Luật Doanh Nghiệp

Quy trình khai báo thuế của doanh nghiệp trong một năm như thế nào?

Quy trình khai báo thuế của doanh nghiệp trong một năm là hoạt động doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật nhằm tránh việc phải đối mặt với cơ quan nhà nước. Vô cùng nhiều các loại thuế mà một doanh nghiệp khi kinh doanh cần phải nộp. Bài viết sau đây sẽ cho các bạn biết rõ hơn về vấn đề trên.

 

Thủ tục khai báo thuế của doanh nghiệp

 

Những khoản thuế mà doanh nghiệp phải nộp trong 1 năm

 

Trong quá trình kinh doanh việc doanh nghiệp phải nộp thuế một cách đúng hạn theo quy định của pháp luật là một việc cần phải làm để tránh rủi ro cho công việc kinh doanh của doanh nghiệp sau này. Các loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp trong năm bao gồm:

 

Lệ phí môn bài

 

 • Pháp luật hiện hành không quy định cụ thể về như thế nào là lệ phí môn bài. Nhưng chúng ta có thể hiểu như sau:
 • Lệ phí môn bài là khoản tiền phải nộp định kỳ hàng năm hoặc khi mới ra sản xuất, kinh doanh dựa trên số vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với tổ chức) hoặc doanh thu của năm (đối với hộ, cá nhân kinh doanh).

 

Đối với các doanh nghiệp thì mức lệ phí môn bài được xác định như sau:

 

 • Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng thì mức lệ phí phải nộp là 03 triệu đồng/năm
 • Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống thì mức lệ phí phải nộp 02 triệu đồng/năm
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác thì mức lệ phí phải nộp 01 triệu đồng/năm

(Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP)

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Tùy từng trường hợp mà thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sẽ khác nhau. Căn cứ Điều 10, Điều 13 và Điều 14 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và Điều 10 Nghị định 218/2013/NĐ-CP, mức thuế suất TNDN là 20% Căn cứ Điều 6 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, Điều 5 Nghị định 218/2013/NĐ-CP:

 • Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x 20% (Thuế suất thuế TNDN)

Trong đó, các xác định Thu nhập tính thuế sẽ được xác định như sau:

 • Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển)

Và Thu nhập chịu thuế sẽ được xác định như sau:

 • Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác

Thuế giá trị gia tăng

Vào thời điểm hiện tại, tháng 10/2018, các doanh nghiệp đăng kí thành lập mới đa số áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo khấu trừ.

 • Số thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – (Thuế GTGT đầu vào + Thuế GTGT còn được khấu trừ ở kỳ trước chuyển sang)

Trong đó, thuế GTGT đầu ra là số tiền thuế được ghi trên hóa đơn GTGT mà doanh nghiệp của bạn xuất cho khách hàng/đối tác.

 • Thuế GTGT đầu ra = Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ bán ra x Thuế suất GTGT của hàng hóa, dịch vụ

Thuế thu nhập cá nhân

 

 • Thuế TNCN là loại thuế đánh vào thu nhập của cá nhân nhưng doanh nghiệp của bạn đã chi trả phần thu nhập này thì phải tiến hành khấu trừ thuế TNCN của người lao động trước khi thực hiện chi trả.
 • Nói theo cách dễ hiểu hơn, người lao động khi nhận được các khoản lương, hoa hồng,… từ các doanh nghiệp thì hoạt động khấu trừ thuế TNCN sẽ do các doanh nghiệp thực hiện trước khi chi trả phần tiền lương, hoa hồng này cho người lao động.

 

Thuế tài nguyên

 

Thuế tài nguyên

 

 • Theo Điều 3 Luật Thuế tài nguyên năm 2009, doanh nghiệp khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên phải nộp thuế theo quy định

 

Thuế tiêu thụ đặc biệt

 

 • Theo Điều 2, Điều 4 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như thuốc lá, rượu, bia,…phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

 

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

 

 • Theo Điều 3 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; tổ chức nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
 • Bên cạnh nghĩa vụ nộp thuế, lệ phí như trên thì doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ, khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động.

 

Quy trình khai báo thuế của doanh nghiệp trong năm

 

Lệ phí môn bài

 

Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai, nộp LỆ PHÍ MÔN BÀI cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp:

 

 • Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi. 

 • Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

 • Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

   

 1. Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn.
 2. Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

(khoản 1 Điều 10, khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP)

 

 

Thuế giá trị gia tăng

 

Bước 1. Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế:

 

 • Thời hạn chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh (đối với trường hợp khai thuế GTGT theo tháng);
 • Chậm nhất vào ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế (đối với trường hợp khai thuế GTGT theo quý).

 

Bước 2. Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:

 

 • Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
 • Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
 • Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

 

Lưu ý: Bạn đọc có thể thực hiện việc kê khai này cách trực tuyến thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

 

 • Hàng quý, chậm nhất là vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp phải thực hiện tạm “nộp thuế thu nhập doanh nghiệp” của quý đó, chứ không phải NỘP TỜ KHAI THUẾ.
 • Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau:
  Thuế TNDN = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)) x Thuế suất thuế TNDN 

 

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp gồm:

 

 • Thuế suất 20%;
 • Thuế suất từ 32% đến 50%;
 • Thuế suất 40%;
 • Thuế suất 50%;

 

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

 

 • Chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với các doanh nghiệp lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch), doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai QUYẾT TOÁN thuế thu nhập doanh nghiệp đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

 

Theo Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa đổi bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC), các khoản chi được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ 03 điều kiện sau:

 

 • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

 

Thuế thu nhập doanh cá nhân

 

Thuế thu nhập cá nhân

 

Doanh nghiệp trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân cho người lao động có trách nhiệm thực hiện khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý hoặc theo từng lần phát sinh thay cho người lao động đó.

 

 • Trách nhiệm khai, nộp thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp.
 • Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.
 • Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng hoặc quý.

 

>>>>Đối với các doanh nghiệp mới thành lập bạn đọc có thể tham khảo tại đây: Thủ tục khai báo thuế sau khi thành lập doanh nghiệp

 

Dịch vụ tư vấn thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp khai báo thuế

 

Khi sử dụng dịch vụ khai báo thuế tư vấn thường xuyên thì các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ những công việc như sau:

 

 • Tư vấn về chính sách thuế: Đăng ký mã số thuế, kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, miễn giảm thuế,….
 • Tư vấn việc thiết lập hồ sơ thuế: tư vấn, soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế, sổ sách kế toán.
 • Tư vấn báo cáo thuế hàng tháng: báo cáo hoá đơn chứng từ việc kinh doanh của doanh nghiệp
 • Cuối cùng là giải quyết các thắc mắc của doanh nghiệp về thuế bất kì thời điểm nào doanh nghiệp có nhu cầu.

 

Cam kết chất lượng dịch vụ

 

 • Nắm bắt được nhu cầu khách hàng lĩnh vực pháp luật về nhà ở và đất đai, Luật sư Phan Mạnh Thăng với đội ngũ luật sư và cộng sự có sự kết hợp năng động của sức trẻ và bản lĩnh kinh nghiệm trận mạc cam kết sẽ hỗ trợ, tư vấn pháp luật, tư vấn hướng giải quyết cho nhiều khách hàng một cách nhanh chóng cũng như là hiệu quả nhất.
 • Xây dựng được uy tín, lấy được lòng tin, sự tín nhiệm của khách hàng là điều mà chúng tôi luôn ghi nhớ và làm theo. Sống vì chữ tín mà chết cũng vì chữ tín. Vì thế chúng tôi sẽ làm hết khả năng của mình để mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

 

Trên đây là bài viết về quy trình khai báo thuế của doanh nghiệp trong một năm như thế nào? Trường hợp Quý bạn đọc có thắc mắc cũng như có nhu cầu TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP, nhu cầu về luật sư khởi kiện hoặc các vấn về pháp lý khác hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo HOTLINE 1900.63.63.87 để được phía công ty chúng tôi tư vấn. Xin cảm ơn./.

 

4.7 (17 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết