Ngày 23/08/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Văn bản này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2018. Những nội dung thay đổi, điều chỉnh hoạt động đăng ký doanh nghiệp được đề cập trong văn bản này cụ thể như sau:

Quy định về thủ tục Đăng ký doanh nghiệp mới nhất

Quy định về thủ tục Đăng ký doanh nghiệp mới nhất

>>>Xem thêm: Từ Ngày 01/07/2018, Lực Lượng Chức Năng Được Nổ Súng

Thứ nhất, doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Thứ hai, về thủ tục ủy quyền, văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Cụm từ chỉ đối tượng ủy quyền từ “người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp” chuyển thành “người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Thứ ba, trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, không bắt buộc phải nộp bản sao Điều lệ hoặc tương đương khác của chủ sở hữu công ty trong trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Thứ tư, bổ sung quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Theo đó, hồ sơ gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ khác tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trong 2 ngày làm việc.

>>>Xem thêm: Thông qua Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14

Thứ năm, bãi bỏ quy định Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Theo đó, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăding ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

  • Mã số doanh nghiệp;
  • Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở);
  • Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh; Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;
  • Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Thứ sáu, sửa đổi một số nội dung về về đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp. Cụ thể là doanh nghiệp phải có nghĩa vụ thông báo và gửi các tài liệu đính kèm liên quan.

>>>Xem thêm: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13

Ngoài những quy định trên, Nghị định 108/2018/NĐ-CP còn sửa đổi một số quy định về quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật đất đai qua hotline 1900 63 63 87 để được tư vấn.

Trân trọng./.

Scores: 4.5 (19 votes)

  Hotline: 1900.63.63.87