Dịch Vụ Luật Sư

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng Tracent

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng Tracent cung cấp giải pháp hiệu quả cho cá nhân, doanh nghiệp. Dịch vụ bao gồm tư vấn pháp lý, đại diện khách hàng trong quá trình tố tụng trọng tài. Luật sư am hiểu quy trình, thủ tục tại Trung tâm Trọng tài Thương mại TP.HCM (Tracent). Chúng tôi hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền lợi trước các tranh chấp thương mại phức tạp. Doanh nghiệp cần tìm hiểu chi tiết về dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp này.

Giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng Tracent

Giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng Tracent

Quy trình tố tụng tại Tracent

Nộp đơn khởi kiện

Nộp đơn khởi kiện là bước đầu tiên trong quy trình tố tụng tại Tracent. Đơn khởi kiện cần bao gồm các thông tin cơ bản theo khoản 1 Điều 14 Quy tắc tố tụng trọng tài Tracent.

 • Nguyên đơn phải ghi rõ ngày tháng lập đơn, thông tin các bên liên quan.
 • Nội dung đơn cần tóm tắt vụ tranh chấp, nêu cơ sở khởi kiện.
 • Trị giá tranh chấp và yêu cầu cụ thể của nguyên đơn phải được nêu rõ.
 • Nguyên đơn có quyền chọn hoặc yêu cầu Tracent chỉ định trọng tài viên.
 • Đơn phải có chữ ký hợp lệ của người đại diện theo pháp luật hoặc ủy quyền.

Khi nộp đơn khởi kiện, nguyên đơn cần đính kèm thỏa thuận trọng tài. Các tài liệu liên quan bản chính hoặc bản sao cũng phải được nộp kèm. Số lượng bản đơn và tài liệu phải tuân theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Quy tắc tố tụng trọng tài Tracent. Việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giúp quá trình nộp đơn khởi kiện diễn ra thuận lợi.

Nộp đơn khởi kiện đúng quy định là bước quan trọng khởi đầu vụ kiện. Nguyên đơn cần nghiên cứu kỹ Quy tắc tố tụng Tracent trước khi nộp đơn. Tư vấn từ luật sư có thể giúp hoàn thiện hồ sơ khởi kiện hiệu quả.

Thông báo

Theo quy định của Điều 15 Quy tắc tố tụng trọng tài Tracent thì trong thời gian 07 ngày kể từ khi nguyên đơn nộp đơn khởi kiện và phí trọng tài, Tracent gửi thông báo cho bị đơn, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Bị đơn nộp bản tự bảo vệ

Quy tắc tố tụng Tracent cho phép Bên bị đơn nộp bản tự bảo vệ trong thời hạn 30 ngày (hoặc dài hơn khi có đơn xin gia hạn), quy định cụ thể tại Điều 16.

Bản tự bảo vệ phải bao gồm các nội dung như: ngày tháng lập bản tự bảo vệ, thông tin bị đơn, thông tin người làm chứng (nếu có), cơ sở và chứng cứ bảo vệ, chỉ định trọng tài viên.

Nếu bị đơn không nộp bản tự bảo vệ trong thời hạn thì tố tụng trọng tài vẫn tiếp tục.

Thành lập hội đồng trọng tài

Quy trình thành lập hội đồng trọng tài tại Tracent gồm các bước sau:

Bước 1. Chọn trọng tài viên cho nguyên đơn

Nguyên đơn chọn hoặc yêu cầu Tracent chỉ định một trọng tài viên. Nếu nguyên đơn yêu cầu, Chủ tịch Tracent chỉ định trong 7 ngày.

Bước 2. Chọn trọng tài viên cho bị đơn

Bị đơn có 30 ngày để chọn hoặc yêu cầu Tracent chỉ định trọng tài viên. Nếu bị đơn không thực hiện, Chủ tịch Tracent chỉ định trong 7 ngày tiếp theo.

Bước 3. Bầu Chủ tịch Hội đồng trọng tài

Hai trọng tài viên đã chọn bầu Chủ tịch trong 7 ngày. Nếu không thực hiện được, Chủ tịch Tracent chỉ định trong 5 ngày.

Bước 4. Thông báo thành lập Hội đồng

Tracent thông báo cho các bên về việc thành lập Hội đồng trọng tài trong 5 ngày.

Quy trình thành lập hội đồng trọng tài đảm bảo công bằng cho các bên tranh chấp.

Đối với trường hợp đặc biệt là thành lập hội đồng Trọng tài viên duy nhất: Các bên có 30 ngày để thống nhất chọn hoặc yêu cầu Tracent chỉ định. Nếu không, Chủ tịch Tracent chỉ định trong 7 ngày tiếp theo.

Căn cứ: Điều 18 và 19 Quy tắc tố tụng trọng tài Tracent

Chuẩn bị và tiến hành phiên họp giải quyết tranh chấp

Hội đồng trọng tài thực hiện các bước sau để chuẩn bị phiên họp giải quyết tranh chấp:

Bước 1. Nghiên cứu tài liệu

Hội đồng xem xét kỹ lưỡng hồ sơ vụ việc và chứng cứ các bên cung cấp.

Bước 2. Xác minh sự việc – chuẩn bị

 • Tiến hành điều tra, xác minh thông tin, chứng cứ liên quan đến tranh chấp khi cần thiết.
 • Triệu tập người làm chứng nếu có
 • Áp dụng biện pháp khẩn cấp (nếu cần).
 • Mời giám định: để làm rõ các vấn đề kỹ thuật (nếu cần)

Quy trình này giúp Hội đồng trọng tài nắm bắt toàn diện vụ việc, đảm bảo phiên họp diễn ra hiệu quả.

Bước 3. Quyết định thời gian và địa điểm

Hội đồng Trọng tài quyết định thời gian và địa điểm mở phiên họp giải quyết tranh chấp. Các bên có thể thỏa thuận khác nếu muốn.

Bước 4. Gửi giấy triệu tập

Giấy triệu tập phiên họp đầu tiên được gửi cho các bên ít nhất 15 ngày trước. Thời hạn này có thể thay đổi theo thỏa thuận của các bên.

Bước 5. Tiến hành phiên họp

Phiên họp giải quyết tranh chấp thường không công khai. Hội đồng Trọng tài có thể áp dụng biện pháp nếu bên nào vi phạm quy định này.

Bước 6. Kết thúc phiên họp

Khi không còn tài liệu hoặc nội dung cần làm rõ, Hội đồng Trọng tài tuyên bố kết thúc phiên họp cuối cùng.

Ra phán quyết và thi hành quyết định trọng tài

Ra phán quyết và thi hành quyết định trọng tài là giai đoạn cuối trong quy trình tố tụng tại Tracent. Quá trình này bao gồm các bước sau:

Bước 1. Ban hành phán quyết

 • Hội đồng trọng tài ra phán quyết trong vòng 30 ngày sau phiên họp cuối.
 • Phán quyết phải bằng văn bản, có đầy đủ nội dung theo quy định.
 • Trọng tài viên ký vào phán quyết, trừ trường hợp đặc biệt.

Bước 2. Gửi phán quyết cho các bên

 • Mỗi bên nhận một bản chính phán quyết ngay sau khi ban hành.
 • Các bên có thể yêu cầu bản sao với phí quy định.

Bước 3. Sửa chữa và giải thích phán quyết

 • Trong 30 ngày, các bên có thể yêu cầu sửa lỗi hoặc giải thích nội dung.
 • Hội đồng trọng tài xem xét và đáp ứng yêu cầu hợp lý.

Bước 4. Thi hành phán quyết

 • Các bên được khuyến khích tự nguyện thi hành phán quyết.
 • Nếu không tự nguyện, bên thắng kiện có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án.

Bước 5. Thủ tục thi hành

 • Làm đơn yêu cầu thi hành án sau khi hết thời hạn tự nguyện.
 • Cơ quan thi hành án sẽ thực hiện theo quy định pháp luật.

Ra phán quyết và thi hành quyết định trọng tài đảm bảo hiệu lực của quá trình giải quyết tranh chấp. Quy trình tại Điều 34, 35 Quy tắc tố tụng trọng tài của Tracent tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi các bên.

>> Xem thêm: Các trường hợp đình chỉ giải quyết tại TRACENT

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng Tracent

Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng Tracent

Tư vấn pháp lý chuyên sâu trong giải quyết tranh chấp hợp đồng

Luật sư chuyên giải quyết tranh chấp hợp đồng sẽ hỗ trợ:

 • Phân tích toàn diện hợp đồng: Luật sư rà soát kỹ lưỡng từng điều khoản hợp đồng. Đánh giá tính hợp pháp của hợp đồng. Từ đó, xác định chính xác quyền và nghĩa vụ các bên. Để kịp thời phát hiện các lỗ hổng pháp lý tiềm ẩn trong văn bản.
 • Tư vấn khi phát sinh tranh chấp: Luật sư thu thập và phân loại các chứng cứ liên quan. Tư vấn đánh giá mức độ vi phạm của mỗi bên, tư vấn hậu quả pháp lý có thể xảy ra.
 • Tư vấn phương án giải quyết tối ưu: Luật sư đề xuất các biện pháp thương lượng và hòa giải. Luật sư phân tích lợi ích khi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại. Đồng thời, họ còn tư vấn lựa chọn phương án phù hợp nhất.

Tư vấn pháp lý chuyên sâu trong giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo vệ tối đa quyền lợi khách hàng. Dịch vụ này giúp giải quyết tranh chấp nhanh chóng và hiệu quả.

Hỗ trợ hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp

Luật sư đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ hòa giải thương mại:

 • Phân tích hồ sơ vụ việc, nghiên cứu tài liệu và chứng cứ liên quan.
 • Trong phiên hòa giải, luật sư tham gia cùng khách hàng, trình bày quan điểm bảo vệ quyền lợi, đề xuất, tư vấn phản hồi thích hợp.
 • Luật sư soạn thảo dự thảo biên bản hòa giải, rà soát nội dung thỏa thuận, hướng dẫn thực hiện thỏa thuận.
 • Nếu hòa giải không thành, luật sư đề xuất phương án giải quyết thay thế.
 • Hỗ trợ hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp đòi hỏi kinh nghiệm chuyên môn của luật sư.

Sự tư vấn hiệu quả giúp các bên đạt thỏa thuận công bằng, giải quyết tranh chấp nhanh chóng.

Đại diện trong toàn bộ quá trình tố tụng

Căn cứ phạm vi ủy quyền của khách hàng mà luật sư có thể tham gia trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng. Tùy vào giai đoạn cụ thể mà Luật sư có những chiến lược khác nhau.

 • Tại các phiên hòa giải, luật sư tham gia, đề xuất phương án giải quyết có lợi cho khách hàng..
 • Tại các phiên họp trọng tài, họ đại diện khách hàng trình bày lập luận sắc bén, đối đáp hiệu quả với bên đối phương. Luật sư tận dụng kiến thức chuyên môn và kỹ năng tranh tụng để bảo vệ quyền lợi tối đa cho khách hàng trước hội đồng trọng tài.
 • Sau khi có phán quyết, luật sư phân tích kỹ lưỡng và tư vấn phương án thực hiện phù hợp nhất.

Với chuyên môn sâu rộng, luật sư nỗ lực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng xuyên suốt quá trình tố tụng trọng tài thương mại. Sự đồng hành chuyên nghiệp này giúp tăng đáng kể cơ hội giải quyết tranh chấp thành công, đem lại kết quả tối ưu cho khách hàng.

Phí dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng Tracent

Phí tư vấn ban đầu

Dịch vụ tư vấn chuyên sâu về giải quyết tranh chấp hợp đồng đòi hỏi chuyên môn cao từ luật sư. Mức phí cho dịch vụ này là 1.000.000 đồng cho mỗi giờ tư vấn chuyên sâu. Đây là mức phí hợp lý cho kiến thức và kinh nghiệm của luật sư chuyên nghiệp.

Nội dung tư vấn chuyên sâu bao gồm phân tích chi tiết các điều khoản hợp đồng liên quan. Luật sư sẽ đánh giá toàn diện tình huống pháp lý và xác định các vấn đề tranh chấp chính. Họ sẽ đề xuất chiến lược giải quyết tranh chấp phù hợp nhất cho trường hợp cụ thể.

Dịch vụ tư vấn chuyên sâu giúp khách hàng hiểu rõ vị thế pháp lý của mình. Điều này cho phép khách hàng đưa ra quyết định sáng suốt về cách thức giải quyết tranh chấp. Kiến thức chuyên môn của luật sư sẽ giúp tối ưu hóa chiến lược pháp lý cho khách hàng.

Với dịch vụ tư vấn chuyên sâu, khách hàng sẽ có công cụ pháp lý mạnh mẽ để bảo vệ quyền lợi. Hãy liên hệ ngay để đặt lịch tư vấn sơ bộ miễn phí với luật sư của chúng tôi.

Phí dịch vụ theo giai đoạn và trọn gói

Phí dịch vụ luật sư tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng trọng tài thương mại sẽ được Hội đồng luật sư ấn định. Mức phí này sẽ căn cứ vào nhu cầu của khách hàng, công việc của luật sư phải thực hiện. Để thuận tiện cho khách hàng chúng tôi chia đa dạng các dịch vụ theo giai đoạn như sau:

 • Gói dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng Tracent
 • Gói dịch vụ tư vấn và soạn thảo văn bản trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng
 • Gói dịch vụ đại diện chuẩn bị và nộp đơn khởi kiện tại trung tâm trọng tài
 • Gói dịch vụ đại diện tham gia hòa giải thương mại
 • Gói dịch vụ tham gia phiên họp giải quyết tranh chấp
 • Gói dịch vụ luật sư tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng trọn gói tại trung tâm trọng tài.

Tùy vào mức độ phức tạp của vụ việc, công việc, thời gian luật sư phải thực hiện, kinh nghiệm của luật sư mà mức phí cho từng gói dịch vụ và từng vụ việc là khác nhau.

Mức phí cuối cùng sẽ được Luật sư và khách hàng cùng thống nhất. Mức phí này được ghi nhận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Lưu ý: Phí dịch vụ không bao gồm các thuế giá trị giá tăng (VAT) các loại phí, lệ phí Nhà nước, Phí tại các Trung tâm trọng tài.

Quy trình thuê luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng Tracent

Quy trình cung cấp dịch vụ pháp lý thường bao gồm các bước sau:

Bước 1. Tiếp nhận thông tin từ khách hàng:

Khách hàng có thể liên hệ với luật sư qua điện thoại, email, website hoặc đến trực tiếp văn phòng luật sư. Luật sư sẽ tiếp nhận thông tin từ khách hàng về vụ việc và yêu cầu của họ.

Bước 2. Ký hợp đồng dịch vụ pháp lý:

Nếu khách hàng đồng ý với phương án giải quyết của luật sư, hai bên sẽ ký hợp đồng dịch vụ pháp lý. Hợp đồng dịch vụ pháp lý ghi rõ các điều khoản về phạm vi dịch vụ, phí dịch vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên.

Bước 3. Nghiên cứu hồ sơ vụ việc:

Khách hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin và tài liệu cho luật sư.

Luật sư sẽ nghiên cứu pháp luật liên quan đến vụ việc để xác định căn cứ pháp lý cho việc giải quyết vụ việc.

Bước 4. Thay mặt thực hiện thủ tục pháp lý:

Luật sư có thể thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý giải quyết tranh chấp.

Luật sư sẽ thông báo cho khách hàng về tiến độ giải quyết vụ việc và kết quả của các thủ tục pháp lý.

Quy trình thuê luật sư

Quy trình thuê luật sư

Giải quyết tranh chấp hợp đồng tại Tracent đòi hỏi hiểu biết về quy trình tố tụng. Dịch vụ luật sư chuyên nghiệp hỗ trợ tư vấn, hòa giải và đại diện trong quá trình. Phí dịch vụ được tính theo giai đoạn hoặc trọn gói, phù hợp nhu cầu. Để bảo vệ quyền lợi trong tranh chấp thương mại, liên hệ hotline 1900636387 ngay hôm nay. Chúng tôi cam kết mang đến giải pháp hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn.

Bài viết liên quan:

5 (12 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 787 bài viết