Dịch Vụ Luật Sư

Nguyên tắc lập phán quyết trọng tài tại VIAC

Nguyên tắc lập phán quyết trọng tài tại VIAC được quy định theo Luật Trọng tài thương mại về những nguyên tắc trong quá trình tố tụng trọng tài tại Việt Nam.  Đây là mối quan tâm của các bên tranh chấp thương mại. Họ rất coi trọng kết quả cuối cùng là phán quyết trọng tài xuất phát từ những quy tắc như thế nào. Vì thế trong bài viết dưới đây, Chuyên tư vấn luật sẽ cung cấp những thông tin cần thiết giúp độc giả hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Quy định về lập phán quyết trọng tàiQuy định về lập phán quyết trọng tài

Phán quyết trọng tài tại VIAC

Theo Điều 2 Điều lệ về Tổ chức Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 204 -TTg ngày 28/4/1993 của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các quan hệ kinh tế quốc tế như các hợp đồng mua bán Ngoại thương, các hợp đồng đầu tư, du lịch, vận tải và bảo hiểm quốc tế, chuyển giao công nghệ, tín dụng và thanh toán quốc tế v.v…  Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam gồm các Trọng tài viên là những người có kiến thức, kinh nghiệm trong các lĩnh vực pháp luật do ban thường trực Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chọn.

Khi giải quyết tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài, các bên tranh chấp luôn mong muốn Trung tâm Trọng tài đưa ra những phán quyết công bằng, hợp pháp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của các bên tranh chấp. Luật Trọng tài thương mại 2010 định nghĩa về phán quyết trọng tài tại Khoản 10 Điều 3 như sau: Phán quyết trọng tài là quyết định của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp và chấm dứt tố tụng trọng tài. Phán quyết trọng tài bao gồm phán quyết trọng tài trong nước và phán quyết trọng tài nước ngoài.

Tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC, Phán quyết trọng tài là chung thẩm theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 Luật Trọng tài thương mại 2010 và có giá trị buộc thi hành đối với các bên. Do đó, phán quyết trọng tài tại Trung tâm Trọng tài chính là kết quả của vụ tranh chấp và các bên phải tuân theo kết quả này.

Quy trình lập phán quyết trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

Nguyên tắc lập phán quyết trọng tài

Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định về nguyên tắc lập phán quyết trọng tài tại Điều 60 như sau: Hội đồng trọng tài ra phán quyết trọng tài bằng cách biểu quyết theo nguyên tắc đa số. Trường hợp biểu quyết không đạt được đa số thì phán quyết trọng tài được lập theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng trọng tài. Nguyên tắc này cũng tương đồng với quy định tại Điều 31 Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC (viết tắt Quy tắc VIAC) khi các phán quyết sẽ chọn theo nguyên tắc đa số hoặc theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Trọng tài. Phán quyết cuối cùng sẽ là phán quyết ràng buộc đối với các bên tranh chấp.

Bên cạnh đó, phán quyết của trọng tài tại VIAC cần đảm bảo về hình thức và nội dung được quy định tại Khoản 1 Điều 32 Quy tắc VIAC bao gồm những phần như sau:

 • Ngày, tháng, năm và địa điểm lập Phán quyết trọng tài;
 • Tên, địa chỉ của Nguyên đơn và Bị đơn;
 • Tên của các Trọng tài viên hoặc Trọng tài viên duy nhất;
 • Tóm tắt Đơn khởi kiện và các vấn đề tranh chấp; tóm tắt Đơn kiện lại và các vấn đề tranh chấp, nếu có;
 • Căn cứ lập Phán quyết trọng tài, trừ khi các bên thỏa thuận không cần nêu căn cứ trong Phán quyết trọng tài;
 • Kết quả giải quyết vụ tranh chấp;
 • Thời hạn thi hành Phán quyết trọng tài;
 • Phân bổ phí trọng tài và các chi phí khác có liên quan;
 • Chữ ký của các Trọng tài viên hoặc Trọng tài viên duy nhất.

Trường hợp có Trọng tài viên không ký tên vào phán quyết, Chủ tịch Hội đồng Trọng tài phải ghi sự việc này vào trong phán quyết trọng tài và nêu rõ lý do. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến kết quả và phán quyết trọng tài vẫn có hiệu lực.

Về thời hạn ra phán quyết, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 32 của Quy tắc VIAC có đề cập: Thời hạn để trọng tài đưa ra phán quyết là 30 ngày kể từ ngày kết thúc phiên họp cuối cùng của vụ tranh chấp. Phán quyết trọng tài phải được Hội đồng Trọng tài gửi tới Trung tâm ngay sau ngày lập. Trung tâm gửi ngay tới các bên bản chính hoặc bản sao có chứng thực của Phán quyết trọng tài. Các bên có quyền yêu cầu Trung tâm cấp thêm bản sao Phán quyết trọng tài và phải trả phí theo quy định của Trung tâm.Thủ tục này thường đơn giản, không tốn quá nhiều thời gian của các bên tham gia tranh chấp.

Phán quyết trọng tài tại VIACPhán quyết trọng tài tại VIAC

>>> Xem thêm: Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

Phán quyết trọng tài có bị kháng cáo không?

Phán quyết trọng tài được ban hành từ những quyết định của Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam. Chính vì thế, phán quyết của trọng tài mang tính chất chung thẩm và ràng buộc các bên. Tuy nhiên trong trường hợp được quy định tại điều 69 Luật Trọng tài thương mại 2010 thì  trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được phán quyết trọng tài, nếu một bên có đủ căn cứ để chứng minh được rằng Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 68 của Luật Trọng tài thương mại 2010, thì có quyền làm đơn gửi Toà án có thẩm quyền yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài. Đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài phải kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu hủy phán quyết trọng tài là có căn cứ và hợp pháp.

Do đó, phán quyết trọng tài không thể bị kháng cáo, kháng nghị mà chỉ bị hủy theo các trường hợp quy định do Tòa án quyết định. Điều này khác biệt với việc tham gia tranh chấp tại Tòa án khi các bên tranh chấp có thể tiến hành kháng cáo và kháng nghị theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Trường hợp nào phán quyết trọng tài bị hủy

Khi phán quyết trọng tài rơi vào các trường hợp thuộc Điều 68 Luật Trọng tài thương mại 2010 thì Tòa án xem xét việc hủy phán quyết trọng tài khi có yêu cầu của một bên trong các trường hợp như:

 • Không có thoả thuận trọng tài hoặc thỏa thuận trọng tài vô hiệu;
 • Thành phần Hội đồng trọng tài, thủ tục tố tụng trọng tài không phù hợp với thỏa thuận của các bên hoặc trái với các quy định của Luật này;
 • Vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài; trường hợp phán quyết trọng tài có nội dung không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài thì nội dung đó bị huỷ;
 • Chứng cứ do các bên cung cấp mà Hội đồng trọng tài căn cứ vào đó để ra phán quyết là giả mạo; Trọng tài viên nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của một bên tranh chấp làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng của phán quyết trọng tài;
 • Phán quyết trọng tài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

Sau khi nộp đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, bên có yêu cầu hủy phán quyết cần thực hiện nghĩa vụ chứng minh:

 • Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết thuộc một trong các trường hợp đó;
 • Đối với trường hợp yêu cầu hủy phán quyết trọng tài vì phán quyết trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam thì Tòa án có trách nhiệm chủ động xác minh, thu thập chứng cứ để đưa ra quyết định hủy hay không hủy phán quyết trọng tài.

Như vậy, các bên tranh chấp được quyền yêu cầu Tòa án xem xét hủy phán quyết trọng tài, Tòa án có nhiệm vụ xem xét phán quyết trọng tài có tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục xét xử của trọng tài và đưa ra quyết định hủy hay không hủy phán quyết.

Phán quyết trọng tài bị hủy bởi Tòa ánPhán quyết trọng tài bị hủy bởi Tòa án

>>> Xem thêm: Thủ tục yêu cầu hủy phán quyết trọng tài thương mại

Luật sư tư vấn về giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Khi tham gia tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài, các bên cần tuân thủ đúng trình tự, quy tắc của việc giải quyết vụ tranh chấp. Để nắm rõ hơn quy trình tham gia giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, luật sư sẽ cung cấp một số dịch vụ nhằm hỗ trợ các chủ thể tham gia vụ tranh chấp về hành lang pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên tham gia bao gồm:

 • Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng về việc tham gia vụ tranh chấp;
 • Tư vấn các quy định của pháp lý liên quan đến tranh chấp bằng trọng tài thương mại;
 • Thay mặt khách hàng soạn thảo và nộp đơn yêu cầu tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam;
 • Soạn thảo văn bản tự khai, văn bản pháp lý khác có liên quan;
 • Thay mặt khách hàng đi thu thập những giấy tờ, chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp;
 • Luật sư trực tiếp tham gia tranh tụng tại Trung tâm Trọng tài và Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

>>> Xem thêm: Luật sư đại diện trong các vụ tranh chấp tại Trọng tài Thương mại

Phán quyết của trọng tài có giá trị tương đương với phán quyết của Tòa án, do đó việc lập phán quyết trọng tài cần tuân thủ các quy định của pháp luật nhất định. Bài viết trên đây của chúng tôi thông tin đến độc giả những quy định pháp lý liên quan đến nguyên tắc lập phán quyết trọng tài tại VIAC. Nếu quý khách hàng có những thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ hotline 1900.63.63.87 hoặc Chuyên tư vấn luật để được hỗ trợ một cách nhanh chóng nhất.

4.9 (19 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 127 bài viết