Luật sư bào chữa

Luật sư bào chữa giảm nhẹ tội buôn bán ma túy tại Cần Thơ

Luật sư bào chữa giảm nhẹ tội buôn bán ma túy tại Cần Thơ là một trong các dịch vụ được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Luật sư của Chúng tôi với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, tham gia tranh tụng tại Tòa án, bào chữa giảm nhẹ cho nhiều tội danh,… Là một trong những văn phòng uy tín tại Cần Thơ, chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ luật sư bào chữa tội buôn ma túy và các tọa tận tâm và uy tín.

Luật sư bào chữa giảm nhẹ tội buôn bán ma túyLuật sư bào chữa giảm nhẹ tội buôn bán ma túy

Hành vi buôn bán ma túy theo luật hình sự

Hành vi buôn bán ma túy được định nghĩa tại khoản 3.3 điều 3 tiều mục 2, Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP về Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XVIII Các tội phạm về ma túy của Bộ luật Hình sự năm 1999 ban hành ngày 24 tháng 12 năm 2007 gồm các hành vi sau đây:

 • Bán trái phép chất ma túy cho người khác (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có) bao gồm cả việc bán hộ chất ma túy cho người khác để hưởng tiền công hoặc các lợi ích khác;
 • Mua chất ma tuý nhằm bán trái phép cho người khác;
 • Xin chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;
 • Dùng chất ma túy nhằm trao đổi thanh toán trái phép (không phụ thuộc vào nguồn gốc chất ma túy do đâu mà có);
 • Dùng tài sản không phải là tiền đem trao đổi, thanh toán… lấy chất ma túy nhằm bán lại trái phép cho người khác;
 • Tàng trữ chất ma túy nhằm bán trái phép cho người khác;
 • Vận chuyển chất ma túy nhằm bán trái phép cho người người;

Ngoài ra, Người tổ chức, người xúi giục, người giúp sức cho người thực hiện một trong các hành vi trái phép chất ma túy nêu trên đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hành vi buôn bán ma túyHành vi buôn bán ma túy

Trách nhiệm hình sự về tội buôn bán trái phép chất ma túy

Theo quy định tại điều 251 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), tội buôn bán trái phép chất ma túy được chia thành những khung hình phạt sau:

Khung hình phạt thứ nhất (tại khoản 1 Điều này):

Phạt tù từ 02 năm đến 07 đối với người nào mua bán trái phép chất ma túy.

Khung hình phạt thứ hai (tại khoản 2 Điều này):

 • Có tổ chức;
 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Đối với 02 người trở lên;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 • Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
 • Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho người dưới 16 tuổi;
 • Qua biên giới;
 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ các điểm trên
 • Tái phạm nguy hiểm.

Khung hình phạt thứ ba (tại khoản 3 Điều này):

 • Phạt tù từ 15 năm đến 20 năm, khi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm trên.

Khung hình phạt thứ tư (tại khoản 4 Điều này):

 • Phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình đối với người có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thuộc trong các trường hợp sau:
 • Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;
 • Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;
 • Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng 75 kilôgam trở lên;
 • Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;
 • Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;
 • Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;
 • Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên;
 • Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong những điểm trên.

Khung hình phạt bổ sung (tại khoản 5 Điều này): Người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.00 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Như vậy, đối với người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy có thể chịu mức hình phạt cao nhất lên đến tử hình theo điều 251 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

>> Xem thêm: Phí thuê luật sư bào chữa vụ án hình sự cập nhật mới nhất 2024

Tội buôn bán trái phép chất ma túyTội buôn bán trái phép chất ma túy

Có được xin hưởng án treo khi bị tội buôn bán trái phép chất ma túy hay không?

Theo quy định tại Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng Điều 65 của BLHS 2015 thì Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù.  Theo đó để được hưởng án treo thì phải đáp ứng đủ 06 điều kiện tại Điều 2 Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP (có hiệu lực kể từ ngày 10/05/2022) được quy định như sau :

Bị xử phạt tù không quá 03 năm;

Người bị xử phạt tù có nhân thân là ngoài lần phạm tội này, người phạm tội chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, nơi làm việc.

 1. Trường hợp 1: Đối với người đã bị kết án nhưng thuộc trường hợp được coi là không có án tích, người bị kết án nhưng đã được xóa án tích, người đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý kỷ luật mà tính đến ngày phạm tội lần này đã quá thời hạn được coi là chuẩn bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật nếu xét thấy tính chất, mức độ của tội phạm là đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo.
 2. Trường hợp 2: Đối với người bị kết án mà khi định tội đã sử dụng tình tiết “đã bị xử lý kỷ luật” hoặc “đã bị xử phạt vi phạm hành chính” hoặc “đã bị kết án” và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo.
 3. Trường hợp 3: Đối với người bị kết án mà vụ án được tách ra để giải quyết trong các giai đoạn khác nhau ( tách thành nhiều vụ án) và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo.

Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 điều 51 của Bộ luật Hình sự 2015 và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 điều 52 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) .

Trường hợp có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì có số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phải nhiều hơn số tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự từ 02 tình tiết trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 điều 51 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục.

Xét thấy không cần thiết phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Vậy, tội phạm phạm tội buôn bán ma túy phải có đủ các điều kiện nêu trên thì mới được hưởng án treo.

Xin hưởng án treo khi bị tội buôn bán trái phép chất ma túyXin hưởng án treo khi bị tội buôn bán trái phép chất ma túy

>> Xem thêm: Luật sư bào chữa xin hưởng án treo tại Cần Thơ

Vai trò của Luật sư trong các vụ án hình sự về tội phạm ma túy

Trong các vụ án hình sự về tội phạm ma túy, Luật sư có thể có những vai trò sau:

 • Người bào chữa (điểm a, khoản 2, điều 72 BLTTHS 2015);
 • Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (điểm a, khoản 2, điều 83 BLTTHS 2015)
 • Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự (điểm a, khoản 2, điều 84 BLTTHS 2015)

Thời điểm Luật sư được tham gia tố tụng theo 74 BLTTHS 2015:

 • Thứ nhất, từ khi khởi tố bị can.
 • Thứ hai, từ khi người bị bắt trường hợp bắt, tạm giam người thì người bào chữa tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trị sở của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc từ khi có quyết định tạm giữ.
 • Thứ ba, trường hợp cần giữ bí mật điều tra đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền quyết định để người bào chữa tham gia tố tụng từ khi kết thúc điều tra.

>> Xem thêm: Quyền im lặng của người bị buộc tội trong tố tụng hình sự

Trong giai đoạn điều tra

Trong giai đoạn điều tra Luật sư có những vai trò như sau:

 • Gặp, hỏi người bị buộc tội;
 • Có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu người có thẩm quyền tiến hành lấy lời khai, hỏi cung đồng ý thì được hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can. Sau mỗi lần lấy lời khai, hỏi cung của người có thẩm quyền kết thúc thì người bào chữa có thể hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can;
 • Có mặt trong hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói và hoạt động điều tra khác;
 • Được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng báo trước về thời gian, địa điểm lấy lời khai, hỏi cung và thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động điều tra khác theo quy định;
 • Xem biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của mình, quyết định tố tụng liên quan đến người mà mình bào chữa;
 • Đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật; đề nghị thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế;
 • Đề nghị tiến hành hoạt động tố tụng; đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
 • Thu thập, đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu.

>> Xem thêm: Thủ tục thay đổi người tiến hành tố tụng hình sự

Trong giai đoạn truy tố

Đối với giai đoạn truy tố thì Luật sư có vai trò như sau:

 • Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;
 • Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ, giám định bổ sung, giám định lại, định giá lại tài sản;
 • Đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa từ khi kết thúc điều tra.
 • Liên hệ với Viện kiểm sát để được đọc ghi chép hoặc sao chụp bản cáo trạng

Trong giai đoạn xét xử

Trong giai đoạn xét xử, vai trò của Luật sư rất quan trọng vì liên quan đến bản án được thẩm phán quyết định:

 • Tham gia hỏi, tranh luận tại phiên tòa;
 • Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
 • Luật sư đại diện cho thân chủ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo, thay mặt bị cáo biện luận trước tòa án, tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, với đại diện bị hại nhằm làm sáng tỏ sự thật khách quan;
 • Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án nếu bị cáo là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất.

Trên đây là những vai trò cơ bản của luật sư trong giai đoạn xét xử.

Luật sư xin giảm nhẹ hình phạt các tội phạm ma túy tại Cần Thơ

Dịch vụ luật sư bào chữa tội phạm về ma tuý ở Cần Thơ và miền Tây sẽ hỗ trợ khách hàng trong quá trình giải quyết án hình sự các công việc:

 • Dịch vụ bào chữa xin giảm nhẹ hình phạt các tội phạm ma túy
 • Tư vấn bảo vệ quyền và nghĩa vụ bị can
 • Dịch vụ tham gia tranh tụng tại Tòa án
 • Dịch vụ soạn đơn kháng cáo
 • Dịch vụ thu thập chứng cứ xin giảm nhẹ hình phạt
 • Dịch vụ thu thập chứng cứ xin hưởng án treo
 • Luật sư trực tiếp tham gia tranh tụng
 • Thay mặt cho bị can, bị cáo tranh luận trước Tòa án, Viện kiểm sát
 • Hướng dẫn thủ tục kháng cáo khi có căn cho rằng bản án đã tuyên không khách quan và đã xâm phạm đến quyền lợi của thân chủ
 • Tư vấn giảm nhẹ, tăng nặng hình phạt
 • Soạn thảo đơn đề nghị giảm nhẹ khung hình phạt
 • Soạn thảo đơn đề nghị chuyển khung hình phạt
 • Soạn thảo đơn kêu oan

Khi phạm phải tội liên quan đến trách nhiệm hình sự thì khách hàng cần lựa chọn những văn phòng, công ty Luật có chuyên môn cao, kinh nghiệm dày dặn và uy tín, đạo đức nghiệp tốt thì mới có khả năng bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng một cách triệt để. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ luật sư giỏi hình sự với hotline: 1900.63.63.87 để được tư vấn nhanh chóng, kịp thời.

4.8 (12 bình chọn)

Bài viết được Chuyên Tư Vấn Luật
Chuyên Tư Vấn Luật

Tác giả: Luật sư tư vấn

Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn giải đáp tất cả các lĩnh vực pháp luật, Tố tụng giải quyết các tranh chấp, Cung cấp dịch vụ luật sư, dịch vụ pháp lý trên Toàn Quốc

Trình độ đào tạo: Đại Học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12

Tổng số bài viết: 127 bài viết