Luật Doanh Nghiệp

Các trường hợp phải xác định lại phần vốn góp của thành viên công ty TNHH

Các trường hợp phải xác định lại phần vốn góp của các thành viên trong công ty TNHH, đây là vấn đề được rất nhiều quý bạn đọc quan tâm. Bởi lẽ, trong quá trình hoạt động công ty TNHH có thể thay đổi tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên trong công ty. Trong trường hợp đó đòi hỏi công ty TNHH phải xác định lại phần vốn góp của các thành viên. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc này.

Các trường hợp phải xác định lại phần vốn góp của thành viên công ty TNHH

>>> Xem thêm: Điều kiện để chuyển nhượng phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài

Xác định lại phần vốn góp trong công ty TNHH là gì

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 (LDN) thì tỷ lệ vốn góp là một trong các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN);

Nếu có sự thay đổi về phần vốn góp của các thành viên thì doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký thay đổi thông tin trên GCNĐKDN thông tin tương ứng;

Để thực hiện thông báo thay đổi thì Doanh nghiệp cần xác định lại số thành viên góp vốn; tỷ lệ vốn góp của các thành viên. Đây là một thủ tục nội bộ

Căn cứ: Điều 31 LDN 2020; khoản 2 Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Các trường hợp phải xác định lại vốn góp của thành viên công  ty TNHH

Mua lại phần vốn góp

Căn cứ vào Điều 51 Luật doanh nghiệp 2020 có quy định về mua lại phần vốn góp như sau: Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

 • Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;
 • Tổ chức lại công ty;
 • Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định quy định tại khoản 1 Điều này.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty, trừ trường hợp hai bên thỏa thuận được về giá.

Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Trường hợp công ty không thanh toán được phần vốn góp thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người không phải là thành viên công ty.

Chuyển nhượng phần vốn góp

Căn cứ vào Điều 52 Luật doanh nghiệp 2020 có quy định về việc chuyển nhượng phần vốn góp như sau: Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 51, khoản 6 và khoản 7 Điều 53 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

 • Chào bán phần vốn góp đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện chào bán;
 • Chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán.

Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt

Căn cứ tại Điều 53, Luật doanh nghiệp 2020 thì tỷ lệ phần vốn góp còn có thể bị thay đổi trong một số trường hợp đặc biệt như:

 • Trường hợp thành viên công ty là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên công ty.
 • Trường hợp thành viên là cá nhân bị Tòa án tuyên bố mất tích thì quyền và nghĩa vụ của thành viên được thực hiện thông qua người quản lý tài sản của thành viên đó theo quy định của pháp luật về dân sự.
 • Trường hợp thành viên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì quyền và nghĩa vụ của thành viên đó trong công ty được thực hiện thông qua người đại diện.
 • Phần vốn góp của thành viên được công ty mua lại hoặc chuyển nhượng theo quy định tại Điều 51 và Điều 52 của Luật này trong các trường hợp sau đây:

Người thừa kế không muốn trở thành thành viên; Người được tặng cho theo quy định tại khoản 6 Điều này không được Hội đồng thành viên chấp thuận làm thành viên; Thành viên công ty là tổ chức giải thể hoặc phá sản.

 • Trường hợp phần vốn góp của thành viên công ty là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.
 • Trường hợp thành viên tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác thì người được tặng cho trở thành thành viên công ty theo quy định sau đây:

Người được tặng cho thuộc đối tượng thừa kế theo pháp luật theo quy định của Bộ luật Dân sự thì người này đương nhiên là thành viên công ty; Người được tặng cho không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản này thì người này chỉ trở thành thành viên công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

 • Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai hình thức sau đây: Trở thành thành viên công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;; Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 52 của Luật này.
 • Trường hợp thành viên công ty là cá nhân bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc thì thành viên đó ủy quyền cho người khác thực hiện một số hoặc tất cả quyền và nghĩa vụ của mình tại công ty.
 • Trường hợp thành viên công ty là cá nhân bị Tòa án cấm hành nghề, làm công việc nhất định hoặc thành viên công ty là pháp nhân thương mại bị Tòa án cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định thuộc phạm vi ngành, nghề kinh doanh của công ty thì thành viên đó không được hành nghề, làm công việc đã bị cấm tại công ty đó hoặc công ty tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh ngành, nghề có liên quan theo quyết định của Tòa án

Thủ tục thay đổi tỷ lệ vốn góp trong công ty TNHH

Hồ sơ

Căn cứ quy định tại Nghị định 01/2021, hồ sơ gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Danh sách thành viên công ty TNHH thành viên trở lên (Phụ lục I-6 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT).
Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

>>> Xem thêm: Hướng xử lý khi thành viên không góp đủ vốn mà lại đòi chia lợi nhuận

Nơi tiếp nhận hồ sơ

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
 • Hoặc nộp hồ sơ điện tử trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Sau khi nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên giấy, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Dịch vụ luật sư tư vấn thủ tục thay đổi vốn góp trong công ty TNHH

Tư vấn, lên phương án giải quyết sự vụ cho thân chủ

 • Để đảm bảo quá trình thực hiện thủ tục thay đổi vốn góp trong công ty TNHH được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả. Luật sư sẽ tư vấn phương án và dự liệu kế hoạch về thời hạn thực hiện thủ tục và các khoản chi phí cần phải nộp theo quy định của pháp luật.
 • Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi điều chỉnh tỷ lệ vốn góp.
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho công ty.

Soạn thảo toàn bộ đơn từ, văn bản trong quá trình giải quyết sự vụ

 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho công ty TNHH liên quan đến nội dung điều chỉnh theo quy định của pháp luật và thông tin doanh nghiệp cung cấp;
 • Soạn thảo biểu đơn, công văn, đơn từ trong quá trình thực hiện thủ tục điều chỉnh tỷ lệ vốn góp
 • Soạn thảo hồ sơ, các tài liệu liên quan để thay đổi tỷ lệ vốn góp trong công ty TNHH

Trực tiếp tham gia giải quyết tranh chấp với tư cách đại diện ủy quyền hoặc người bảo vệ quyền lợi hợp pháp

 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để thay đổi tỷ lệ vốn góp tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
 • Thay mặt khách hàng trực tiếp nộp, nhận kết quả, bổ sung kết quả tại cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời nếu cơ quan chức năng có sai phạm trong thủ tục cấp phép thì luật sư của chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng khiếu nại, khởi kiện hành chính đối với các sai phạm này.

 

 • Dịch vụ luật sư doanh nghiệp

>>> Xem thêm: Thủ tục mua lại công ty TNHH một thành viên 2021

Trên đây là những tư vấn về các trường hợp phải xác định lại phần vốn góp của thành viên công ty TNHH. Trường hợp quý bạn đọc có thắc mắc về nội dung trên hoặc có nhu cầu gặp trực tiếp luật sư để hỗ trợ, giải quyết vướng mắc pháp lý vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua hotline 1900.63.63.87 để tư vấn pháp luật doanh nghiệp một cách nhanh chóng và kịp thời.

4.5 (11 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 752 bài viết