Luật Doanh Nghiệp

Thời hạn thông báo về việc trả cổ tức cho các cổ đông

Thời hạn thông báo về việc trả cổ tức cho các cổ đông được quy định vào thời điểm trước khi thực hiện việc trả cổ tức. Thông báo về việc trả cổ tức cho các cổ đông công ty phải đảm bảo được các quy định về hình thức, trình tự, thủ tục. Chuyên tư vấn Luật sẽ tư vấn về các quy định của pháp luật về việc thông báo trả cổ tức trong bài viết sau.

Thời hạn thông báo trả cổ tứcThời hạn thông báo trả cổ tức

Thời điểm trả cổ tức cho các cổ đông

Theo quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020 thì cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Căn cứ theo Điều 139 Luật Doanh nghiệp, họp Đại hội đồng cổ đông sẽ diễn ra thường niên mỗi năm một lần và phải trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Vì vậy, thời điểm trả cổ tức sẽ được xác định từ sau khi kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông và cổ tức phải được thanh toán trong vòng 06 tháng.

Thông báo trả cổ tức cho các cổ đông trong thời hạn bao lâu

Thông báo trả cổ tức

Thông báo trả cổ tức

Thông báo về việc trả cổ tức cho cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Doanh nghiệp: Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.

Vì vậy, việc thông báo trả cổ tức cho các cổ đông sẽ diễn ra trong thời hạn 15 ngày trước khi công ty thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông.

Quy định về thực hiện trả cổ tức cho các cổ đông

Hình thức trả cổ tức

Hình thức trả cổ tức theo quy định tại khoản 3 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020 bao gồm:

 • Chi trả bằng tiền mặt,
 • Chi trả bằng cổ phần của công ty
 • Chi trả bằng tài sản khác theo quy định của Điều lệ công ty

Lưu ý: Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và theo các phương thức thanh toán theo quy định của pháp luật.

Trình tự, thủ tục trả cổ tức

Căn cứ theo khoản 4 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020 và quy định khác của Luật này, việc trả cổ tức cho các cổ đông được thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

 • Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để xem xét phương án trả cổ tức, quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần..
 • Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức.
 • Gửi thông báo về việc trả cổ tức đến các cổ đông trong thời hạn chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.
 • Công ty thực hiện việc trả cổ tức cho các cổ đông.

Mẫu thông báo về việc trả cổ tức

Thông báo về việc trả cổ tức cho các cổ đông phải có các nội dung sau theo quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020:

 • Tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân;
 • Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;
 • Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận;
 • Thời điểm và phương thức trả cổ tức;
 • Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty.

>>>xem thêm: Hướng xử lý khi thành viên không góp đủ vốn mà lại đòi chia lợi nhuận

Luật sư tư vấn về việc công ty không trả cổ tức cho cổ đông

Tư vấn luật doanh nghiệp

Tư vấn luật doanh nghiệp

 • Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải hoặc Trọng tài.
 • Luật sư soạn thảo thông báo về việc trả cổ tức cho các cổ đông.
 • Đại diện khách hàng khởi kiện tại Tòa án khi công ty không trả cổ tức.
 • Tư vấn theo từng vụ việc cụ thể khi công ty không trả cổ tức.
 • Tư vấn pháp lý về các quy định trả cổ tức.
 • Luật sư tham gia giải quyết tranh chấp giữa công ty và cổ đông về việc trả cổ tức.

Như vậy việc được phân chia lợi nhuận bằng cổ tức là quyền cơ bản của cổ đông. Việc trả cổ tức là trách nghiệm của công ty kể cả khi công ty kinh doanh không có lãi. Vì vậy, khi gặp phải trường hợp công ty không thực hiện trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật hãy liên hệ với Chuyên Tư Vấn Luật  qua hotline: 1900.63.63.87 để được tư vấn pháp lý và kết nối đến Luật sư tư vấn. Trân trọng!

4.6 (19 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết