Luật Doanh Nghiệp

Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật

Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật là vấn đề các nhà đầu tư luôn lưu tâm. Theo đó, các nhà đầu tư sẽ nhận được một số ưu đãi trong tình huống pháp luật thay đổi đối với quy định bảo đảm đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp. Bài viết dưới đây của Chuyên Tư Vấn Luật sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề trên.

Bảo đảm đầu tư kinh doanh

Bảo đảm đầu tư kinh doanh

Quy định về bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật

Căn cứ Điều 13 Luật Đầu tư 2020 quy định về bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật như sau:

Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư mới, ưu đãi đầu tư cao hơn thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án đầu tư, trừ ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 5 Điều 20 của Luật này.

Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án đầu tư. Quy định này không áp dụng trong trường hợp thay đổi quy định của văn bản pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường.

Trường hợp nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Đầu tư 2020 thì được xem xét, giải quyết bằng một hoặc một số biện pháp sau như nhà đầu tư phải có yêu cầu bằng văn bản trong thời hạn 03 năm kể từ ngày văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành.

 • Khấu trừ thiệt hại thực tế của nhà đầu tư vào thu nhập chịu thuế;.
 • Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư;
 • Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại.

Như vậy, để đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật thì nhà đầu tư sẽ được nhận ưu đãi cao hơn hoặc không thấp hơn những ưu đãi trước đó khi có sự thay đổi pháp luật đối với dự án đầu tư còn lại

Những ưu đãi đầu tư được bảo đảm trong trường hợp thay đổi pháp luật

Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định các ưu đãi đầu tư được đảm bảo như sau:

 • Ưu đãi đầu tư được quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc văn bản khác do người có thẩm quyền, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, áp dụng theo quy định của pháp luật;
 • Ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng theo quy định của pháp luật không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này.

Theo đó, pháp luật đã quy định rõ ràng về những ưu đãi đầu tư được bảo đảm trong trường hợp thay đổi pháp luật.

Những ưu đãi đầu tư khi pháp luật thay đổi

Những ưu đãi đầu tư khi pháp luật thay đổi

Thủ tục yêu cầu áp dụng biện pháp đảm bảo đầu tư khi thay đổi pháp luật

Thứ nhất, Hồ sơ yêu cầu

Hồ sơ yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo đảm đầu tư được quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 31/2021/NĐ-CP  bao gồm các giấy tờ sau:

Văn bản đề nghị áp dụng các biện pháp bảo đảm đầu tư, bao gồm các nội dung sau:

 • Tên và địa chỉ của nhà đầu tư.
 • Ưu đãi đầu tư theo quy định tại văn bản pháp luật trước thời điểm văn bản pháp luật mới có hiệu lực gồm: loại ưu đãi, điều kiện hưởng ưu đãi, mức ưu đãi (nếu có).
 • Nội dung văn bản quy phạm pháp luật được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung có quy định làm thay đổi ưu đãi đầu tư đã áp dụng đối với nhà đầu tư trước thời điểm văn bản mới có hiệu lực.
 • Đề xuất của nhà đầu tư về áp dụng biện pháp bảo đảm đầu tư .

Một trong các giấy tờ sau: Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc văn bản khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người có thẩm quyền cấp có quy định về ưu đãi đầu tư (nếu có).

Thứ hai, Trình tự, thủ tục

Căn cứ khoản 3,  khoản 4 Điều 4 Nghị định 31/2021/NĐ-CP thủ tục yêu cầu áp dụng các biện pháp đảm  bảo đầu tư được thực hiện như sau:

Bước 1: Gửi văn bản đề nghị

Nhà đầu tư gửi văn bản đề nghị và các giấy tờ kể trên đến cơ quan đăng ký đầu tư

Bước 2: Xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đảm bảo đầu tư

 • Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét và quyết định áp dụng biện pháp đầu tư theo đề xuất của nhà đầu tư trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
 • Trường hợp vượt thẩm quyền, cơ quan đăng ký đầu tư trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định

Tư vấn quyền yêu cầu đảm bảo đầu tư khi thay đổi pháp luật

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn về yêu cầu đảm bảo đầu tư khi thay đổi pháp luật đến Quý khách hàng như sau:

 • Tư vấn các nguyên tắc bảo đảm đầu tư
 • Tư vấn các biện pháp đảm bảo đầu tư
 • Tư vấn các ưu đãi mà nhà đầu tư có thể được hưởng khi thay đổi pháp luật
 • Tư vấn một số biện pháp thay thế khi nhà đầu tư không tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư
 • Tư vấn hướng dẫn thủ tục yêu cầu đảm bảo đầu tư khi thay đổi pháp luật
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu yêu cầu đảm bảo đầu tư khi thay đổi pháp luật
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

Tư vấn quyền yêu cầu đảm bảo đầu tư

Tư vấn quyền yêu cầu đảm bảo đầu tư

Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật nhằm mục đích hỗ trợ và thu hút các nhà đầu tư vào Việt Nam. Các nhà đầu tư đáp ứng đủ các điều kiện để nhận được ưu đãi của pháp luật. Mọi thắc mắc  hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài quý khách hàng xin vui lòng liên hệ tổng đài 1900.63.63.87 để được tư vấn chi tiết.

4.8 (16 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 127 bài viết