư, bao gồm số vốn được thể hiện bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ có thể tự do chuyển đổi, vàng và các loại tài sản khác. Đối với vốn đầu tư bằng các loại tài sản khác, phải cung cấp thông tin chi tiết về loại tài sản, số lượng và giá trị hiện tại của mỗi loại tài sản.

Tóm lại, ngoài đáp ứng những điều kiện để được đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân, thì trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp tư nhân còn phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Làm hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Làm hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ chuẩn bị

Căn cứ theo quy định tại tại Điều 21 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân sẽ bao gồm

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp là mẫu tại Phụ lục I-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 16/3/2021.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân (căn cước công dân, hộ chiếu,…)

Hồ sơ nộp phải đảm bảo các yêu cầu sau theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

 • Có đủ giấy tờ theo quy định;
 • Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;
 • Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Thủ tục đăng ký

Đối với trường hợp đăng ký trực tiếp

Căn cứ theo quy định tại Điều 32 và Điều 33 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì, thủ tục đăng ký doanh nghiệp tư nhân  trực tiếp sẽ gồm các bước dưới đây:

 • Bước 1: Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

 • Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Sau khi trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải các văn bản đã được số hóa trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 • Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Đối với trường hợp đăng ký trực tuyến

 • Bước 1: Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).
 • Bước 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.
 • Bước 3: Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Cơ quan tiếp nhận

 • Đối với nộp trực tiếp:

Người nộp hồ sơ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân sẽ đăng ký trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

 • Đối với trường hợp đăng ký trực tuyến:

Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

Luật sư tư vấn đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân

Luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân

Một số dịch vụ luật sư cung cấp khi tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân:

 • Tư vấn cho Quý khách hàng điều kiện, quy trình thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân theo quy định pháp luật.
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị giấy tờ pháp lý.
 • Tư vấn thủ tục kê khai thuế khi thành lập doanh nghiệp.
 • Tư vấn ngành nghề kinh doanh phù hợp.

Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp khác biệt so với những loại hình doanh nghiệp khác như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần,.. Chính vì vậy, việc thành lập và hoạt động loại hình này cần có một số điều kiện nhất định. Trên đây, chúng tôi đã cung cấp một số thông tin liên quan đến đặc điểm, điều kiện và quy trình thành lập doanh nghiệp tư nhân, nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được tư vấn pháp luật về thủ tục hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, vui lòng liên hệ theo HOTLINE: 1900.63.63.87 để được tư vấn chi tiết.

Bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

4.7 (19 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 745 bài viết