Dịch Vụ Luật Sư

Dịch vụ tư vấn khởi kiện tại trung tâm trọng tài – Tracent

Tư vấn khởi kiện tại trung tâm trọng tài – Tracent hỗ trợ giải quyết tranh chấp thương mại thông qua quy trình tố tụng trọng tài. Dịch vụ này cung cấp tư vấn toàn diện về phạm vi khởi kiện, thụ lý hồ sơ và soạn thảo đơn khởi kiện. Từ đó, giúp doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi hiệu quả khi phát sinh tranh chấp thương mại. Bài viết sau trình bày chi tiết điểm tối ưu của dịch vụ này.

Khởi kiện tại trung tâm trọng tài - Tracent

Khởi kiện tại trung tâm trọng tài – Tracent

Phạm vi giải quyết tranh chấp của Tracent

Trung tâm Trọng tài Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Tracent) có thẩm quyền giải quyết nhiều loại tranh chấp. Phạm vi giải quyết tranh chấp của Tracent được quy định cụ thể trong Luật Thương mại 2005 và Quy tắc tố tụng của Tracent.

Theo Điều 3 Quy tắc tố tụng, Tracent giải quyết ba loại tranh chấp chính.

 • Thứ nhất là tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại giữa các bên.
 • Thứ hai là tranh chấp có ít nhất một bên tham gia hoạt động thương mại.
 • Thứ ba là các tranh chấp khác mà pháp luật quy định được giải quyết bằng trọng tài thương mại.

Phạm vi giải quyết tranh chấp của Tracent bao gồm nhiều lĩnh vực thương mại. Các tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa là phổ biến. Tracent cũng xử lý tranh chấp liên quan đến cung ứng dịch vụ và chuyển giao công nghệ. Ngoài ra, các vấn đề về đầu tư, xây dựng và bảo hiểm cũng thuộc thẩm quyền của Tracent.

Để khởi kiện tại Tracent, các bên cần có thỏa thuận trọng tài hợp lệ. Thỏa thuận này phải được lập bằng văn bản theo quy định của pháp luật. Khi có tranh chấp, bên khởi kiện nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Tracent.

Phạm vi giải quyết tranh chấp của Tracent khá rộng. Tracent là lựa chọn phù hợp cho doanh nghiệp muốn giải quyết tranh chấp nhanh chóng và hiệu quả. Việc nắm rõ phạm vi thẩm quyền của Tracent giúp các bên tiết kiệm thời gian và chi phí.

>>Xem thêm: Khởi kiện giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài

Các giai đoạn chính trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tracent

Dưới đây là quá trình tố tụng trọng tài tại Tracent:

Bước 1: Nguyên đơn nộp hồ sơ khởi kiện và chọn Trọng tài viên.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ. Sau khi nguyên đơn nộp tạm ứng phí trọng tài, vụ kiện được thụ lý. TRACENT gửi bị đơn thông báo kèm hồ sơ chứng cứ của nguyên đơn.

Bước 3: Bị đơn nộp Bản tự bảo vệ. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được tài liệu của nguyên đơn, bị đơn nộp Bản tự bảo vệ, chọn Trọng tài viên và đơn kiện lại (nếu có) kèm tài liệu, chứng cứ liên quan. Nếu bị đơn không hồi đáp trong vòng 7 ngày làm việc tiếp theo, chủ tịch TRACENT quyết định chỉ định Trọng tài viên cho bị đơn.

Bước 4: Thành lập Hội đồng trọng tài

Trừ trường hợp các bên chọn một Trọng tài viên duy nhất theo hình thức Trọng tài vụ việc, hai Trọng tài viên sẽ được chọn hoặc chỉ định bầu Trọng tài viên thứ ba làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài để giải quyết vụ tranh chấp.

Bước 5: Chuyển hồ sơ cho Hội đồng trọng tài

Sau khi Hội đồng trọng tài được thành lập, TRACENT chuyển hồ sơ vụ kiện cho Hội đồng trọng tài xem xét giải quyết.

Bước 6: Phiên họp giải quyết tranh chấp

Khi có đủ thông tin cần thiết để giải quyết vụ tranh chấp, Hội đồng trọng tài quyết định triệu tập các bên tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp.

Bước 7: Ban hành phán quyết trọng tài

Phán quyết của trọng tài có thể ban hành ngay tại phiên họp giải quyết tranh chấp hoặc chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc phiên họp giải quyết tranh chấp.

>>Xem thêm: Các trường hợp đình chỉ giải quyết tại TRACENT

Giải quyết tranh chấp tại Tracent

Giải quyết tranh chấp tại Tracent

Dịch vụ tư vấn khởi kiện bằng Tracent chuyên nghiệp

Tư vấn soạn thảo đơn khởi kiện

Luật sư hỗ trợ soạn thảo đơn khởi kiện tại Tracent với các công việc cụ thể:

 • Thu thập và kiểm tra thông tin của nguyên đơn và bị đơn.
 • Phân tích hồ sơ vụ việc, tóm tắt nội dung tranh chấp.
 • Xây dựng cơ sở pháp lý vững chắc cho việc khởi kiện.
 • Đưa ra các yêu cầu cụ thể, hợp lý của nguyên đơn.
 • Tư vấn chọn trọng tài viên hoặc yêu cầu Tracent chỉ định.
 • Tư vấn lựa chọn trọng tài viên: Phân tích ưu nhược điểm của các trọng tài viên. Đề xuất phương án chọn hoặc đề nghị chỉ định
 • Đảm bảo chữ ký hợp lệ của người đại diện trên đơn.
 • Thu thập và sắp xếp thỏa thuận trọng tài kèm theo.
 • Chuẩn bị bản chính hoặc bản sao các tài liệu chứng cứ liên quan.
 • Kiểm tra số lượng bản sao đúng quy định.
 • Rà soát toàn bộ đơn, đảm bảo đầy đủ nội dung.
 • Tư vấn về thủ tục nộp đơn và các bước tiếp theo.

Sự hỗ trợ này giúp đơn khởi kiện đáp ứng yêu cầu Tracent, tăng hiệu quả giải quyết tranh chấp.

>>Xem thêm: Tư vấn oạn đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp thương mại tại Tracent

Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

Khi hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ khởi kiện tại Trung tâm Trọng tài Thương mại TP.HCM, luật sư thực hiện các công việc sau:

 • Soạn thảo đơn khởi kiện theo quy định Tracent
 • Xác định yêu cầu khởi kiện
 • Hoàn thiện thủ tục: Đính kèm thỏa thuận trọng tài gốc hoặc bản sao. Sắp xếp tài liệu chứng cứ theo trình tự logic
 • Kiểm tra hồ sơ: Đối chiếu với quy định tại Tracent. Đảm bảo đủ số lượng bản sao theo yêu cầu. Rà soát lần cuối nội dung và hình thức.
 • Tư vấn thủ tục nộp đơn và lệ phí
 • Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ khởi kiện đòi hỏi sự tỉ mỉ và chuyên môn. Luật sư sẽ đảm bảo hồ sơ đáp ứng yêu cầu, tăng cơ hội giải quyết tranh chấp hiệu quả.

Tư vấn về thủ tục thụ lý khởi kiện

Thủ tục thụ lý khởi kiện tại Tracent đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc. Chuyên tư vấn luật cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp về thủ tục này. Dưới đây là các bước quan trọng trong quá trình tư vấn thủ tục thụ lý khởi kiện:

 • Kiểm tra tính hợp lệ của thỏa thuận trọng tài
 • Xác định phạm vi giải quyết tranh chấp
 • Đánh giá điều khoản chọn trọng tài viên
 • Tư vấn về thời hiệu khởi kiện:Xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu. Tính toán thời hạn khởi kiện còn lại. Hướng dẫn thủ tục xin gia hạn (nếu cần)
 • Hỗ trợ nộp hồ sơ khởi kiện: Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Hướng dẫn cách thức nộp đơn. Theo dõi quá trình tiếp nhận hồ sơ
 • Tư vấn về phí trọng tài thụ lý tại Tracent
 • Giải đáp thắc mắc về quá trình thụ lý đơn khởi kiện tại Tracent

Chuyên tư vấn luật cam kết hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình thụ lý khởi kiện tại Tracent. Chúng tôi đảm bảo thủ tục được thực hiện đúng quy định, bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Hướng dẫn quy trình giải quyết vụ kiện

Khi tư vấn về quy trình giải quyết vụ kiện tại Trung tâm Trọng tài Thương mại, luật sư sẽ thực hiện các công việc sau:

 • Xây dựng chiến lược pháp lý: Phân tích điểm mạnh, yếu của vụ việc. Đề xuất hướng giải quyết tối ưu.
 • Đại diện tại phiên họp: Trình bày lập luận thuyết phục. Phản biện các ý kiến của phía đối phương.
 • Tư vấn sau phán quyết: Giải thích rõ nội dung, hiệu lực phán quyết. Hướng dẫn thủ tục thi hành hoặc yêu cầu hủy bỏ.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn khởi kiện tại trung tâm trọng tài Tracent:

 1. Tăng khả năng bảo vệ quyền lợi hợp pháp, nhờ chiến lược pháp lý chuyên nghiệp.
 2. Tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp.
 3. Tránh sai sót về thủ tục có thể ảnh hưởng đến kết quả.
 4. Được bảo vệ quyền lợi tối đa trong suốt quá trình.
 5. Giảm áp lực, lo lắng cho người đại diện doanh nghiệp.

Sử dụng dịch vụ luật sư giúp doanh nghiệp tự tin hơn khi giải quyết tranh chấp tại trọng tài thương mại.

>> Xem thêm:  Luật sư đại diện trong các vụ tranh chấp tại Trọng tài Thương mại

Thù lao luật sư tham gia giải quyết tranh chấp tại trung tâm trọng tài Tracent

Thù lao luật sư tham gia giải quyết tranh chấp tại trung tâm trọng tài được căn cứ quy định trong Luật Luật sư 2006 và Nghị định 123/2013/NĐ-CP. Mức thù lao dựa trên nội dung vụ việc và kinh nghiệm luật sư.

Các phương thức tính thù lao gồm:

 • Theo giờ làm việc
 • Trọn gói cho vụ việc
 • Tỷ lệ theo giá trị vụ kiện
 • Hợp đồng dài hạn cố định
 • Có thể bao gồm chi phí đi lại, lưu trú tùy theo thỏa thuận.

Thù lao được thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý. Chi phí đi lại, lưu trú cũng được thỏa thuận riêng.

Khi thuê luật sư tham gia giải quyết tranh chấp tại trung tâm trọng tài, khách hàng cần lưu ý thỏa thuận rõ về mức thù lao và phương thức tính. Điều này giúp minh bạch chi phí và tránh tranh chấp sau này.

Thù lao luật sư trọng tài

Thù lao luật sư trọng tài

Chuyên tư vấn luật cung cấp dịch vụ tư vấn khởi kiện chuyên nghiệp tại trung tâm trọng tài Tracent. Chúng tôi hỗ trợ soạn thảo đơn, chuẩn bị hồ sơ và hướng dẫn thủ tục thụ lý. Tư vấn trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại. Liên hệ hotline 1900636387 để được tư vấn chi tiết về dịch vụ pháp lý của chúng tôi. Chúng tôi cam kết mang đến giải pháp tối ưu khi khởi kiện tại trung tâm trọng tài Tracent.

Bài viết liên quan:

4.8 (11 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 787 bài viết