Luật Doanh Nghiệp

Dịch vụ trọn gói thực hiện giải thể cho doanh nghiệp tư nhân

Dịch vụ trọn gói thực hiện giải thể cho doanh nghiệp tư nhân là dịch vụ thực hiện toàn bộ quy trình từ bước chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, giải quyết các vấn đề phát sinh, … cho đến khi doanh nghiệp tư nhân chấm dứt hoạt động. Theo đó, loại hình dịch vụ này được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm và xem như là giải pháp hàng đầu bởi thủ tục giải thể doanh nghiệp không đơn giản. Hãy cùng Chuyên Tư Vấn Luật tìm hiểu rõ hơn qua bài viết dưới đây.

Dịch vụ trọn gói thực hiện giải thể doanh nghiệp tư nhân

Dịch vụ trọn gói thực hiện giải thể doanh nghiệp tư nhân

Các trường hợp phải giải thể doanh nghiệp tư nhân

Từ điển luật học của Viện khoa học pháp lý đã định nghĩa “giải thể” là thủ tục chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp, với tư cách là một chủ thể kinh doanh bằng cách thanh lý tài sản của doanh nghiệp để trả cho các chủ nợ.

Theo Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp tư nhân (DNTN) giải thể trong các trường hợp sau:

 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật quản lý thuế có quy định khác.

Khi thuộc một trong các trường hợp trên, doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

>>Xem thêm: Điều kiện giải thể doanh nghiệp là gì

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể

Khi tiến hành giải thể, doanh nghiệp tư nhân cần chuẩn bị 02 loại Hồ sơ là Hồ sơ thông báo giải thể và Hồ sơ đăng ký giải thể.

Thứ nhất, Hồ sơ thông báo về việc giải thể:

Căn cứ khoản 1 Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì Doanh nghiệp tư nhân cần chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ sau:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp theo Mẫu Phụ lục II-22 (ban hành kèm Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Quyết định giải thể của DNTN;
 • Phương án giải quyết nợ.

Thứ hai, Hồ sơ đăng ký giải thể:

Theo quy định tại Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì Doanh nghiệp tư nhân cần chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ sau:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp theo Mẫu Phụ lục II-22 (ban hành kèm Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

Trình tự, thủ tục

Thứ nhất, Doanh nghiệp tư nhân giải thể theo nghị quyết, quyết định của doanh nghiệp:

Bước 1: Nộp hồ sơ thông báo về việc giải thể tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp tư nhân có trụ sở

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành nghị quyết, quyết định giải thể, DNTN gửi Hồ sơ thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 2: Thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và thanh toán hết các khoản nợ.

Bước 3: Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp (nếu có).

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký giải thể và giải quyết hồ sơ.

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ, DNTN nộp Hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính.
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.

Bước 5: Ra thông báo về việc giải thể doanh nghiệp tư nhân

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Cơ sở pháp lý: Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Thứ hai, Doanh nghiệp tư nhân giải thể khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo Quyết định của Tòa án

Bước 1: Đăng tải quyết định và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận được quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải quyết định và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, trừ trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thực hiện biện pháp cưỡng chế theo đề nghị của Cơ quan quản lý thuế.

Bước 2: Doanh nghiệp tư nhân thanh tiến hành nghĩa vụ toán các khoản nợ.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký giải thể

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của DNTN gửi Hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký giải thể DNTN khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo Quyết định của Tòa án giống như việc đăng ký giải thể DNTN theo nghị quyết, quyết định của chủ DNTN như đã đề cập trên.

Bước 4: Ra thông báo giải thể doanh nghiệp tư nhân.

Cơ sở pháp lý: Điều 209 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 71 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

>>> Xem thêm: Việc xử lý công nợ khi giải thể doanh nghiệp như thế nào

Dịch vụ trọn gói để thực hiện giải thể doanh nghiệp tư nhân

Dịch vụ tư vấn thực hiện giải thể doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn thực hiện giải thể doanh nghiệp

Nội dung dịch vụ

Dịch vụ thực hiện giải thể doanh nghiệp tư nhân trọn gói tại Công ty Luật Long Phan PMT sẽ bao gồm các công việc sau đây:

 • Tiếp nhận thông tin của khách hàng.
 • Tư vấn các giải pháp tối ưu và có lợi nhất cho doanh nghiệp tư nhân khách hàng.
 • Tư vấn trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân.
 • Chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo các văn bản và giấy tờ liên quan để tiến hành giải thể doanh nghiệp.
 • Tiến hành giải quyết theo trình tự, thủ tục giải thể.
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh khi thực hiện thủ tục giải thể.
 • Khiếu nại, tố cáo hành vi sai phạm nếu có trong quá trình thực hiện thủ tục.
 • Báo cáo quá trình giải quyết hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân.
 • Bàn giao kết quả cuối cùng cho khách hàng.
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác có liên quan.

Phí dịch vụ

Dịch vụ trọn gói bao gồm:

 • Phí tư vấn ban đầu: Tư vấn sơ bộ trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định pháp luật (Phí này sẽ được khấu trừ vào Phí tranh tụng/thủ tục trọn gói);
 • Phí thực hiện thủ tục trọn gói thì tùy theo tính chất sự việc đơn giản hay phức tạp mà sẽ có phí đặc thù riêng. Nếu các bạn đọc muốn được tư vấn và báo phí cụ thể thì có thể liên hệ đến tổng đài 1900 63 63 87

Những lợi ích doanh nghiệp có được khi sử dụng dịch vụ thực hiện giải thể

Khi sử dụng dịch vụ trọn gói thực hiện giải thể doanh nghiệp tư nhân của chúng tôi, quý khách hàng và doanh nghiệp sẽ nhận được những lợi ích như sau:

 • Được tư vấn tận tâm về những vấn đề pháp lý mà công ty đang gặp phải;
 • Tiết kiệm được tối đa chi phí, thời gian so với việc tự mình thực hiện;
 • Hạn chế tối đa những rủi ro có thể phát sinh khi thực hiện thủ tục;
 • Đảm bảo cung cấp dịch vụ pháp lý hiệu quả và tối ưu cho khách hàng.

Như vậy, Doanh nghiệp tư nhân cần phải đáp ứng 02 vấn đề gồm thuộc trường hợp giải thể doanh nghiệp và đủ điều kiện được giải thể thì mới có thể tiến hành giải thể doanh nghiệp. Qua bài viết trên, chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về các trường hợp, điều kiện giải thể cũng như hồ sơ, trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành. Nếu Quý khách hàng hay Quý Doanh nghiệp có những thắc mắc, vui lòng liên hệ thông qua website Chuyên Tư Vấn Luật hoặc qua số Hotline 1900 63 63 87 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.

4.9 (10 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 734 bài viết