Luật Doanh Nghiệp

Giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong công ty

Tranh chấp giữa các thành viên trong công ty là vấn đề tương đối phổ biến trong nội bộ các công ty hiện nay. Đặc biệt là đây là một vấn đề còn nhiều vướng mắc khi việc xác định loại tranh chấp và cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp vẫn chưa thật sự rõ ràng. Thế nên, thông qua bài viết dưới đây, Chuyên tư vấn luật sẽ cung cấp thông tin về cách thức giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong công ty.

Hướng dẫn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong công ty.Hướng dẫn giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong công ty

Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp giữa các thành viên trong công ty

 • Trị giá phần vốn góp vào công ty giữa các thành viên của công ty;
 • Việc chuyển nhượng phần vốn góp vào công ty giữa các thành viên của công ty hoặc về việc chuyển nhượng phần vốn góp vào công ty của thành viên công ty đó cho người khác không phải là thành viên của công ty;
 • Việc chuyển nhượng cổ phiếu không ghi tên và cổ phiếu có ghi tên;
 • Mệnh giá cổ phiếu, số cổ phiếu phát hành và trái phiếu của công ty cổ phần hoặc về quyền sở hữu tài sản tương ứng với số cổ phiếu của thành viên công ty;
 • Quyền được chia lợi nhuận hoặc về nghĩa vụ chịu lỗ, thanh toán nợ của công ty;
 • Việc thanh lý tài sản, phân chia nợ giữa các thành viên của công ty trong trường hợp công ty bị giải thể;
 • Về các vấn đề khác giữa các thành viên của công ty liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

Nguyên nhân hình thành nên tranh chấp giữa các thành viên trong công ty.Nguyên nhân hình thành nên tranh chấp giữa các thành viên trong công ty

Các phương thức giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong công ty

 • Giải quyết tranh chấp bằng thương lượng
 • Hòa giải tại Trung tâm Hoà giải (Hoà giải thương mại).
 • Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại.
 • Giải quyết tranh chấp bằng Toà án.

Phương thức giải quyết các tranh chấp giữa các thành viên trong công ty thông qua Tòa án

Cơ chế giải quyết tranh chấp

●      Theo Điểm h Khoản 2 Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020 thì việc giải quyết tranh chấp giữa các thành viên doanh nghiệp ưu tiên áp dụng Điều lệ doanh nghiệp trong trường hợp Điều lệ có quy định và không trái pháp luật.

●      Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Luật Doanh nghiệp và Điều lệ thì phải áp dụng Luật Doanh nghiệp, nhưng đối với các trường hợp Luật Doanh nghiệp cho phép doanh nghiệp tự quy định chi tiết thì ưu tiên áp dụng Điều lệ doanh nghiệp.

Trình tự giải quyết tranh chấp

Hồ sơ khởi kiện gồm:

 1. Đơn khởi kiện (Mẫu số 23- DS, ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ- HĐTP do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ban hành ngày 13/01/2017.
 2. Tài liệu, chứng cứ chứng minh kèm theo đơn khởi kiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân ……………………………………

Người khởi kiện: ……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:  ……………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ  ……………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)

………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)

……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

Người làm chứng (nếu có)

……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:  ……………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: 1………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………….

3……………………………………………………………………………………….

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án)  ……………………………………………………………………………………….

          Người khởi kiện

Cơ sở pháp lý: Mẫu số 23-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao biểu mẫu trong tố tụng dân sự), Khoản 4 và Khoản 5 Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Phương thức nộp:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án
 • Gửi qua đường bưu điện
 • Gửi trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công Quốc gia (nếu có)

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện có đủ điều kiện thụ lý hay không. Đồng thời, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện để người khởi kiện đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí. Khi đó, Thẩm phán được phân công thụ lý vụ án và giải quyết vụ án theo đúng trình tự pháp luật.

CSPL: Khoản 4 Điều 30, Điểm a Khoản 1 Điều 37 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Phương thức giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong công tyPhương thức giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong công ty

Luật sư giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong công ty

 • Tư vấn pháp luật về việc giải quyết tranh chấp.
 • Tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ, tư vấn giải quyết tranh chấp.
 • Soạn thảo các đơn từ, văn bản liên quan tới việc giải quyết tranh chấp.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan khác.
 • Nhận ủy quyền tham gia giải quyết tranh chấp.

Trên đây là những phân tích nhằm giúp Quý khách hàng giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong công ty  từ đó cung cấp cho quý khách hàng những thông tin cần thiết nhằm giúp quý khách hàng bảo vệ được quyền lợi hợp pháp của mình. Nếu quý khách hàng còn có những thắc mắc, những câu hỏi xin liên hệ luật sư doanh nghiệp của Chuyên Tư Vấn Luật qua hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn chuyên sâu.

4.9 (20 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết