Luật Doanh Nghiệp

Điều kiện chi trả cổ tức đối với từng loại cổ phần

Điều kiện chi trả cổ tức đối với từng loại cổ phần phụ thuộc vào điều lệ công ty và quy định của pháp luật. Trong bài viết sau, Chuyên Tư Vấn Luật sẽ tư vấn về quy định của pháp luật đối với điều kiện chi trả cổ tức cho cổ đông. Trong đó bao gồm hai loại cổ phần là cổ phần ưu đãi, cổ phần phổ thông.

Điều kiện chi trả cổ tứcĐiều kiện chi trả cổ tức

Các loại cổ phần theo Luật Doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020, Trong công ty cổ phần bao gồm 02 loại cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Cổ phần phổ thông là cổ phần bắt buộc phải có trong công ty cổ phần. Còn cổ phần ưu đãi thì không bắt buộc. Cổ phần ưu đãi bao gồm (cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại, cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi khác)

>>>xem thêm: Cổ đông công ty cổ phần có những quyền hạn gì?

Điều kiện chi trả cổ tức đối với từng loại cổ phần.

Đối với cổ phần ưu đãi

Cổ phần ưu đãi

Cổ phần ưu đãi

Điều kiện chi trả cổ tức đối với cổ phần ưu đãi được quy định tại khoản 1 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020 Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi. Theo đó đối với cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ được trả cổ tức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông theo quy định tại khoản 1 Điều 117 Luật Doanh nghiệp. Cổ tức của cổ phần ưu đãi cổ tức bao gồm:

 • Cổ tức cố định được chi trả không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Như vậy dù công ty không kinh doanh có lãi vẫn phải trả cổ tức cố định cho cổ phần ưu đãi cổ tức.
 • Cổ tức thưởng, thường được chi trả khi công ty kinh doanh có lãi và được quy định theo Điều lệ công ty.

Đối với cổ phần phổ thông

Trả cổ tức theo quy định của pháp luật

Trả cổ tức theo quy định của pháp luật

Điều kiện chi trả cổ tức đối với cổ phần phổ thông quy định tại khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020.
Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
 • Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
 • Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn

Như vậy, Điều kiện chi trả cổ tức đối với cổ phần phổ thông là công ty kinh doanh có lãi và đã hoàn thành, đảm bảo hoàn thành các nghĩa vụ nêu trên.

Quy định về thông báo về việc trả cổ tức cho cổ đông

Việc trả cổ tức phải được thông báo cho cổ đông theo các quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau. Thông báo được gửi bằng phương thức để đảm bảo đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông. Việc thông báo trả cổ tức chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải đảm bảo các nội dung sau:

 • Tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân;
 • Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;
 • Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận;
 • Thời điểm và phương thức trả cổ tức;
 • Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.

Luật sư tư vấn về việc chi trả cổ tức cho cổ đông

 • Tư vấn về điều kiện chi trả cổ tức cho cổ đông.
 • Tư vấn về hình thức, phương thức trả cổ tức cho cổ đông
 • Tư vấn về thời hạn trả cổ tức cho cổ đông
 • Tư vấn pháp lý về việc thông báo trả cổ tức của công ty
 • Luật sư tư vấn khi công ty không chi trả cổ tức cho cổ đông

Việc nhận cổ tức là quyền lợi của cổ đông. Theo từng loại cổ phần, cổ đông sẽ được chi trả cổ tức với điều kiện khác nhau. Trong trường hợp, cần tư vấn về điều kiện chi trả cổ tức cho cổ đông. Hãy liên hệ với Chuyên Tư Vấn Luật qua HOTLINE: 1900.63.63.87 để được tư vấn pháp lý miễn phí và đặt lịch tư vấn với Luật sư. Trân trọng!

4.7 (12 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết