Luật Dân sự

Điểm chỉ thay thế chữ ký thì hợp đồng có hiệu lực không?

Điểm chỉ thay thế chữ ký thì hợp đồng có hiệu lực không? Việc ĐIỂM CHỈ được thay thế việc ký trong trường hợp người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch không ký được do khuyết tật hoặc không biết ký. Bạn đọc hãy theo dõi bài viết này để hiểu rõ hơn về việc điểm chỉ thay thế CHỮ KÝ trong hợp đồng dân sự để hợp đồng có hiệu lực.

nguyên tắc điểm chỉ

Điểm chỉ thay thế chữ ký trong hợp đồng có hiệu lực

>>Xem thêm: Quy định về hiệu lực hồi tố của hợp đồng

Điểm chỉ được dùng để thay thế chữ ký trong hợp đồng dân sự khi nào?

 • Việc điểm chỉ được thay thế việc ký trong trường hợp người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch không ký được do khuyết tật hoặc không biết ký.
 • Theo đó thì người có yêu cầu công chứng và người làm chứng, phiên dịch phải điểm chỉ vào hợp đồng, giao dịch trước mặt công chứng viên khi thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch dân sự tại văn phòng công chứng.

CSPL: Theo Khoản 2, Điều 48, Luật công chứng năng 2014

>>> Xem thêm: Di chúc có hiệu lực khi nào ?

Yêu cầu khi sử dụng điểm chỉ thay cho chữ ký

 • Khi điểm chỉ, người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch sử dụng ngón trỏ phải;
 • Nếu không điểm chỉ được bằng ngón trỏ phải thì điểm chỉ bằng ngón trỏ trái;
 • Trường hợp không thể điểm chỉ bằng hai ngón trỏ đó thì điểm chỉ bằng ngón khác và phải ghi rõ việc điểm chỉ đó bằng ngón nào, của bàn tay nào.

CSPL: Theo Khoản 2, Điều 48, Luật công chứng năng 2014

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng dân sự

điểm chỉ để hợp đồng có hiệu lực

Điểm chỉ để hợp đồng có hiệu lực

Căn cứ vào Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự:

Năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự

 • Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập
 • Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự.
 • Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.

(Theo điểm a khoản 1 Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015 )

Người tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện

Theo điểm b khoản 1 Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015 thì chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện.

Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự

Theo điểm b khoản 1 Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015 thì mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Hình thức của văn bản, hợp đồng dân sự

Căn cứ vào khoản 2 Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định

Điểm chỉ trong hợp đồng dân sự có hiệu lực

điểm chỉ trong hợp đồng có hiệu lực

Điểm chỉ trong hợp đồng có hiệu lực

 • Hợp đồng công chứng chỉ có điểm chỉ sẽ có hiệu lực nếu người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch không ký được do khuyết tật hoặc do không biết ký.
 • Điểm chỉ đúng yêu cầu khi điểm chỉ thay chữ ký tại khoản 2 Điều 48 Luật công chứng năm 2014.
 • Người có yêu cầu công chứng và người làm chứng, phiên dịch phải điểm chỉ vào hợp đồng, giao dịch trước mặt công chứng viên khi thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch dân sự tại văn phòng công chứng.

Điều 48, Luật công chứng năm 2014

Trên đây là bài viết về Điểm chỉ thay thế chữ ký thì hợp đồng có hiệu lực không? Nếu quý bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến việc điểm chỉ thay thế cho chữ ký trong hợp đồng thì vui lòng liên hệ với Luật Long Phan PMT qua hotline: 1900 63 63 87 để được tư vấn luật dân sự miễn phí, nhanh chóng, hiệu quả. Xin cảm ơn.

5 (17 bình chọn)

Bài viết được thực hiện bởi Lê Minh Phúc - Chuyên Viên Pháp Lý

Chức vụ: Chuyên viên pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Thừa Kế, Dân Sự, Đất Đai

Trình độ đào tạo: Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3 năm

Tổng số bài viết: 498 bài viết

error: Content is protected !!