Luật sư bào chữa

Luật sư bào chữa tội vận chuyển trái phép chất ma túy

Luật sư bào chữa tội vận chuyển trái phép chất ma túy là người đại diện pháp lý cho bị cáo trong các vụ án liên quan đến tội phạm ma túy. Luật sư căn thực hiện các quyền của mình để thực hiện quyền bào chữa. Nhằm bảo vệ thân chủ là khách hàng của mình. Để hiểu rõ hơn về các công việc , mời quý khách hàng cùng tham khảo bài viết sau:

Bào chữa tội vận chuyển trái phép chất ma túy
Bào chữa tội vận chuyển trái phép chất ma túy

Tội vận chuyển trái phép chất ma túy bị xử lý như thế nào?

Căn cứ tại Điều 250 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bởi Khoản 67 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định về xử phạt tội vận chuyển trái phép chất ma túy như sau:

Khung hình phạt thứ nhất

Người nào vận chuyển trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

 • Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc một trong các tội quy định tại các điều 248, 249, 251 và 252 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam.
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam.
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam.
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam.
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam.
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam.
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít.
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản này.

Khung hình phạt thứ hai

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

 • Có tổ chức.
 • Phạm tội 02 lần trở lên.
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn.
 • Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức.
 • Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội.
 • Qua biên giới.
 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam.
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam.
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam.
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam.
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam.
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam.
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít.
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm g đến điểm n khoản này.
 • Tái phạm nguy hiểm.

Khung hình phạt thứ ba

 • Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:
 • Có tính chất chuyên nghiệp.
 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam.
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam.
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam.
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 200 mililít đến dưới 750 mililít.
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm đ khoản này.

Khung hình phạt thứ tư

 • Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:
 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên.
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên.
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên.
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên.
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm d khoản này.

Như vậy, đối với tội vận chuyển trái phép chất ma túy sẽ có các khung hình phạt khác nhau, tùy vào mỗi tình tiết và mức độ, quy mô có trong vụ án sẽ có các mức xử phạt khác nhau, thấp nhất 02 năm tù đến chung thân hoặc tử hình.

Thời điểm Luật sư tham gia bào chữa tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo quy định tại Điều 74 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định thời điểm người bào chữa tham gia tố tụng, theo đó

 • Người bào chữa tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can.
 • Trường hợp bắt, tạm giữ người thì người bào chữa tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc từ khi có quyết định tạm giữ.
 • Trường hợp cần giữ bí mật điều tra đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền quyết định để người bào chữa tham gia tố tụng từ khi kết thúc điều tra.

Luật sư bào chữa cho tội buôn bán ma túy từ khi bị cáo bị bắt đến khi xét xử. Họ bảo vệ trong quá trình bắt giữ, giam giữ và các giai đoạn điều tra, xét xử. Tuy nhiên, khi gặp vấn đề pháp lý, khách hàng cần liên hệ sớm với luật sư. Điều này đảm bảo quyền lợi hợp pháp tối đa của bị can, bị cáo. Luật sư có thể bảo vệ bị cáo khỏi bị lạm dụng, điều tra hoặc những tác động tiêu cực. Những điều này có thể gây tổn hại cho bị cáo hoặc yếu tố khách quan trong vụ án.

Vai trò của Luật sư trong vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy

Khoản 1 Điều 73 BLTTHS 2015 thì luật sư bào chữa có quyền:

 • Gặp, hỏi người bị buộc tội;
 • Có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ.
 • Sau mỗi lần lấy lời khai, hỏi cung của người có thẩm quyền kết thúc thì người bào chữa có thể hỏi.
 • Có mặt trong hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói và hoạt động điều tra khác.
 • Được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng báo trước về thời gian, địa điểm lấy lời khai, hỏi cung và thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động điều tra khác;
 • Xem biên bản về hoạt động tố tụng, quyết định tố tụng liên quan đến người mà mình bào chữa;
 • Đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác
 • Đề nghị thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế;
 • Đề nghị tiến hành hoạt động tố tụn, triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
 • Thu thập, đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;
 • Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan
 • Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu thập chứng cứ, giám định, định giá lại tài sản;
 • Đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan bào chữa từ khi kết thúc điều tra;
 • Tham gia hỏi, tranh luận tại phiên tòa;
 • Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của chủ thể có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
 • Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án.

Luật sư có vai trò quan trọng trong vụ án hình sự

Luật sư có vai trò quan trọng trong vụ án hình sự

Luật sư tư vấn quy định pháp luật.

Chúng tôi tư vấn các quy định liên quan đến vận chuyển trái phép chất ma túy gồm:

 • Luật sư tư vấn quy định  về tội vận chuyển trái phép chất ma túy;
 • Luật sư tư vấn pháp luật về thủ tục tố tụng vụ án hình sự
 • Tư vấn các quy định thực hiện khi có quyết định khởi tố vụ án;
 • Tư vấn bị can, bị cáo các bước cần thực hiện nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của minh.

Luật sư soạn thảo đơn từ

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng soạn thảo đơn từ bảo vệ quyền lợi thân chủ:

 • Đơn xin hoãn phiên tòa, đơn xin giảm nhẹ hình phạt….;
 • Đơn yêu cầu gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan xem xét xử lý, hỗ trợ bị can, bị cáo bảo vệ quyền lợi, chứng minh hoặc giảm nhẹ hình phạt;
 • Luật sư soạn thảo các văn bản phục vụ thủ tục tố tụng vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy;
 • Luật sư hỗ trợ khách hàng khiếu nại, tố cáo các bên có liên quan;
 • Luật sư soạn đơn kháng cáo, các văn bản đề nghị xem xét lại các quyết định có trong bản án.

Luật sư tham gia bào chữa

Chúng tôi tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi thân chủ trong vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy:

 • Luật sư tiếp xúc bị can, bị cáo trong thời gian tạm giữ, tạm giam;
 • Luật sư hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các tài liệu, thu thập chứng cứ phục vụ trong vụ án;
 • Luật sư bảo vệ khách hàng tránh nhục hình, tra khảo hay ép cung. Đồng thời bảo vệ trước các tình huống tiêu cực gây ảnh hưởng đến tình hình vụ án;
 • Luật sư trực tiếp đánh giá chứng cứ, tài liệu liên quan có trong phiên Tòa;
 • Luật sư tham gia tranh tụng tại phiên Tòa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho thân chủ;
 • Luật sư tham gia tranh tụng tại tòa
 • Đánh giá các quyết định của Tòa án, kết quả bản án từ đó hỗ trợ khách hàng kháng cáo …

>>>Xem thêm: Các phương án bào chữa trong vụ án hình sự

Chi phí thuê Luật sư bào chữa tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Chi phí thuê luật sư bào chữa buôn bán ma túy phụ thuộc vào yêu cụ thể của khách hàng. Chúng tôi sẽ cam kết đưa ra mức giá tốt nhất cho khách hàng.

Quý khách hàng nếu có nhu cầu tư vấn, sử dụng dịch vụ Luật sư hình sự của chúng tôi. Tùy từng vấn đề, yêu cầu cụ thể của khách hàng, chúng tôi đưa ra mức phí phù hợp.

Khi phát sinh những tình tiết mới, các bên có thể thỏa thuận lại mức phí dịch vụ.

Luật sư tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong vụ án
Luật sư tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong vụ án

Trong quá trình giải quyết vụ án ma túy, luật sư bào chữa luôn giữ một vai trò quan trọng. Luật sư bào chữa vụ án ma túy có kiến thức pháp luật hình sự, tố tụng hình sự. Họ sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bị can, bị cáo. Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua hotline 1900.63.63.87 để được tư vấn. Đội ngũ Luật sư hình sự giàu kinh nghiệm về hình sự sẽ hỗ trợ cho khách hàng.

Bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

4.7 (14 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 916 bài viết