Dịch Vụ Luật Sư

Tư vấn soạn đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp thương mại tại Tracent

Soạn đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp thương mại tại Tracent yêu cầu sự chuẩn xác về hình thức và nội dung. Đơn cần nêu rõ thông tin các bên, tóm tắt tranh chấp, yêu cầu giải quyết và bằng chứng đính kèm. Việc soạn thảo đúng quy định của Quy tắc Hòa giải Tracent giúp quá trình hòa giải diễn ra nhanh chóng. Bài viết dưới đây của Chuyên tư vấn luật là hướng dẫn chi tiết về quy trình và nội dung soạn đơn yêu cầu hòa giải tại Tracent.

"Cách

Cách soạn đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp thương mại tại Tracent

Điều kiện giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải tại Tracent

Điều kiện giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải tại Tracent phải đáp ứng quy định tại Điều 5 Quy tắc Hòa giải được Đại hội Toàn thể Hòa giải viên Tracent thông qua và có hiệu lực áp dụng kể từ ngày tháng năm 2018 (sau đây gọi là Quy tắc Hoà giải). Theo đó, Tracent giải quyết tranh chấp thương mại khi các bên thỏa thuận hòa giải tại Tracent. Thỏa thuận này là nền tảng cho quá trình hòa giải. Các bên có thể lập thỏa thuận trước khi xảy ra tranh chấp, sau khi tranh chấp phát sinh, hoặc bất kỳ thời điểm nào trong quá trình giải quyết. Hiệu lực của thỏa thuận hòa giải được quy định như sau:

Thứ nhất, Đối với cá nhân tham gia:

 • Nếu cá nhân chết, người thừa kế tiếp tục thực hiện việc hòa giải.
 • Khi cá nhân mất năng lực hành vi, người đại diện pháp luật tiếp tục thủ tục thỏa thuận. (trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác)

Thứ hai, Đối với tổ chức tham gia: tổ chức chấm dứt hoạt động, Tổ chức phá sản, tổ chức giải thể, tổ chức hợp nhất, sáp nhập, tổ chức chia, tách, tổ chức chuyển đổi hình thức thì thỏa thuận vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền, nghĩa vụ, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Hướng dẫn soạn đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp thương mại

Nội dung của đơn yêu cầu hòa giải

Đơn yêu cầu hòa giải tại Tracent cần đáp ứng đúng quy định tại Điều 14 của Quy tắc hòa giải. Theo đó, nội dung đơn cần bao gồm các thông tin cơ bản về các bên tranh chấp và vụ việc.

 • Phần mở đầu ghi rõ ngày tháng năm làm đơn, tên và địa chỉ đầy đủ của bên yêu cầu và bên bị yêu cầu hòa giải.
 • Phần nội dung trình bày tóm tắt nội dung vụ tranh chấp, nêu rõ loại tranh chấp, diễn biến sự việc và cơ sở pháp lý liên quan.
 • Phần yêu cầu cụ thể cần nêu rõ số tiền hoặc giá trị tài sản tranh chấp, hình thức giải quyết mong muốn.
 • Đơn cũng cần đề xuất số lượng hòa giải viên và có thể đề cử tên hòa giải viên từ danh sách của Tracent.
 • Cuối cùng là thông tin liên hệ của người nộp đơn để Tracent tiện liên lạc.

Đơn yêu cầu hòa giải cần đính kèm thỏa thuận hòa giải giữa các bên (nếu có) và bản sao các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ tranh chấp. Các tài liệu gốc cần được công chứng hoặc chứng thực theo quy định. Đơn và tài liệu kèm theo có thể lập bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Cách soạn thảo đơn yêu cầu hòa giải chuyên nghiệp

Soạn thảo đơn yêu cầu hòa giải cần tuân thủ hình thức và nội dung theo quy định của Tracent. Sử dụng ngôn ngữ chính xác, khách quan khi trình bày vụ việc và yêu cầu giải quyết. Cung cấp đầy đủ thông tin về các bên tranh chấp, bao gồm tên hợp pháp, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền.

Phần nội dung tranh chấp cần nêu rõ loại hình tranh chấp, tóm tắt diễn biến sự việc và cơ sở pháp lý. Trình bày các yêu cầu giải quyết một cách cụ thể, rõ ràng về số tiền hoặc hành vi yêu cầu thực hiện. Liệt kê các bằng chứng đính kèm và giải thích sự liên quan của các bằng chứng đó.

Đề xuất về số lượng và danh sách hòa giải viên cần phù hợp với quy mô vụ việc. Cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ của người nộp đơn để tiện trao đổi. Kiểm tra kỹ nội dung trước khi nộp, đảm bảo đơn hoàn chỉnh, rõ ràng và đáp ứng yêu cầu của Tracent.

Quy trình yêu cầu giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại tại Tracent

Quy trình xử lý đơn tại Tracent

Tracent tiếp nhận và xử lý đơn yêu cầu hòa giải theo quy trình chặt chẽ. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Tracent gửi thông báo cho bên bị yêu cầu. Thông báo kèm theo bản sao đơn yêu cầu, tài liệu liên quan và , Danh sách hòa giải viên thương mại, Quy tắc hòa giải,Biểu phí hòa giải của của Tracent.

Bên bị yêu cầu có 15 ngày để trả lời bằng văn bản về việc đồng ý hoặc từ chối hòa giải.

 • Nếu đồng ý, hai bên sẽ thỏa thuận về số lượng và lựa chọn hòa giải viên. Tracent hỗ trợ các bên đạt được thống nhất về các vấn đề thủ tục. Sau khi nhận đủ tạm ứng phí từ hai bên, quá trình hòa giải chính thức bắt đầu.
 • Trường hợp bên bị yêu cầu từ chối hoặc không trả lời, Tracent sẽ thông báo cho bên yêu cầu về việc đình chỉ hòa giải. Tracent có thể trả lại đơn và tài liệu nếu bên yêu cầu đề nghị.
 • Quy trình xử lý đơn tại Tracent đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi của các bên.

Quy trình này được quy định từ Điều 15 đến Điều 18 Quy tắc hòa giải Tracent.

Quy trình giải quyết hòa giải tranh chấp thương mại tại Tracent

Quy trình giải quyết hòa giải tranh chấp thương mại tại Tracent

Chuẩn bị cho phiên hòa giải

Sau khi đồng ý hòa giải, các bên cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho phiên họp. Hòa giải viên có thể yêu cầu các bên cung cấp thêm thông tin, tài liệu liên quan đến vụ tranh chấp. Hòa giải viên có thể gặp riêng 1 bên, hai bên hoặc bên thứ 3 (có lập biên bản). Các bên nên rà soát lại toàn bộ hồ sơ, chứng cứ và chuẩn bị các lập luận, đề xuất giải pháp. ( Điều 19 Quy tắc hòa giải).

Theo Điều 21 Quy tắc hòa giải, Tracent sẽ gửi giấy mời tham dự phiên họp hòa giải cho các bên. Thời hạn gửi thông báo chậm nhất 10 ngày trước ngày diễn ra. Các bên cần xác nhận tham dự và thông báo danh sách người đại diện, người trợ giúp nếu có. Chuẩn bị các tài liệu cần thiết để trình bày tại phiên họp.

Tiến hành hòa giải

Theo Điều 22 Quy tắc hòa giải, phiên hoà giải được tiến hành như sau:

 • Hòa giải viên tiến hành hòa giải theo phương thức mà họ nhận thấy thích hợp nhất, nếu các bên không thoả thuận.
 • Hòa giải viên đều có thể đưa ra các gợi ý và đề xuất giải pháp giải quyết tranh chấp trong quá trình hòa giải.
 • Trường hợp không đạt được thỏa thuận, các bên lập biên bản hòa giải không thành. Các bên cùng xác định chấm dứt hòa giải hoặc đề nghị tổ chức phiên họp tiếp theo.
 • Trường hợp đạt được thỏa thuận giải quyết vụ việc, các bên lập Văn bản về kết quả hòa giải thành.

Kết quả hòa giải

Kết quả hòa giải được ghi nhận bằng văn bản có chữ ký của các bên và hòa giải viên. Nếu đạt được thỏa thuận, các bên ký kết văn bản về kết quả hòa giải thành. Văn bản này có giá trị pháp lý, hiệu lực thi hành đối với các bên theo quy định pháp luật dân sự.

Nội dung văn bản kết quả hòa giải thành bao gồm thông tin các bên, tóm tắt vụ việc, thỏa thuận đạt được và phương án thực hiện. Văn bản được lập thành 3 bản chính, mỗi bên giữ một bản và Tracent lưu một bản. Các bên có thể yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành.

Trường hợp không đạt được thỏa thuận, các bên lập biên bản hòa giải không thành. Biên bản ghi nhận diễn biến và kết quả phiên họp. Biên bản này phải có chữ ký xác nhận của các bên và hòa giải viên. Các bên có thể đề nghị tiếp tục hòa giải hoặc chấm dứt quá trình hòa giải tại Tracent.

Quy trình này được Trung tâm quy định cụ thể tại Điều 22, Điều 23 của Quy tắc hòa giải.

Dịch vụ tư vấn soạn đơn yêu cầu hòa giải

Tư vấn hòa giải tại Tracent

Chuyên tư vấn luật cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp. Đặc biệt trong lĩnh vực liên quan đến thủ tục hòa giải thương mại. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá tính khả thi của việc giải quyết tranh chấp bằng hòa giải. Dịch vụ tư vấn bao gồm:

 • Hướng dẫn quy trình hòa giải tại Tracent.
 • Phân tích sự kiện pháp lý và lên phương án hòa giải phù hợp cho khách hàng.
 • Giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về thủ tục, chi phí và lộ trình thực hiện.

Tư vấn phương án hòa giải tranh chấp thương mại

Tư vấn phương án hòa giải tranh chấp thương mại

Soạn thảo đơn đề nghị

Tracent hỗ trợ doanh nghiệp soạn thảo đơn yêu cầu hòa giải đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý. Đơn yêu cầu được soạn thảo theo đúng mẫu và hướng dẫn của Tracent. Ngôn ngữ sử dụng chuyên nghiệp, khách quan khi trình bày vụ việc và yêu cầu giải quyết. Các thông tin về các bên tranh chấp, nội dung tranh chấp, yêu cầu cụ thể được thể hiện rõ ràng, logic.

Tham gia phiên hòa giải tại Tracent

Chuyên tư vấn luật cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hiệu quả các phiên hòa giải. Các dịch vụ của Chúng tôi bao gồm:

 • Nhận ủy quyền làm việc tại các phiên hòa giải.
 • Đưa ra các lập luận, chứng minh bảo vệ quyền lợi khách hàng.
 • Hỗ trợ thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành.
 • Hồ trọ quá trình thi hành phán quyết trọng tài.

Hòa giải thương mại tại Tracent là phương thức hiệu quả giải quyết tranh chấp cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ, đơn yêu cầu và có kế hoạch tham gia hòa giải. Chúng tôi cung cấp dịch vụ soạn đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp thương mại tại Tracent. Nếu Quý khách thắc mắc hoặc cần liên hệ sử dụng dịch vụ gọi ngay 1900636387 để được hỗ trợ.

Bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

4.8 (12 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 787 bài viết