Luật Doanh Nghiệp

Các vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý khi đối tác tuyên bố giải thể

Có rất nhiều lý do để doanh nghiệp đang trong quá trình hoạt động mà tuyên bố giải thể. Trong quá trình đó, doanh nghiệp tuyên bố giải thể có thể đang hợp tác với nhiều doanh nghiệp, cá nhân khác nhau. Vì vậy, các vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý khi đối tác tuyên bố giải thể là gì để đảm bảo quyền và lợi ích của mình? Bài viết sau đây sẽ làm rõ vấn đề này.

Các vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý khi đối tác tuyên bố giải thể

Các vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý khi đối tác tuyên bố giải thể

Trường hợp doanh nghiệp giải thể

Giải thể theo quyết định của doanh nghiệp

Căn cứ vào điểm a và điểm b Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp có quyền tự quyết định giải thể trong hai trường hợp sau:

  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.
  • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Giải thể bắt buộc

Căn cứ vào điểm c và điểm d Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp bắt buộc phải giải thể trong hai trường hợp sau:

  • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
  • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

>>> Xem thêm: Quyết định giải thể doanh nghiệp: Điều kiện và thủ tục như thế nào?

Điều kiện doanh nghiệp giải thể

Điều kiện doanh nghiệp giải thể

Điều kiện doanh nghiệp giải thể

Căn cứ vào khoản 2 Điều 207 thì điều kiện giải thể của doanh nghiệp là khi doanh nghiệp bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Điều kiện giải thể doanh nghiệp là gì

Thứ tự thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

Thứ tự ưu tiên thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp được quy định cụ thể tại khoản 5 Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

  • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
  • Nợ thuế;
  • Các khoản nợ khác;
  • Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần;

Trách nhiệm liên đới khi doanh nghiệp giải thể trong trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo

Căn cứ vào Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020 Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người trên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Đối với doanh nghiệp giải thể trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án, cá nhân người quản lý công ty có liên quan phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại do việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các trình tự, thủ tục giải thể theo quy định tại Điều 209 Luật Doanh nghiệp 2020.

>>> Xem thêm: Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói

Trên đây là tư vấn về phương án tối ưu cho doanh nghiệp khi đối tác tuyên bố giải thể. Quý bạn đọc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này cần TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn nhanh nhất và kịp thời. Xin cảm ơn!

4.6 (10 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết