Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế cần đáp ứng các điều kiện và thủ tục như thế nào để một doanh nghiệp kinh doanh thiết bị y tế có thể thực hiện quảng cáo. Chuyên tư vấn luật  xin gửi tới quý khách hàng nội dung tư vấn về thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế để quý khách hàng hiểu sâu hơn về hoạt động này.

điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế

Điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế

Điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế

Điều kiện chung để xác nhận nội dung quảng cáo

 • Nội dung quảng cáo phải bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, không có hành vi bị cấm quy định tại Điều 8 của Luật quảng cáo.
 • Tiếng nói, chữ viết, hình ảnh trong quảng cáo phải bảo đảm ngắn gọn, thông dụng, đúng quy định tại Điều 18 của Luật quảng cáo. Cỡ chữ nhỏ nhất trong nội dung quảng cáo phải bảo đảm tỷ lệ đủ lớn để có thể đọc được trong điều kiện bình thường và không được nhỏ hơn tỷ lệ tương đương cỡ chữ Vntime hoặc Times New Roman 12 trên khổ giấy A4.

Điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế

 • Phải đủ điều kiện quảng cáo quy định tại Điểm g Khoản 4 Điều 20 của Luật quảng cáo.
 • Nội dung quảng cáo phải theo đúng quy định tại Điều 7 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP.
 • Có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 18 Thông tư này.
 • Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với sản phẩm sản xuất trong nước hoặc giấy phép nhập khẩu đối với sản phẩm nhập khẩu hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam của đơn vị đứng tên trên giấy phép nhập khẩu hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân được đơn vị đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với sản phẩm sản xuất trong nước hoặc giấy phép nhập khẩu đối với sản phẩm nhập khẩu ủy quyền bằng văn bản

>>>Xem thêm: Thủ tục tạm ngừng kinh doanh do ảnh hưởng của dịch covid 19

Trình tự thủ tục xin xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế

Hồ sơ xin xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế

 • Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;
 • Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo:
  • Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, file mềm kèm theo 03 bản kịch bản dự kiến quảng cáo, trong đó miêu tả rõ nội dung, phương tiện dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh (đối với báo hình), phần lời, phần nhạc;
  • Nếu quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không phải báo nói, báo hình thì phải có 03 bản ma-két nội dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo;
  • Nếu quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: Ngoài các tài liệu quy định tại điểm này phải có các tài liệu: mẫu quảng cáo sử dụng trong chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực (trong trường hợp mẫu quảng cáo đã được duyệt nội dung), chương trình có ghi rõ tên nội dung báo cáo, thời gian (ngày/tháng/năm), địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể); nội dung bài báo cáo và tài liệu trình bày, phát cho người dự; bảng kê tên, chức danh khoa học, trình độ chuyên môn của báo cáo viên
 • Mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm đã được cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận trong trường hợp pháp luật quy định nhãn sản phẩm phải được cơ quan y tế có thẩm quyền duyệt.
 • Các yêu cầu khác đối với hồ sơ:

Trường hợp đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị được ủy quyền thì phải có các giấy tờ sau đây:

– Văn bản ủy quyền hợp lệ;

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài của đơn vị được ủy quyền.

Tài liệu tham khảo, chứng minh, xác thực thông tin trong nội dung quảng cáo:

– Các tài liệu bằng tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt kèm theo tài liệu gốc bằng tiếng Anh. Bản dịch tiếng Việt phải được đóng dấu xác nhận của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;

– Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài không phải là tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt và kèm theo tài liệu gốc bằng tiếng nước ngoài. Bản dịch tiếng Việt phải được công chứng theo quy định của pháp luật.

Các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phải còn hiệu lực, là bản sao chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo. Các tài liệu trong hồ sơ phải có dấu, dấu giáp lai của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;

Mẫu nội dung quảng cáo được trình bày trên khổ giấy A4. Mẫu hình thức quảng cáo ngoài trời khổ lớn có thể trình bày trên khổ giấy A3 hoặc khổ giấy khác và ghi rõ tỷ lệ kích thước so với kích thước thật.

 • Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế hoặc giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế
nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế

Nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế

>>>Xem thêm: Doanh nghiệp tư nhân có được mở chi nhánh không?

Cách thực hiện xin cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế

Bước 1. Tổ chức đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo nộp hồ sơ tại Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế.

Bước 2. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản đề nghị đơn vị sửa đổi, bổ sung. Thời gian để tổ chức đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu tối đa là 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung của cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Quá thời hạn này thì hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo hết giá trị.

Bước 3. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Trường hợp không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.

Bước 4. Đối với quảng cáo thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện:

Trước khi tiến hành việc quảng cáo ít nhất 02 ngày làm việc, tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế đã được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện phải có văn bản thông báo về hình thức, thời gian và địa điểm quảng cáo kèm theo bản sao giấy xác nhận nội dung quảng cáo, mẫu quảng cáo hoặc kịch bản quảng cáo đã được duyệt cho Sở Y tế nơi tổ chức quảng cáo để thanh tra, kiểm tra trong trường hợp cần thiết;

Trường hợp có thay đổi về địa điểm, thời gian tổ chức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện so với nội dung ghi trên giấy xác nhận nội dung quảng cáo, tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo phải thông báo tới Sở Y tế địa phương

Cơ quan thực hiện xác nhận nội dung quảng cáo TTBYT

Vụ Trang thiết bị và công trình Y tế – Bộ Y tế

>>>Xem thêm: Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

cơ quan thực hiện xác nhận nội dung quảng cáo tbyt

Cơ quan thực hiện xác nhận nội dung quảng cáo TTBYT

>>>Xem thêm: Vấn đề giấy phép con cho doanh nghiệp mới thành lập

Gói dịch vụ về Start up của Chuyên Tư Vấn Luật

+ Ưu đãi hấp dẫn:

– Thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp miễn phí;

– Hỗ trợ đăng ký mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp nhanh chóng nhiều tiện ích tại Ngân hàng Á Châu (ACB) – làm việc từ thứ 2 – 7, từ 8h – 18h;

– Hỗ trợ mua chữ ký số (token) nộp tờ khai thuế với giá rẻ nhất thị trường*;

– Dịch vụ khai báo thuế doanh nghiệp với giá chỉ từ 1.000.000 đồng/ 3 tháng**;

– Dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp thường xuyên- vững pháp lý- chắc thành công

+ Các nội dung tư vấn pháp luật doanh nghiệp thường xuyên:

– Kiểm tra, rà soát, tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp; và hướng dẫn thủ tục thực hiện bổ sung (nếu có);

– Xem xét và tư vấn pháp lý về hợp đồng mẫu;

– Tư vấn quy định pháp luật về trình tự thủ tục xử lý kỷ luât lao động, tăng, giảm nhân sự;

– Tư vấn và giải thích tính hợp pháp của các quyết định hành chính, hành vi hành chính DN đang gặp phải từ cơ quan chức năng;

– Tư vấn về các thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh: tăng giảm vốn, thay đổi địa chỉ kinh doanh, mở chi nhánh….

+ Chi phí:

Chỉ 3.000.000 đồng/tháng.

Phương thức thanh toán 3 tháng/lần

* Bảng giá kèm theo

** Áp dụng cho các doanh nghiệp không phát sinh chi phí.

Cách thức liên hệ với Chuyên Tư Vấn Luật

Chuyên Tư Vấn Luật nhận hỗ trợ tư vấn trực tuyến 24/7 qua các hình thức như sau:

Để nhận hỗ trợ tư vấn luật đất đai qua EMAIL: Thực hiện bằng cách gửi mail trình bài nội dung tư vấn đính kèm tư liệu/tài liệu liên quan đến E-mai: pmt@luatlongphan.vn, sẽ được trả lời bằng văn bản qua email, giải quyết nhanh chóng các vấn đề nhất

Để nhận hỗ trợ tư vấn luật đất đai qua tổng đài điện thoại: Chỉ cần dùng điện thoại cá nhân gọi về số tổng đài trực tuyến 1900 63.63.87 và trình bày nội dung về nhà đất cần tham vấn với luật sư. Mọi vướng mắc pháp lý của bạn sẽ được Chuyên Tư Vấn Luật lắng nghe và tận tình giải đáp.

Tư vấn pháp luật đất đai qua ZALO: Trường hợp quý khách có tài liệu cần gửi nhanh, và tư vấn nhanh vui lòng gửi qua Zalo theo số điện thoại 0819700748 để luật sư xem xét và trả lời.

Tư vấn qua FACEBOOK: FANPAGE Luật Long Phan

Tư vấn đất đai trực tiếp tại TRỤ SỞ CÔNG TY: Tầng 14 Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, quận 3, TP.HCM

Văn Phòng giao dịch: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Bình Thạnh, HCM

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ  TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được tư vấn kịp thời và hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn
*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: chuyentuvanluat@gmail.com.

Scores: 4.7 (20 votes)

  Hotline: 1900.63.63.87