Dịch Vụ Luật Sư

Dịch vụ nhận ủy quyền tham gia hòa giải thương mại tại Tracent

Dịch vụ nhận ủy quyền tham gia hòa giải thương mại tại Tracent hỗ trợ giải quyết tranh chấp hiệu quả. Tracent, trung tâm trọng tài thương mại tại TP.HCM, tổ chức quy trình tố tụng hòa giải chuyên nghiệp. Chúng tôi đảm bảo phạm vi hòa giải phù hợp và tuân thủ quy tắc hòa giải nghiêm ngặt. Văn bản ủy quyền được xem xét kỹ lưỡng trước khi chấp nhận tham gia phiên họp hòa giải. Bài viết này sẽ trình bày cụ thể nội dung dịch vụ này.

Ủy quyền tham gia hòa giải tại Tracent

Ủy quyền tham gia hòa giải tại Tracent

Phạm vi và quy trình tố tụng hòa giải thương mại tại Tracent

Các loại tranh chấp thương mại được giải quyết

Tracent giải quyết nhiều loại tranh chấp thương mại theo quy định pháp luật. Phạm vi hòa giải thương mại được quy định tại Điều 3 Quy tắc hòa giải Tracent.

Theo Điều 3 Quy tắc hòa giải Tracent, các loại tranh chấp được giải quyết bao gồm:

 1. Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại
 2. Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại
 3. Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng hòa giải

Điều 4 Quy tắc hòa giải Tracent quy định về tranh chấp có yếu tố nước ngoài. Cụ thể:

 • Tranh chấp có yếu tố nước ngoài là tranh chấp phát sinh trong quan hệ thương mại, quan hệ pháp luật khác có yếu tố nước ngoài theo Bộ luật dân sự
 • Các tranh chấp nêu tại Điều 3 có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Tracent

Hòa giải viên thương mại đóng vai trò trung gian hỗ trợ các bên theo Điều 2 Quy tắc hòa giải Tracent. Phương thức này giúp các bên chủ động tìm giải pháp, đảm bảo tính bảo mật.

Tracent cung cấp dịch vụ hòa giải đa dạng các loại tranh chấp thương mại. Doanh nghiệp nên cân nhắc lựa chọn hòa giải thương mại tại Tracent khi phát sinh tranh chấp.

>>> Xem thêm: Các trường hợp đình chỉ giải quyết tại TRACENT

Quy trình tố tụng hòa giải tại Tracent

Chương II Quy tắc hòa giải Tracent quy định chi tiết về quy trình tố tụng hòa giải thương mại tại Tracent:

Bước 1. Đơn yêu cầu hòa giải

Bên yêu cầu hòa giải gửi đơn yêu cầu hòa giải đến Tracent. Đơn yêu cầu hòa giải phải kèm theo các tài liệu liên quan và thỏa thuận hòa giải.

Bước 2. Thông báo về yêu cầu hòa giải:

Tracent gửi thông báo cho bên kia trong thời gian 3 ngày về yêu cầu hòa giải và yêu cầu bên kia phản hồi trong thời hạn 15 ngày. Bên kia có thể đồng ý hoặc từ chối hòa giải

Bước 3. Ý kiến của bên kia

Trường hợp 1: Từ chối hòa giải

Trường hợp 2: Đồng ý hòa giải

Nếu bên kia đồng ý hòa giải, Tracent sẽ thu thập tạm ứng chi phí hòa giải từ hai bên. Bắt đầu liên hệ để thống nhất về số lượng hòa giải viên, lựa chọn hòa giải viên và các vấn đề khác liên quan.

Tracent có thể chỉ định hòa giải viên nếu các bên không thống nhất được.

Bước 4. Tiến hành quá trình hòa giải

Xác minh, làm rõ các vấn đề:

 • Hòa giải viên có thể gặp riêng từng bên hoặc cả hai bên để làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ tranh chấp.
 • Hòa giải viên có thể yêu cầu các bên cung cấp tài liệu, trả lời câu hỏi hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia.

Bước 5. Phiên họp hòa giải

Phiên họp hòa giải diễn ra tại Tracent và không công khai, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Bước 6. Kết quả hòa giải

Nếu các bên đạt được thỏa thuận, Tracent sẽ lập Văn bản về kết quả hòa giải thành.

Nếu không đạt được thỏa thuận, Tracent sẽ lập biên bản hòa giải không thành và thông báo cho các bên.

Quy trình hòa giải Tracent

Quy trình hòa giải Tracent

Mẫu văn bản ủy quyền tham gia hòa giải thương mại

Pháp luật không quy định việc thực hiện ủy quyền tham gia hòa giải thương mại phải theo biểu mẫu cố định.

Tuy nhiên, Nội dung văn bản ủy quyền đảm bảo những thông tin cơ bản sau:

 • Thông tin bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.
 • Căn cứ ủy quyền.
 • Nội dung ủy quyền.
 • Quyền và nghĩa vụ các bên.
 • Phí thù lao nhận ủy quyền.
 • Trách nhiệm bồi thường (nếu có)

Ngoài nội dung trên các bên có thể điều chỉnh sửa đổi, bổ sung những điều khoản phù hợp theo thỏa thuận.

Bạn có thể tham khảo mẫu: Văn bản ủy quyền tham gia hòa giải thương mại

Vai trò của luật sư được ủy quyền trong quá trình hòa giải tại Tracent

Vai trò luật sư nhận ủy quyền trong quá trình hòa giải tại Tracent:

 • Luật sư sẽ giúp bạn hiểu rõ các vấn đề pháp lý liên quan đến vụ tranh chấp, từ đó đưa ra định hướng giải quyết phù hợp.
 • Luật sư sẽ thay mặt bạn tham dự các phiên họp hòa giải, trình bày quan điểm, lập luận và bảo vệ quyền lợi của bạn.
 • Luật sư sẽ đàm phán với bên kia để đi đến thỏa thuận hòa giải có lợi cho bạn.
 • Luật sư sẽ thu thập và chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho quá trình hòa giải, đảm bảo đầy đủ và chính xác.
 • Luật sư sẽ phân tích và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình hòa giải, giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.
 • Luật sư sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bạn trong suốt quá trình hòa giải, đảm bảo bạn được đối xử công bằng và tôn trọng.

Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ pháp lý trong quá trình hòa giải tại Tracent

Tư vấn trước khi bắt đầu quá trình hòa giải

Các công việc chính trong tư vấn trước khi bắt đầu quá trình hòa giải thương mại tại Tracent:

 • Xác định bản chất, nguyên nhân và diễn biến của vụ tranh chấp.
 • Phân tích các bên tranh chấp, lợi ích và yêu cầu của họ.
 • Đánh giá các bằng chứng và tài liệu liên quan.
 • Xác định các điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội giải quyết tranh chấp bằng hòa giải.
 • Giải thích nguyên tắc và quy trình hòa giải thương mại.
 • Tư vấn về những rủi ro và hạn chế trong quá trình hòa giải.
 • Tư vấn phương án giải quyết khác trong trường hợp hoà giải không thành

Hỗ trợ soạn thảo văn bản

Dịch vụ hỗ trợ soạn thảo văn bản giúp bạn tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của văn bản trong quá trình giải quyết vụ án.

 • Giúp khách hàng soạn thảo văn bản rõ ràng, chi tiết, đảm bảo phạm vi ủy quyền phù hợp.
 • Bảo đảm văn bản, hồ sơ đúng hình thức, mẫu quy định, nêu đầy đủ lập luận, cơ sở pháp lý.

Sử dụng dịch vụ hỗ trợ soạn thảo văn bản giúp bạn yên tâm tham gia hòa giải và bảo vệ quyền lợi của mình.

>> Xem thêm: Tư vấn soạn đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp thương mại tại Tracent

Đại diện và bảo vệ quyền lợi trong phiên họp hòa giải

Các công việc chính của luật sư khi đại diện và bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp trong phiên họp hòa giải:

 • Có mặt đầy đủ tại các phiên họp hòa giải theo lịch trình đã thống nhất.
 • Trình bày quan điểm và lập luận của doanh nghiệp một cách rõ ràng, thuyết phục.
 • Thương lượng với bên kia để đi đến thỏa thuận hòa giải có lợi cho doanh nghiệp.
 • Đảm bảo doanh nghiệp được đối xử công bằng và tôn trọng trong quá trình hòa giải.
 • Bảo vệ các thông tin bí mật của doanh nghiệp.
 • Sử dụng các biện pháp pháp lý phù hợp để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp nếu cần thiết.
 • Thu thập và sắp xếp các tài liệu cần thiết cho phiên họp hòa giải
 • Theo dõi, giám sát việc thực hiện thỏa thuận hòa giải

Hỗ trợ pháp lý trong quá trình hòa giải tại Tracent

Hỗ trợ pháp lý trong quá trình hòa giải tại Tracent

Chuyên tư vấn luật cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện về hòa giải thương mại tại Tracent. Chúng tôi hỗ trợ nhận ủy quyền, đại diện bảo vệ quyền lợi trong suốt quá trình hòa giải. Để được tư vấn chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ hotline 1900636387. Luật sư giỏi giải quyết tranh chấp thương mại, giúp bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng.

Bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

4.6 (16 bình chọn)

Bài viết được Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương
Nguyễn Văn Đệ - Luật sư kiểm duyệt: Nguyễn Trần Phương

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý

Lĩnh vực tư vấn: Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình, Dân Sự, Thừa Kế

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 3

Tổng số bài viết: 787 bài viết