Luật Doanh Nghiệp

Dịch vụ giải thể chi nhánh tại Cần Thơ

Dịch vụ giải thể chi nhánh tại Cần Thơ là biện pháp tối ưu khi các công ty, doanh nghiệp quyết định dừng hoạt động chi nhánh của mình tại Cần Thơ. Giải thể chi nhánh được thực hiện tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành. Bên cạnh đó, các quy định về hồ sơ giải thể, thủ tục, chi phí thực hiện cùng dịch vụ luật sư tư vấn sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.

Giải thể chi nhánh tại Cần ThơGiải thể chi nhánh tại Cần Thơ

Trường hợp giải thể chi nhánh doanh nghiệp

Chi nhánh là một đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp. Các trường hợp giải thể chi nhánh doanh nghiệp được quy định tại Khoản 1 Điều 213 Luật Doanh nghiệp 2020 khi:

 • Chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó;
 • Chấm dứt theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong đó, trường hợp chấm dứt theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh được thực hiện theo Khoản 1 Điều 77 Nghị định 01/2021/NĐ-CP nếu:

 • Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện là giả mạo;
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế;
 • Theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

Như vậy, chi nhánh của doanh nghiệp giải thể khi chấm dứt hoạt động theo quyết định của doanh nghiệp hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh nếu hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh là giả, chi nhánh đã ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo hoặc theo quyết định của Tòa án, cơ quan có thẩm quyền khác buộc dừng hoạt động.

>>> Xem thêm: Phân biệt tạm dừng, chấm dứt kinh doanh và giải thể doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2020

Trình tự giải thể hoạt động chi nhánh

Hồ sơ

Để thực hiện thủ tục giải thể hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gồm các loại sau đây:

Thứ nhất, hồ sơ chấm dứt mã số thuế của chi nhánh. Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 105/2020/TT-BTC, hồ sơ chấm dứt mã số thuế bao gồm:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo mẫu số 24/ĐK-TCT;
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
 • Bản sao Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh;
 • Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ về thuế.

Thứ hai, hồ sơ giải thể chi nhánh theo khoản 2 Điều 72 Nghị định 01/2021/NĐ-CP bao gồm:

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Phụ lục II-20 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện bị chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh theo quy định tại Khoản 2 Điều 213 Luật Doanh nghiệp 2020.

Thủ tục thực hiện

Thủ tục thực hiện giải thể chi nhánh doanh nghiệp được thực hiện theo trình tự được quy định tại Điều 72 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

Bước 1: Hoàn thành nghĩa vụ thuế và nộp hồ sơ chấm dứt mã số thuế theo Khoản 5, 6 Điều 39 Luật Quản lý thuế 2019. Cụ thể:

 • Trước khi thực hiện tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh, người nộp thuế phải đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc ngày kết thúc hợp đồng.

Bước 2: Nộp hồ sơ giải thể chi nhánh theo Khoản 2 Điều 72 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh kèm theo hồ sơ giải thể chi nhánh  đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh.

Việc nộp hồ sơ giải thể chi nhánh có thể nộp trực tiếp, qua đường bưu điện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh hoạt động hoặc nộp hồ sơ online bằng chữ ký số cá nhân hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo Khoản 3 Điều 72 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

Sau khi tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh,  Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc chi nhánh chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của chi nhánh đến Phòng đăng ký kinh doanh.

Bước 4: Trả kết quả theo Khoản 3 Điều 72 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

Nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Sau khi Phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo về chấm dứt hoạt động chi nhánh thì chi nhánh chính thức ngừng hoạt động. Theo Khoản 3 Điều 213 Luật Doanh nghiệp 2020, Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật để đảm bảo những nghĩa vụ của chi nhánh được hoàn thành sau khi giải thể.

>>> Xem thêm: Thủ tục đóng mã số thuế chi nhánh, văn phòng đại diện

Thu tuc giai the chi nhanhThủ tục giải thể chi nhánh

Chi phí giải thể chi nhánh công ty

Theo Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2019/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp đề cập các trường hợp được miễn phí, lệ phí trong đó bao gồm: Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Chính vì thế, khi thực hiện giải thể chi nhánh tại các cơ quan nhà nước, quy trình giải thể chi nhánh đối với cả 03 hình thức trực tiếp, trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính đều là không mất phí.

Dịch vụ luật sư tư vấn khi giải thể chi nhánh tại Cần Thơ

Phạm vi dịch vụ

Việc giải thể chi nhánh tại Cần Thơ phải được thực hiện theo đúng trình tự pháp luật đề ra. Thủ tục này khá phức tạp và yêu cầu người nộp hồ sơ phải nắm rõ quy trình này. Để trợ giúp khách hàng một cách tốt nhất, Luật sư của chúng tôi sẽ cung cấp những dịch vụ tư vấn về giải thể chi nhánh tại Cần Thơ, bao gồm:

 • Tư vấn về thủ tục giải thể chi nhánh;
 • Tư vấn chuẩn bị các hồ sơ, thông tin để giải thể;
 • Tư vấn hóa đơn, chứng từ khi giải thể;
 • Tư vấn hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế khi giải thể (nếu có);
 • Tư vấn về pháp luật, nghĩa vụ pháp lý khi giải thể chi nhánh công ty.

Bên cạnh tư vấn pháp lý, chúng tôi sẽ thực hiện một số công việc cụ thể khi khách hàng giải thể chi nhánh tại Cần Thơ như sau:

 • Soạn thảo văn bản xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
 • Nộp hồ sơ xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho cơ quan thuế;
 • Đăng công bố thông tin về việc giải thể theo quy định;
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp;
 • Nhận kết quả giải thể tại tại tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp;
 • Kiểm tra, theo dõi tiến trình, đồng hành cùng khách hàng trong quá trình giải quyết hồ sơ giải thể.

Dịch vụ giải thể chi nhánh tại Cần ThơDịch vụ giải thể chi nhánh tại Cần Thơ

>>> Xem thêm: Dịch vụ trọn gói thực hiện giải thể doanh nghiệp tư nhân

Chi phí

Chi phí cho thủ tục giải thể chi nhánh tại Cần Thơ của chúng tôi bao gồm: Chi phí cố định và Chi phí khác. Tùy vào thời điểm thực hiện và tính chất vụ việc dựa trên ngành nghề kinh doanh, số lượng đơn từ, quy mô doanh nghiệp,… mà chi phí dịch vụ giải thể chi nhánh tại Cần Thơ có thể khác nhau.

Giải thể chi nhánh cần thực hiện đúng và đủ các hồ sơ và thủ tục. Dịch vụ giải thể chi nhánh tại Cần Thơ giúp khách hàng thuận tiện trong việc đảm bảo khung pháp lý khi thực hiện thủ tục này. Nếu quý khách có thắc mắc cần giải đáp hoặc có nhu cầu tham khảo bảng phí dịch vụ, vui lòng liên hệ với Luật sư chuyên tư vấn doanh nghiệp qua hotline 1900.63.63.87 để được Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí qua điện thoại hỗ trợ và báo giá một cách nhanh nhất.

>> Bài viết liên quan giải thể doanh nghiệp có thể bạn quan tâm:

4.9 (13 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết