Luật Doanh Nghiệp

Quy định ghi nhãn mỹ phẩm     

Quy định ghi nhãn mỹ phẩm được ghi nhận tại Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành. Sau đây, chúng tôi xin được trình bày một số thông tin quan trọng liên quan đến ghi nhãn mỹ phẩm, như sau.

Ghi nhãn mỹ phẩm như thế nào?

Vị trí nhãn mỹ phẩm

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm, vị trí nhãn mỹ phẩm được quy định như sau:

 • Nhãn mỹ phẩm phải được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của hàng hóa.
 • Trường hợp không được hoặc không thể mở bao bì ngoài thì trên bao bì ngoài phải có nhãn và nhãn phải trình bày đầy đủ các nội dung bắt buộc.

Kích thước, hình thức, nội dung nhãn mỹ phẩm

Kích thước, màu sắc, nội dung trên nhãn mỹ phẩm

Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm, kích thước, hình thức, nội dung nhãn mỹ phẩm được quy định như sau:

 • Về kích thước: Kích thước của nhãn hàng hoá mỹ phẩm do tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường tự xác định nhưng phải bảo đảm thông tin ghi trên nhãn phải dễ đọc bằng mắt thường.
 • Về hình thức: Màu sắc của chữ, chữ số, hình vẽ, hình ảnh, dấu hiệu, ký hiệu trình bày trên nhãn mỹ phẩm phải rõ ràng. Màu sắc của chữ và số phải tương phản với nền của nhãn.
 • Về nội dung: Nội dung của nhãn và nhãn phụ (nếu có) phải trung thực, rõ ràng, chính xác và phản ánh đúng tính năng của sản phẩm.

Nội dung bắt buộc phải ghi trên nhãn mỹ phẩm

Nội dung bắt buộc ghi trên nhãn mỹ phẩm

Thông tin thể hiện trên nhãn mỹ phẩm

Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm, nhãn sản phẩm mỹ phẩm phải phù hợp với Hiệp định Hòa hợp quản lý mỹ phẩm ASEAN. Những thông tin sau phải được thể hiện trên nhãn sản phẩm:

 • Tên của sản phẩm và chức năng của nó, trừ khi dạng trình bày sản phẩm đã thể hiện rõ ràng chức năng của sản phẩm;
 • Hướng dẫn sử dụng, trừ khi dạng trình bày đã thể hiện rõ ràng cách sử dụng của sản phẩm;
 • Thành phần công thức đầy đủ: Phải ghi rõ các thành phần theo danh pháp quốc tế quy định trong các ấn phẩm mới nhất (không phải ghi tỷ lệ phần trăm của các thành phần);
 • Tên nước sản xuất;
 • Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (ghi đầy đủ bằng tiếng Việt theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư);
 • Định lượng thể hiện bằng khối lượng tịnh hoặc thể tích, theo hệ mét hoặc cả hệ mét và hệ đo lường Anh;
 • Số lô sản xuất;
 • Ngày sản xuất hoặc hạn dùng phải được thể hiện một cách rõ ràng. Cách ghi ngày phải thể hiện rõ ràng gồm tháng, năm hoặc ngày, tháng, năm theo đúng thứ tự. Có thể dùng từ “ngày hết hạn” hoặc “sử dụng tốt nhất trước ngày”, nếu cần thiết có thể bổ sung thêm điều kiện chỉ định cần tuân thủ để đảm bảo sự ổn định của sản phẩm.
 • Với những sản phẩm có độ ổn định dưới 30 tháng, bắt buộc phải ghi ngày hết hạn;
 • Lưu ý về an toàn khi sử dụng, đặc biệt theo những lưu ý nằm trong cột “Điều kiện sử dụng và những cảnh báo bắt buộc phải in trên nhãn sản phẩm” được đề cập trong các phụ lục của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN, những thận trọng này bắt buộc phải thể hiện trên nhãn sản phẩm.

Thông tin thể hiện trên nhãn gốc của bao bì trực tiếp của mỹ phẩm

Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm, trong trường hợp kích thước, dạng hoặc chất liệu bao gói không thể in được đầy đủ các thông tin thể hiện trên nhãn gốc mỹ phẩm, những thông tin thể hiện trên nhãn mỹ phẩm phải được ghi trên nhãn phụ đính kèm theo sản phẩm mỹ phẩm và trên nhãn mỹ phẩm phải chỉ ra nơi ghi các nội dung đó.

Các thông tin sau đây bắt buộc phải được ghi trên nhãn gốc của bao bì trực tiếp của sản phẩm:

 • Tên sản phẩm;
 • Số lô sản xuất.

Ngôn ngữ trình bày trên nhãn mỹ phẩm

Theo Điều 19 Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm, những nội dung bắt buộc phải ghi trên nhãn mỹ phẩm phải được trình bày bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt; riêng các thông tin hướng dẫn sử dụng, tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, lưu ý về an toàn khi sử dụng phải ghi bằng tiếng Việt.

>>Xem thêm: Thủ tục xin giấy phép mở quầy thuốc

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến Quy định ghi nhãn mỹ phẩm. Nếu như bạn có bất cứ vướng mắc nào, xin vui lòng liên hệ LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được tư vấn kịp thời và hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn.

4.9 (14 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 734 bài viết