Luật Doanh Nghiệp

Các thủ tục hải quan để nhận hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài

Nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào thị trường Việt Nam luôn là vấn đề được các chủ doanh nghiệp cũng như các cá thể kinh doanh quan tâm. Tuy nhiên đối với những doanh nghiệp mới thành lập, những cá thể kinh doanh lần đầu thực hiện nhập khẩu hàng hóa sẽ gặp không ít khó khăn trong quá trình làm thủ tục. Với đội ngũ luật sư có chuyên môn giàu kinh nghiệm, chúng tôi luôn mong muốn trợ giúp cho khách hàng về các thủ tục hải quan để nhận hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài.

Thủ tục hải quan

Thủ tục hải quan

Thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu

Hồ sơ cần chuẩn bị khi tự làm thủ tục hải quan

 • Tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại mẫu số 02Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC.
 • Hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán
 • Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương
 • Chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư
 • Bảng kê lâm sản đối với gỗ nguyên liệu nhập khẩu quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành: 01 bản chính.
 •  Danh mục máy móc, thiết bị trong trường hợp phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy được quy định cụ thể trong Thông tư số 14/2015/TT-BTC
 • Hợp đồng bán hàng
 • Hợp đồng ủy thác
 • Giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu
 • Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành
 • Tờ khai trị giá
 • Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Một số giấy tờ khác cho những trường hợp được quy định cụ thể

Căn cứ: Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC (Sửa đổi bổ sung bởi khoản 5, Điều 1, Thông tư 39/2019/TT-BTC)

>>>Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty xuất nhập khẩu

Trình tự thực hiện thủ tục cho hàng hóa nhập khẩu

Trình tự thủ tục

Trình tự thủ tục

Bước 1: Khai thông tin nhập khẩu (IDA):

Người khai hải quan khai các thông tin nhập khẩu bằng nghiệp vụ IDA trước khi đăng ký tờ khai nhập khẩu và gửi đến hệ thống VNACCS.

Bước 2: Đăng ký tờ khai nhập khẩu (IDC):

Khi nhận được màn hình đăng ký tờ khai (IDC), người khai hải quan sẽ kiểm tra các thông tin đã khai báo, các thông tin này do hệ thống tính toán và tự động xuất ra. Nếu các thông tin đã chính xác thì gửi đến hệ thống để đăng ký tờ khai.

Trường hợp sau khi kiểm tra, người khai hải quan phát hiện có những thông tin khai báo không chính xác, cần sử dụng nghiệp vụ IDB gọi lại màn hình khai thông tin nhập khẩu (IDA) để sửa các thông tin cần thiết sau đó gửi đến hệ thống để đăng ký tờ khai như trên.

Bước 3: Kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai:

Nếu doanh nghiệp thuộc danh sách doanh nghiệp không đủ điều kiện đăng ký tờ khai (doanh nghiệp có nợ quá hạn quá 90 ngày, doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, giải thể, phá sản…)  thì không được đăng ký tờ khai và hệ thống sẽ phản hồi lại cho người khai hải quan biết.

Bước 4: Phân luồng, kiểm tra, thông quan: Khi tờ khai đã được đăng ký, hệ thống tự động phân luồng, gồm 3 luồng xanh, vàng, đỏ:

 • Đối với các tờ khai luồng xanh:

Tùy thuộc vào số thuế phải nộp mà Hệ thống tự động cấp phép thông quan (trong thời gian dự kiến 03 giây) và xuất ra cho người khai “Quyết định thông quan hàng hóa nhập khẩu” Hoặc hệ thống sẽ xuất ra cho người khai “chứng từ ghi số thuế phải thu” và “Quyết định thông quan hàng hóa nhập khẩu”. Cuối ngày hệ thống VNACCS tập hợp toàn bộ tờ khai luồng xanh  đã được thông quan chuyển sang hệ thống VCIS.

 • Đối với các tờ khai luồng vàng, đỏ:

Hệ thống chuyển dữ liệu tờ khai luồng vàng, đỏ online từ VNACCS sang VCIS.

Người khai hải quan nhận phản hồi của hệ thống về kết quả phân luồng, địa điểm, hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng hoá; Nộp hồ sơ giấy để cơ quan hải quan kiểm tra chi tiết hồ sơ; chuẩn bị các điều kiện để kiểm  thực tế hàng hoá; Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí (nếu có).

Và tuỳ thuộc vào số thuế phải nộp mà hệ thống xuất ra cho người khai “Tờ khai hải quan” Và Thông báo yêu cầu kiểm tra thực tế hàng hóa đối với hàng hóa được phân vào luồng đỏ Và sau đó, Hệ thống tự động cấp phép thông quan và xuất ra cho người khai “Quyết định thông quan hàng hóa”.

Bước 5: Khai sửa đổi, bổ sung trong thông quan:

Hệ thống cho phép khai sửa đổi, bổ sung trong thông quan từ sau khi đăng ký tờ khai đến trước khi thông quan hàng hoá.

Khi đã khai báo xong tại nghiệp vụ IDA01, hệ thống VNACCS sẽ cấp số cho tờ khai sửa đổi mà người khai hải quan vừa gửi và phản hồi lại các thông tin tờ khai sửa đổi tại màn hình IDE, người khai hải quan sẽ hoàn tất việc đăng ký tờ khai sửa đổi, bổ sung sau khi bấm nút “gửi” tại màn hình.

Khi người khai hải quan khai sửa đổi, bổ sung tờ khai, thì tờ khai sửa đổi, bổ sung chỉ có thể được phân luồng vàng hoặc luồng đỏ (không phân luồng xanh).

Bước 6: Nộp thuế và hoàn tất thủ tục hải quan nhập khẩu

Bước 7: Làm thủ tục đổi lệnh và chuyển hàng về kho

>>>Xem thêm:  Thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Thời hạn giải quyết thủ tục

Theo quy định tại Điều 23 Luật hải quan năm 2014 và Điều 5 Công văn số: 19046/BTC-TCHQ Hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật hải quan 2014:

 • Thời hạn hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ hải quan: không quá 02 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan.
 • Thời hạn hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa: không quá 08 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan hải quan. Trường hợp các hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan thì thời hạn này được tính từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định.
 • Đối với lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp thì Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan quyết định việc gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, thời gian gia hạn tối đa không quá 02 ngày.
 • Cơ quan hải quan thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa vào ngày lễ, ngày nghỉ và ngoài giờ làm việc để bảo đảm kịp thời việc xếp dỡ hàng hóa nhập khẩu hoặc trên cơ sở đề nghị của người khai hải quan và phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn hoạt động hải quan.

Thời hạn giải quyết thủ tục

Thời hạn giải quyết thủ tục

Các lưu ý về phân luồng hàng hóa nhập khẩu

 • Mỗi tờ khai được khai tối đa 50 mặt hàng, trường hợp một lô hàng có trên 50 mặt hàng, người khai hải quan sẽ phải thực hiện khai báo trên nhiều tờ khai, các tờ khai của cùng một lô hàng được liên kết với nhau dựa trên số nhánh của tờ khai;
 • Trị giá tính thuế;
 • Tỷ giá tính thuế;
 • Thuế suất;
 • Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng miễn/giảm/không chịu thuế;
 • Trường hợp hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng;
 • Trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện đăng ký tờ khai (do có nợ quá hạn quá 90 ngày hoặc Doanh nghiệp giải thể, phá sản, tạm ngừng kinh doanh,…);
 • Trường hợp đăng ký bảo lãnh riêng trước khi cấp số tờ khai (bảo lãnh theo số vận đơn/hóa đơn);
 • Trường hợp cùng một mặt hàng nhưng các sắc thuế có thời hạn nộp thuế khác nhau.

>>>Xem thêm: Doanh nghiệp chế xuất được hưởng ưu đãi gì

Trên đây là một số thông tin cơ bản về các thủ tục hải quan để nhận hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài. Để được tư vấn các vấn đề pháp lý một cách chi tiết và kịp thời nhất, bạn đọc vui lòng liên hệ trực tiếp với TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP qua số HOTLINE 1900.63.63.87. Xin cảm ơn!

 

4.8 (19 bình chọn)

Bài viết được Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực
Trương Quốc Dũng - Luật sư kiểm duyệt: Trần Tiến Lực

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Hợp Đồng, Xây Dựng, Sở Hữu Trí Tuệ, Doanh Nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 735 bài viết