Luật Doanh Nghiệp

Điều kiện giải thể doanh nghiệp là gì? 

Điều kiện giải thể doanh nghiệp là một câu hỏi thường được đặt ra khi một DOANH NGHIỆP có nguy cơ ngừng hoạt động. Điều này sẽ phát sinh nhiều vấn đề phức tạp cần phải giải quyết. Để tìm hiểu rõ hơn về giải thể doanh nghiệp là gì, các trường hợp giải thể doanh nghiệp, hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết dưới đây.

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

  1. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  2. Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
  3. Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  4. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 207 Luật doanh nghiệp 2020

Như vậy, việc giải thể công ty có thể được quyết định bởi chủ sở hữu công ty hoặc của cơ quan có thẩm quyền khi doanh nghiệp không thỏa mãn một số điều kiện của pháp luật.

Điều kiện giải thể doanh nghiệp?

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Ngoài thuộc những trường hợp giải thể doanh nghiệp như trên, doanh nghiệp phải đảm bảo một số điều kiện nhất định theo Khoản 2 Điều 207 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:

“Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.”

Quy định trên là hết sức tiến bộ và cần thiết nhằm tạo ra hành lang pháp lý vững chắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của những chủ thể liên quan, tránh được trường hợp chủ doanh nghiệp tìm cách giải thể nhằm trốn tránh nghĩa vụ. Đồng thời, đây cũng là một điều kiện quan trọng cho sự chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp.

>>>Mời bạn đọc tham khảo bài viết: QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Trình tự thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Để thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp mà cụ thể là việc giải thể doanh nghiệp theo ý chí của chủ doanh nghiệp thì cần thực hiện một số công việc nhất định, cụ thể:

Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Quyết định giải thể doanh nghiệp

Bước đầu tiên và cũng là quan trọng nhất đối với việc giải thể doanh nghiệp đó là thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp. Để quyết định này có hiệu lực pháp luật thì cần phải có một số nội dung cơ bản như sau: Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Lý do giải thể; Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; Họ, tên, chữ ký của chủ sở hữu doanh nghiệp.

Những nội dung trên cần phải được chỉ ra đầy đủ và chi tiết trong quyết định giải thể vì nó là điều kiện tiên quyết cho sự thành công của việc giải thể.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020

Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

Thanh lý tài sản công ty

Thanh lý tài sản công ty

Về việc thanh lý tài sản doanh nghiệp, thông thường sẽ do chủ sở hữu doanh nghiệp trực tiếp quản lý thực hiện trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác. Số tiền thu về sẽ dùng vào mục đích thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác, phần còn lại mới về tay của chủ sở hữu. Các khoản nợ sẽ được thanh toán theo thứ tự ưu tiên như sau: Các khoản nợ đối với người lao động như tiền lương, bảo hiểm…; Nợ thuế; Các khoản nợ khác. Có thể thấy, pháp luật đã đặt lợi ích của người lao động lên hàng đầu nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Nộp hồ sơ giải thể

Theo quy định khoản 3 Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020 thì sau khi thông qua quyết định giải thể, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi quyết định giải thể và biên bản của phiên họp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế để tiến hành nộp hồ sơ giải thể. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định giải thể, Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

Căn cứ khoản 4 Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020 thì cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có). Khi đó, thủ tục giải thể doanh nghiệp đã hoàn tất.

Trên đây là bài viết về điều kiện giải thể doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2020. Nếu quý đọc giả có thắc mắc hoặc có nhu cầu tư vấn luật doanh nghiệp vui lòng liên hệ qua Hotline 1900.63.63.87 của chúng tôi để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.

4.9 (11 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Thạc Sĩ Luật Sư Võ Mộng Thu

Chức vụ: Luật Sư Thành Viên

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hành Chính, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 09 năm

Tổng số bài viết: 623 bài viết